Leerkrachtpagina Bedreigde diersoorten

advertisement
Wikiles ‘Bedreigde diersoorten’ Informatie voor de
leerkracht.
Vakgebied : Oriëntatie op de natuur
Kerndoel: 39 Kinderen leren met zorg om te gaan met het milieu
Leeftijd : 11- 12 jaar (groep 8)
Lesduur: 8 uur
De kinderen leren :
-
Wat we verstaan onder bedreigde diersoorten;
Waardoor bepaalde diersoorten bedreigd worden;
Het verschil tussen directe bedreigingen en indirecte bedreigingen;
Welke organisatie bijhoudt hoeveel diersoorten er worden bedreigd;
Wat we verstaan en doen met de Rode lijst van bedreigde diersoorten;
Wat we verstaan onder 'fragmentatie';
Welke bekende bedreigde diersoorten er zijn;
Wat oplossingen zijn om de bedreigde diersoorten te helpen en te voorkomen dat
ze uitsterven.
De kinderen begrijpen:
-
dat mensen een directe bedreiging kunnen zijn en dat mensen een indirecte
bedreiging kunnen vormen en dat we met name door deze laatste soort ons
eigenlijk allemaal ‘schuldig’ maken aan de bedreiging van dieren.
De kinderen maken :
-
Een informatiefolder over een zelfgekozen bedreigde diersoort
Inhoud van de folder bespreekt tenminste: een beschrijving van het dier en zijn
belangrijkste kenmerken – een beschrijving van zijn leefomgeving – een
beschrijving van soorten bedreigingen voor dit dier – mogelijke oplossingen om
het dier te beschermen
Trefwoorden :
Bedreigde diersoorten – fragmentatie – directe bedreigingen – indirecte bedreigingen –
IUCN – de rode lijst – duurzaam toerisme – ecotoerisme – ecoducten
Tips voor verdere invulling:
Natuurbrugexcursie van NME :
http://www.nmegooivechtstreek.nl/aanbod/?aanbodid=128
Webkwestie :
http://www.webkwestie.nl/bedreigde_diersoorten/index.htm
Webpad:
http://webpad-bedreigde-dieren.yurls.net/nl/page/
Samenwerken met andere scholen:
http://www.tenan.vuurwerk.nl/indexnl.htm
Early English:
Sparkle box:
http://www.sparklebox.co.uk/topic/living/extinct-endangered-animals.html
You tube:
Cosmo's World: Endangered Species : https://www.youtube.com/watch?v=2iu8bbntr80
Jungle City - Saving the world's endangered animals and their habitat:
https://www.youtube.com/watch?v=hThzeRIiiJU
Download