Bedreigde diersoorten

advertisement
Wikiles ‘Bedreigde diersoorten’ Informatie voor de
leerkracht.
Vakgebied : Oriëntatie op de natuur
Kerndoel: 39 Kinderen leren met zorg om te gaan met het milieu
Leeftijd : 11- 12 jaar (groep 8)
Lesduur: 8 uur
De kinderen leren :
-
Wat we verstaan onder bedreigde diersoorten;
Waardoor bepaalde diersoorten bedreigd worden;
Het verschil tussen directe bedreigingen en indirecte bedreigingen;
Welke organisatie bijhoudt hoeveel diersoorten er worden bedreigd;
Wat we verstaan en doen met de Rode lijst van bedreigde diersoorten;
Wat we verstaan onder 'fragmentatie';
Wat de drie bekendste bedreigde diersoorten in Nederland zijn;
Wat andere bekende bedreigde diersoorten zijn;
Wat oplossingen zijn om de bedreigde diersoorten te helpen en te voorkomen dat
ze uitsterven.
De kinderen begrijpen:
-
dat mensen een directe bedreiging kunnen zijn en dat mensen een indirecte
bedreiging kunnen vormen en dat we met name door deze laatste soort ons
eigenlijk allemaal ‘schuldig’ maken aan de bedreiging van dieren.
De kinderen maken :
-
Aantekeningen bij het kijken van de filmpjes en het lezen van de teksten
Een informatiefolder over een zelfgekozen bedreigde diersoort
Inhoud van de folder bespreekt tenminste: een beschrijving van het dier en zijn
belangrijkste kenmerken – een beschrijving van zijn leefomgeving – een
beschrijving van soorten bedreigingen voor dit dier – mogelijke oplossingen om
het dier te beschermen
Trefwoorden :
Bedreigde diersoorten – fragmentatie – directe bedreigingen – indirecte bedreigingen –
IUCN – de rode lijst – duurzaam toerisme – ecotoerisme – ecoducten
Tips voor verdere invulling:
http://131.174.235.41/pdw/bom_bedreigdedieren_ned_ak_mil.pdf
http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/dieren_en_planten/
http://assets.wnf.nl/downloads/bedreigde_dieren_b.pdf
http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/109034-bedreigde-diersoorten-en-de-oorzaken.html
http://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/6179-bedreigde-diersoorten.html
http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-dieren-uitsterven-bedreigd/
http://www.webkwestie.nl/bedreigde_diersoorten/index.htm
http://www.tenan.vuurwerk.nl/indexnl.htm
http://www.spreekbeurten.nu/spreekbeurten.asp
http://www.cmo.nl/werkstuk/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=101
filmpjes:
http://teleblik.nl/media/3371
(Nieuws uit de natuur, over de neushoorn)
Download