sollicitatiebrief-4

advertisement
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail
Telefoon
Naam bedrijf
T.a.v. mevrouw of de heer
Adres
Postcode en plaats
Plaats, datum van schrijven (+jaar)
Betreft: sollicitatie naar de functie van …..
Geachte heer/mevrouw, (wanneer contactpersoon, richten aan die persoon)
“Er is altijd een mogelijkheid binnen de onmogelijkheden”. Dat is de overtuiging die mij in mijn
leven en werk drijft. Ik ben er van overtuigd dat ook mensen waarbij sprake is van bepaalde
psychische of fysieke beperkingen, weer op een voor henzelf en de organisatie zinvolle wijze
kunnen participeren in het arbeidsproces. Mensen willen gezien en gehoord worden opdat ze
mogen zijn wie ze zijn en kunnen worden wie ze nog meer zouden kunnen zijn. Deze drijfveer
maakt mij geschikt voor de baan van Adviseur Verzuim en Re-integratie.
Ik denk en werk graag mee in de preventie en aanpak van het verzuim om dit beleid ook op
middel en lange termijn bestendig te maken. Ik ben hierbij altijd nieuwsgierig naar nieuwe en
alternatieve mogelijkheden binnen het reeds bestaande beleid. Vanuit mijn achtergrond op het
gebied van HR, Vitaliteitscoaching en NLP communicatie maak ik keuzes in mijn werk die
organisaties helpen hun doel, beperken van de schadelast en het ontwikkelen van
preventiebeleid om verzuim te voorkomen.
Ik vind de functie van Adviseur Verzuim en Re-integratie een boeiende functie. Het stelt mij in
staat om op mijn eigen wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid, instrumenten en
verbetervoorstellen. Enkele van mijn sterke kanten zijn: het doorgronden van mensen, mensen
helpen bij hun ontwikkeling, hen een spiegel voor te houden, maar hen ook te begeleiden en
helder te krijgen wat hun talenten en wensen zijn om vervolgens beweging te creëren.
Hiermee kan ik van meerwaarde zijn in de advisering en begeleiding rondom Verzuim en Reintegratie van het management en de medewerkers van het xxxx ziekenhuis.
Een ziekenhuisorganisatie lijkt me een dynamische en zeer uitdagende omgeving om in te
werken. De veranderingen in uw soort organisaties zijn groot en vragen om continue
aanpassingen en veranderingen van medewerkers en management om met elkaar optimaal te
kunnen blijven functioneren. Dit is voor mij des te meer een reden om te solliciteren. Ik zie mij
zowel in deze functie als in jullie organisatie werken. Zoals jullie in mijn CV zullen zien, is het voor
mij ook een logische vervolgstap om op deze functie te solliciteren. Graag leg ik mijn motivatie
verder toe in een persoonlijk gesprek.
Met hartelijke groet,
Naam
Bijlage: Curriculum Vitae
Download