Naast kwartaalbonus ook jaarbonus bij weinig of geen verzuim bij

advertisement
Naast kwartaalbonus ook jaarbonus bij weinig of geen verzuim bij Ons Tweede Thuis
Ons Tweede Thuis, stichting ten dienste van mensen met een handicap, keert bij weinig of
geen verzuim van individuele medewerkers een jaarbonus uit aan de medewerker die weinig
of geen verzuim heeft. Er bestond bij Ons Tweede Thuis al een kwartaalbonus van € 115,- die
netto uitgekeerd wordt bij geen ziekteverzuim. Hiermee wil de instelling de medewerkers
belonen die immers bij ziekte van collega’s een stapje harder moeten lopen. Het
ziekteverzuim bij Ons Tweede Thuis is structureel lager dan landelijk in de
gehandicaptensector en de stichting wil dan ook het financiële voordeel dat samenhangt met
een laag ziekteverzuim ten goede laten komen aan de medewerkers die daarvoor zorgen.
Daarom is gekozen voor een jaarbonus naast de kwartaalbonus. De jaarbonus houdt in dat
medewerkers die onder het gemiddelde verzuimcijfer van Ons Tweede Thuis (vastgesteld op
5%) uitkomen, een percentage van het bruto jaarsalaris als jaarbonus ontvangen. Dat
percentage is het verschil tussen het gemiddelde verzuimcijfer van Ons Tweede Thuis en het
percentage individueel verzuim. Komt een medewerker boven de 5% uit, dan ontvangt deze
niets. Is iemand helemaal niet ziek in een jaar, dan ontvangt deze medewerker 5% bruto van
zijn bruto jaarsalaris. Medewerkers die de kwartaalbonus mislopen omdat zij in een kwartaal
een paar dagen ziek zijn, kunnen zo nog wel een jaarbonus krijgen als zij de rest van het jaar
geen verzuim hebben. Ons Tweede Thuis hoopt zo de medewerkers nog meer bewust te
maken van het belang van continuïteit in de zorg.
Download