Preventie - Arbitrea

advertisement
Vitaliteitsprogramma
Verzuim
De kosten van een medewerker die verzuimd zijn gigantisch. Daarom is ons motto
“beter voorkomen dan genezen”. Door middel van ons preventietraject kan de
kans dat een werknemer langdurig gaat verzuimen worden teruggedrongen. De
kosten van het verzuim binnen uw organisatie zullen daardoor aanzienlijk verlaagd
worden.
Preventie
De verwachting is dat preventie de komende jaren nog hoger op de HR-agenda
komt te staan. Dit betekent meer aandacht voor het welzijn van de medewerker
en extra inspanningen om langdurig verzuim te voorkomen. De werkgever kan
zich hiermee naar de werknemer onderscheiden in het kader van
gezondheidsbeleid. Ook de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en
jurisprudentie dwingt tot de noodzaak van preventie. Op dit moment ligt de
nadruk sterk op re-integratie van de zieke werknemer en te weinig op preventie
van verzuim. Dit is des te opvallender omdat aangetoond is dat met preventie de
verzuimkosten tot één zesde (!) kunnen worden teruggebracht.
Fitscan
Om risico op verzuim vroegtijdig op te sporen en daarmee daadwerkelijk verzuim
te voorkomen is de Fitscan ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit twee delen: een
onderzoek bij (een groep) medewerker(s) en vervolgens een coaching- of
counseling traject voor medewerkers met een hoog risico op verzuim. Dit is
afzonderlijk van elkaar in te zetten.
Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek en een aantal vragenlijsten. Elke
medewerker wordt op vier onderdelen gescreend:
 Werkbeleving (omstandigheden, inhoud en eisen, organisatie &
management en leiderschap)
 Normen en waarden (houding en motivatie)
 Competenties (vaardigheden en kennis)
 Gezondheid (lichamelijk en geestelijk)
Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald of de werknemer een verhoogd
risico op verzuim loopt. Ook is het mogelijk om naar aanleiding van deze
resultaten een verder onderzoek te doen op afdeling- of organisatieniveau.
Na afloop van het onderzoek vindt een terugkoppeling op hoofdlijnen naar de
opdrachtgever plaats. Daarnaast krijgt elke betrokken medewerker een
nagesprek. Hierin worden de individuele onderzoeksresultaten besproken en
wordt ingegaan op wat iemand kan doen om een hoog risico op verzuim te
voorkomen of te verlagen.
Coaching & counseling
Indien er sprake is van een hoog risico op verzuim, krijgt de medewerker de
gelegenheid om deel te nemen aan een coachings- of counselingstraject. Er wordt
dan een preventieplan opgesteld om het hoge verzuimrisico terug te brengen naar
een laag risico. In de meeste gevallen gaat dit om coaching. Soms blijkt er meer
nodig te zijn en kan iemand counseling krijgen.
Meer informatie over de producten en prijzen tref je aan in onze webshop.
Download