Kwalificatieprofiel - Community Groen Kennisnet

advertisement
Dierverzorger
Take care
Leeractiviteit: Dieren verzorgen, hanteren en monitoren
Oefensituatie
Ga voor gezond!
Leervragen
Welke diersoorten vind ik op het bedrijf?
Hoeveel dieren tel ik per diersoort?
Zijn er gevaarlijke dieren?
Hoe moet ik omgaan met gevaarlijke dieren?
Mag ik de dieren uitlaten en aaien?
Mag ik dieren uit hun hok halen ter observatie?
Hoe kan ik dieren wegen?
Hoe bepaal ik de leeftijd en conditie van dieren?
Hoe bepaal ik of de dieren ziek of gezond zijn?
Wat moet ik doen als een dier ziek is?
Mag ik de dierenarts of een andere specialist assisteren?
Hoe kan ik het gedrag van dieren bestuderen?
Hoe vind ik een dier in het gebouw?
Wat voor hokken er zijn?
Wat voor bouwmaterialen zijn er gebruikt?
Wat doe ik tegen stank?
Hoe ontwerp ik een plan voor de bewaking van dieren gezondheid en dieren welzijn?
Beschrijving van de activiteit
Op je bedrijf zorg jij voor de dieren. Je gaat de dieren hanteren, fixeren en controleren op
exterieur, gezondheid, gedrag en welzijn. Daarbij zorg je voor zo weinig mogelijk stress en
houd je rekening met natuurlijk gedrag. Je bent alert op afwijkingen en reageert hierop.
Je werkt veilig en overlegt met betrokkenen. Zo leer je met verschillende
diersoorten/diercategorieën om te gaan en zorg je voor tevreden en gezonde dieren.
Tips voor de uitvoering
1. Maak een lijst van alle voorkomende diersoorten.
2. Beschrijf wanneer en waarom er specialisten komen voor de behandeling van dieren.
3. Maak een werkschema voor je werkzaamheden met dieren. Bespreek je werkschema
met je begeleider zodat je zoveel mogelijk kans krijgt om met de dieren om te gaan.
Mogelijke bewijslast
1. Verslag/Video/Power Point/ Foto reportage van gezonde en zieke dieren.
2. Verslag/Video/Power Point/Foto reportage van normaal en afwijkend gedrag.
3. Verslag/Video/Power Point/Foto reportage van hanteren en fixeren van dieren.
4. Verslag/Video/Power Point/Foto reportage van exterieurbeoordeling van dieren.
5. Verslag/Video/Power Point/Foto reportage van assistentie bij deskundigen.
6. Werkschema/Tijdsplan voor de verzorging van de dieren.
7. Verslag en reflectie op je werkzaamheden met de dieren.
1
Bronnen
In de groep:
School:
Practicum:
PTC +:
Lessen gedragsleer, gezondheidsleer, welzijn dieren.
Preventieve en curatieve gezondheidszorg.
1. Exterieur beoordeling en verzorging.
2. Verplaatsen en vast zetten dieren.
3. Hanteren van zoveel mogelijk verschillende diersoorten.
Werkprocessen
1.3 Verzorgt dieren
1.4 Monitort dieren
1.5 Hanteert dieren
Bijbehorende competentie
K Vakdeskundigheid toepassen
S Kwaliteit leveren
T Instructies en procedures opvolgen
2
Download