Onderzoek

advertisement
Onderzoek:
Titel Engels:
39
Characterization of the molecular mechanisms underlying AML1
dependent pediatric leukemia: towards improved therapy for children with
leukemia
Titel Nederlands:
Onderzoek naar het onderliggend mechanisme van leukemie met een AML1
DNA afwijking: naar een verbeterde therapie voor kinderen met leukemie
Centrum:
Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht
Startjaar:
2009
Looptijd:
4 jaar
Afgerond in:
2014
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 426.161
Samenvatting afgerond onderzoek
Door een defect in het DNA kunnen er zogenaamde “fusie-eiwitten” gevormd worden die zijn opgebouwd uit delen van 2 verschillende eiwitten.
Het TEL-AML1 fusie-eiwit dat aanwezig is in een hoog percentage kinderen met acute lymfatische leukemie wordt gevormd uit twee eiwitten die
normaal gesproken belangrijk zijn voor de ontwikkeling van bloedcellen. Dit fusie-eiwit kan zorgen voor een verstoorde aanmaak van
bloedcellen en daarmee een rol spelen bij het ontstaan van leukemie.
Tijdens deze studie is onderzocht welke genen (stukjes DNA die coderen voor eiwitten) er aan of uitgezet worden door het TEL-AML1 fusieeiwit. Hiervoor is er zowel gekeken naar de genen die aan of uit worden gezet in beenmerg van kinderen met TEL-AML1 positieve leukemie als
in normale bloedstamcellen. Door beide systemen met elkaar te vergelijken zijn er een aantal genen geïdentificeerd die een belangrijke rol
zouden kunnen spelen bij de ontwikkeling van TEL-AML1 positieve leukemie. Een van deze genen, Vps34, blijkt een belangrijke rol te spelen in
de bescherming van cellen en het voorkomen van celdood onder omstandigheden met beperkte voedingsstoffen. Verstoring van dit proces in
leukemiecellen kan ervoor zorgen dat deze leukemiecellen minder afhankelijk worden van hun omgeving om te kunnen overleven en zich te
kunnen vermeerderen. Remming van Vps34 verminderde de overleving van TEL-AML1 positieve cellen.
In vervolgonderzoek zal de rol van een aantal van de TEL-AML1 gereguleerde genen, naast Vps34, in de ontwikkeling van leukemie verder
worden onderzocht. Daarnaast zal er worden gekeken of het aanpakken van deze genen in leukemiecellen zal leiden tot celdood en remming
van de leukemie.
Stichting Kinderen Kankervrij werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker in Nederland
Download