Verzorgen van plant en dier

advertisement
Leerjaar 4: Doelenlijsten voor leerroute A, B en C
Thema 6: Verzorgen van plant en dier
Praktijkkern f: Assisteren bij dierverzorging
Thema 6
Praktijkkern f
Overkoepelend
doel
Verzorgen van plant en dier
Assisteren bij dierverzorging
De leerling kan verschillende diersoorten op zijn stage voorzien van voedsel en water en het dier en zijn leefomgeving verzorgen met
de daarvoor bestemde gereedschappen en middelen.
Doelen leerroute A
Doelen leerroute B
Doelen leerroute C
De leerling
De leerling
De leerling
 inventariseert wat er komt kijken bij
 inventariseert wat er komt kijken bij
 inventariseert wat er komt kijken bij
de verzorging van dieren (in een asiel
de verzorging van dieren (in een asiel
de verzorging van dieren (in een asiel
of op een kinderboerderij)
of op een kinderboerderij)
of op een kinderboerderij)
 kan gereedschappen en activiteiten
 kan gereedschappen en activiteiten
 kan gereedschappen en activiteiten
m.b.t. dierverzorging benoemen
m.b.t. dierverzorging benoemen
m.b.t. dierverzorging benoemen
 kan in een realistische abeidscontext
 kan in een realistische abeidscontext
 kan in een realistische abeidscontext
beschrijven welke
beschrijven welke
beschrijven welke
verzorgingsactiviteiten moeten
verzorgingsactiviteiten moeten
verzorgingsactiviteiten moeten
gebeuren en kan deze uit een
gebeuren en kan deze uit een
gebeuren en kan deze uit een
stappenplan aflezen
stappenplan aflezen
stappenplan aflezen
 assisteert bij het verzorgen van
 assisteert bij het verzorgen van
 assisteert bij het verzorgen van
meerdere diersoorten op de
meerdere diersoorten op de
meerdere diersoorten op de
stageplaats (intern of extern)
stageplaats (intern of extern)
stageplaats (intern of extern)
 formuleert de hoofdgedachte van een
 formuleert de hoofdgedachte van een
 kan voedsel afwegen of afmeten met
tekst over dierverzorging, het asiel of
tekst over dierverzorging, het asiel of
een maatschep / inhoudsmaat op
de kinderboerderij
de kinderboerderij
100g nauwkeurig
 assisteert bij het verzorgen van
 assisteert bij het verzorgen van
 kan vertellen wat belangrijk is om
meerdere diersoorten dmv voederen
meerdere diersoorten dmv voederen
dieren gezond te houden en hoe hij/
en water geven met de daarvoor
en water geven met de daarvoor
zij een ziek dier kan herkennen
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
1







bestemde gereedschappen. (volgens
aanwijzing van de begeleider).
kan voedsel afwegen of afmeten met
een maatschep / inhoudsmaat op
100g nauwkeurig
kan eenvoudige berekeningen
uitvoeren. Hoeveel gram moet er nog
bij/ af
kan vertellen wat belangrijk is om
dieren gezond te houden en hoe hij/
zij een ziek dier kan herkennen
kan controleren of dieren gezond zijn
en benoemen wie op het werk de
noodzakelijk hulp kan verlenen voor
het dier
kan meerdere diersoorten op zijn
stageplaats verzorgen en zijn
leefomgeving schoonmaken met de
daarvoor bestemde middelen
kan beschrijven wat een asiel precies
doet voor (zwerf) honden en katten
kan diersoort(en) op zijn stage
voorzien van voedsel en water en het
dier en zijn leefomgeving verzorgen
met de daarvoor bestemde
gereedschappen en middelen.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
bestemde gereedschappen. (volgens
aanwijzing van de begeleider).







kan voedsel afwegen of afmeten met
een maatschep / inhoudsmaat op
100g nauwkeurig
kan eenvoudige berekeningen
uitvoeren. Hoeveel gram moet er nog
bij/ af
kan vertellen wat belangrijk is om
dieren gezond te houden en hoe hij/
zij een ziek dier kan herkennen
kan meerdere diersoorten op zijn
stageplaats verzorgen en zijn
leefomgeving schoonmaken met de
daarvoor bestemde middelen
kan beschrijven wat een asiel precies
doet voor (zwerf) honden en katten
kan diersoort(en) op zijn stage
voorzien van voedsel en water en het
dier en zijn leefomgeving verzorgen
met de daarvoor bestemde
gereedschappen en middelen.
2



kan één diersoorten op zijn
stageplaats verzorgen en zijn
leefomgeving schoonmaken met de
daarvoor bestemde middelen
kan beschrijven wat een asiel precies
doet voor (zwerf) honden en katten
kan diersoort(en) op zijn stage
voorzien van voedsel en water en het
dier en zijn leefomgeving verzorgen
met de daarvoor bestemde
gereedschappen en middelen.
Download