Daalt verzuim door aandacht voor ziekte?

advertisement
Daalt verzuim door aandacht voor ziekte?
Speciale programma’s om werknemers met (chronische) ziektes te ondersteunen, zorgen er
wel voor dat deze mensen minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen, maar het
verlaagt het verzuim niet.
Dat blijkt uit onderzoek van de University of Minnesota. De onderzoekers bekeken de
resultaten van gezondheidsmanagementprogramma’s aan de universiteit over een periode
van zes jaar. Uit het onderzoek bleek dat er minder geld werd uitgegeven aan de
gezondheidszorg voor werknemers met astma, hart- en vaatziekten, congestief hartfalen,
depressie, aandoeningen aan het bewegingsapparaat, lage rugpijn en migraine. Het
aantal ziekenhuisopnames voor al deze aandoeningen werd lager, behalve voor congestief
hartfalen.
Verzuim
De gezondheidsprogramma’s lieten geen kostenverlagend resultaat zien voor diabetes,
artritis of osteoporose. Voor niet een van de onderzochte aandoeningen zorgden de
gezondheidsprogramma’s voor lager verzuim.
De programma’s waren opgesteld om de werknemers meer kennis te geven over hun eigen
ziekte en om hen te leren hier beter mee om te gaan.
TIP! Kies voor oplossingsgericht verzuimmanagement. Lees er meer over in het boek
Werken, iedereen wordt er beter van
Download