VERSLAG bestuursvergadering 2.10

advertisement
Agrico Bocholt c.v.b.a.
Kempenstraat 38
3950 Bocholt
[email protected]
www.agricobocholt.be
KBC: 735-0118435-83
Ond.nr: 874.722.442
Verslag Bestuursvergadering
Datum vergadering: 30 juni 2010
Datum verslag: 25 juli 2010
Nummer verslag: 2/10
Aanwezig: Ceyssens Paul, Claes Michel, Damen Henri, Hillen Marc, Keppens Bert, Pinxten Edward, Vangerven Gerard,
Weltjens Patrick,
Verontschuldigd: Corstjens Willy
Afwezig:
Agenda
1- Goedkeuring vorig verslag
2- Gezamenlijke aankoop melkpoeder
3- Gezamenlijke aankoop graszaad
4- CRV: Koeien scoren door Nico Geeraerds
5- Gezamenlijke aankoop embryo’s
6- Bank verantwoordelijken
7- Merknaam Agrico
8- Project O&A
9- Uitleenbon LWB
10- Varia
Vergadering (20.30 – 0.30u bij Patrick Weltjens)
1- Vorig verslag werd goedgekeurd. Er waren geen bemerkingen.
2- Vorig jaar werd er veel melkpoeder verkocht. 150 Kg is niet genoteerd en kan niet achterhaald
worden waar ze gebleven is. Voor volgende aankoop contacteert Henri De Heus, Denkavit, Alpuro en
Sprayfo. Als er interessante prijzen zijn behalve de gekende soorten, wordt er een zak als proef
gevraagd om te testen op oa oplosbaarheid, stof, bezinken,….
Ongeveer de derde week van juli mag ca 12 ton geleverd worden.
3- Tijdens de vergadering werd gediscussieerd en overwogen een eigen mengsel te laten maken om
achteraf minder achterdocht te hebben over prijs en merk. Vorig jaar is er wat heibel rond geweest
tussen de handelaars en uiteindelijk hebben we niet gekregen wat geoffreerd was. Er werd beslist
eerst hoeveelheden bij de boeren op te vragen, dan offertes op te vragen en dan te beslissen op basis
van prijs en kwaliteit. Dat laatste kan met behulp van LCV en Luc Martens. Gerard maakt een brief om
Bree, Molenbeersel en Kinrooi hierover te informeren.
4- 9 juli organiseert CRV bij Bert Leyssen voor Agrico Bocholt-leden een studienamiddag over “koeien
kijken”. Nico Geeraerds zal dat op zich nemen. CRV stuurt de uitnodigingen rond.
5- Op voornoemde studiedag zal het nieuwe stysteem van CRV uitgelegd worden om embryo’s aan te
kopen. We kunnen daarna overwegen dat in groep te doen.
6- Paul, Patrick en Edward tekenden een formulier van de KBC.
7- Novagraaf heeft geantwoord op ons schrijven en blijft erbij dat we onze naam dienen te wijzigen, en
nog maximaal 6 maanden mogen gebruiken. Wij reageren daarop per brief en blijven bij ons
standpunt dat wij over voldoende argumenten beschikken om de naam te behouden. Edward stelt
voor om “Agrico Bocholt” te registreren als merknaam.
8- De stand van zaken over O&A werd nog eens verduidelijkt.
______________________________________________________
Agrarische Coöperatie Bocholt. Samen voor beter.
1
9- Er werd opgemerkt dat sommige prijzen bij LWB niet correct staan. Zo zijn de ton en de KM-strooier
foutief. KM-strooier staat nog per Ha ipv per (1/2) dag, en dat is al sinds enkele jaren niet meer zo. Dit
moet aangekaart worden bij LWB.
Ook de verzekering van tractoren zit geen systeem in: wellicht gaan er te vaak tractoren weg zonder
dat dit aan de verzekeringsmaatschappij gemeld wordt.
Volgende winter moet bij het evaluatiegesprek aangekaart worden dat LWB de uitleenbon ook dient te
ondertekenen bij correct terugbrengen van de machine zodat de gebruiker ook ingedekt is.
EINDE VERSLAG.
Verslag door Patrick Weltjens.
______________________________________________________
Agrarische Coöperatie Bocholt. Samen voor beter.
2
Download