PowerPoint-presentatie

advertisement
Personeel en organisatie
Hoofdstuk 8 Verzuim
Inhoud
1 Organisatiestructuur
2 Functieomschrijving
3 Werving en selectie
4 Arbeidsovereenkomst
5 Personeel
6 Personeelsbezetting
7 Wet- en regelgeving
8 Verzuim
1
Hoofdstuk 8 Verzuim
► Kortdurend verzuim
► Medewerker is minder dan acht dagen ziek.
► Oplossingen kunnen onder andere zijn:
• Gezonde levensstijl promoten
• In gesprek gaan met de medewerker
• Duidelijke afspraken maken over procedure ziekmelden
• Wachtdagen instellen
2
Hoofdstuk 8 Verzuim
► Langdurend verzuim
► Het verzuim duurt langer dan acht dagen.
► Bij langdurend verzuim krijg je te maken met de Wet
verbetering poortwachter
► Houd je aan de regels van de wet, anders kan dit
vervelende gevolgen hebben voor het bedrijf
3
Hoofdstuk 8 Verzuim
► Verzuim na conflict
► Meestal geen sprake van echte ziekte
► Kan nodig zijn om met een onpartijdige, derde persoon
met de medewerker in gesprek te gaan
► Geef aan de bedrijfsarts in dit geval door dat het gaat om
verzuim na een conflict
► Blijf zakelijk: houd feiten en emotie uit elkaar
4
Hoofdstuk 8 Verzuim
► Stress
► Positieve en negatieve stress
• Positief: zenuwen voor een belangrijke gebeurtenis
• Negatief: heeft invloed op het functioneren van een persoon
► Stresshantering
• Voor iedereen verschillend hoe je omgaat met stress
5
Hoofdstuk 8 Verzuim
► Werkdruk
► De werkbelasting is hoger dan je kunt dragen.
► Ontstaan van werkdruk
► Bijvoorbeeld door te weinig tijd voor afronding van je
werk, hoge eisen aan je werk, reorganisatie, enzovoort.
► Gevolgen van werkdruk
► Werknemer: minder plezier in het werk, psychische en
fysieke klachten
► Werkgever: kwaliteitsverlies, slechtere werksfeer en hoger
ziekteverzuim
6
Hoofdstuk 8 Verzuim
► Werkdruk verlagen
► Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om te
zorgen voor acceptabele werkdruk
► Maatregelen moeten beschreven zijn in de RI&E
► Zowel input van werknemer als werkgever is nodig
7
Download