VERSLAG bestuursvergadering 3.10

advertisement
Agrico Bocholt c.v.b.a.
Kempenstraat 38
3950 Bocholt
[email protected]
www.agricobocholt.be
KBC: 735-0118435-83
Ond.nr: 874.722.442
Verslag Bestuursvergadering
Datum vergadering: 25 juli 2010
Datum verslag: 26 juli 2010
Nummer verslag: 3/10
Aanwezig: Ceyssens Paul, Damen Henri, Keppens Bert, Pinxten Edward, Vangerven Gerard, Weltjens Patrick,
Verontschuldigd: Corstjens Willy, Hillen Marc
Afwezig:
Agenda
1- Goedkeuring vorig verslag
2- Gezamenlijke aankoop melkpoeder
3- Merknaam Agrico-problematiek
4- Stand van zaken gezamenlijke aankoop graszaad
5- Varia
Vergadering (20.30 – 0.00u bij Patrick Weltjens)
1- Vorig verslag werd goedgekeurd. Er waren geen bemerkingen. Een aantal zaken dienen wel nog in
het najaar met LWB besproken te worden (cfr. verslag 2/10)
2- Quartes, De Heus, Walhorn, Denkavit, Alpuro en Sprayfo maakten een offerte voor 12 ton en een
prijs om achteraf bij te bestellen per 2 ton, gelieerd aan de normale prijs die een landbouwer betaald.
De eerste vier opgesomde firma’s zaten te hoog in prijs en waren niet concurrentiëel met de
vertrouwde Sprayfo Blauw. Soms werd ook een tweede offerte gemaakt met een goedkoper en
minder luxueus product. De “Select” van Alpuro en de “Blauw” van Sprayfo zijn kwalitatief
vergelijkbaar qua inhoud en grondstoffen. Hun prijzen liggen ook zeer nauw bij elkaar. Het voordeel
van Alpuro is dat ze bij bestellingen achteraf een zeer goede korting geven. Bij Sprayfo is het voordeel
dat zij de levering willen opsplitsen in 2x 6 ton waarbij bij een prijsstijging de geoffreerde prijs
behouden blijft, bij een prijsdaling de prijs aan Agrico Bocholt ook meedaalt.
De vergadering besliste te kiezen voor Sprayfo omwille van de prijs die net iets scherper is, en het
product gekend is bij de leden. Henri doet het nodige.
3- De stand van zaken rond de problematiek van de merknaam Agrico werd toegelicht. Het bestuur
wenst niet direct af te zien van het gebruik van de naam Agrico Bocholt, maar wil een rechtzaak
vermijden. Daarom neemt Patrick contact op met een advocaat om na te gaan tot wanneer we terug
kunnen en de naam alsnog wijzigen op het moment dat er een dagvaarding is, en alzo gerechtskosten
vermijden.
4- Alle 4 de machineringen doen mee met het nieuwe systeem van aankoop welk door Agrico Bocholt
werd voorgesteld. Tot nogtoe werd in Bocholt 11.025 Kg besteld (13275 in 2009). In Kinrooi 1600 Kg
(t.o.v. 3600 Kg in 2009) en 3750 Kg in Molenbeersel (4000 Kg in 2009). Bree besteld morgen. De
levering gebeurt op woensdag 8 september bij Edward.
5- Varia.
Embryo’s CRV: Het bestuur stelt voor om een gezamenlijke aankoop van embryo’s te
lanceren. Bij 40 embryo’s wordt een korting van 30% voorgesteld door CRV. Om genetisch
sneller vooruit te gaan zijn er leden binnen het bestuur (en wellicht ook daarbuiten) die dat
willen uitproberen. Patrick stuurt een mailing rond.
De leverlocaties voor Hoeveservice werden vastgelegd: 29 sept. bij Paul, 8 dec. bij Henri en
16 feb. bij Edward.
EINDE VERSLAG.
Verslag door Patrick Weltjens.
______________________________________________________
Agrarische Coöperatie Bocholt. Samen voor beter.
1
Download