taaltaak engels

advertisement
TAALTAAK ENGELS
DIEREN - Spreekvaardigheid
1)
Voor wie?
Voor klas 3, basisberoepsgerichte leerweg, m.n. LWOO lijken deze lesvorm
leuk te vinden. Algemene taak, niet gerelateerd aan een specifieke
beroepsopleiding. Je kunt de taak ook herschrijven met vak-idioom, zoals
gereedschap, beroepen (voor een 2e klas VMBO, die bezig zijn hun
vakrichting te kiezen?), en dergelijke.
2)
Wat?
De leerlingen gaan dieren raden, die ze zelf op hun rug geplakt hebben
gekregen. Het leermoment zit hem in het zoeken naar woorden en zinnen en
daarna in het spreken. Vooral het “over de drempel” helpen voor het spreken
is hier belangrijk. Vandaar de spelvorm.
3)
Met wie:
Deze opdracht doen de leerlingen in groepsverband. Iedereen raadt zijn dier
en geeft uitleg in het Engels aan de medeleerling over het dier wat diegene op
zijn rug heeft.
4)
Met wat:
De leerling heeft nodig: een setje opdracht- en werkbladen. Woordenboeken
zijn ook handig bij de voorbereiding.
De docent heeft de taak voorbereid of aangepast met een evenzoveel aantal
plaatjes als leerlingen in de klas. De docent heeft post-it stickertjes nodig met
daarop de namen van de dieren.
4)
Waar:
In een theorielokaal
5)
Wanneer:
Tijdens de lessen Engels. Er is (een gedeelte van) een lesuur nodig. Kan ook
goed opgesplitst worden; in 1 les voorbereiden, en in een andere les het spel
spelen.
6)
Hoe:
De leerling krijgt de opdracht, en kan zelfstandig aan de slag.
7)
Hulp:
Van elkaar of de docent.
8)
Product/resultaat:
Gesprekken in spelvorm. Doel: goede dier raden.
9)
Beoordeling:
Gespreksvaardigheid. Geen cijfer, om te laten zien dat het ook gewoon leuk
mag en kan zijn om te praten in de doeltaal.
10)
Eerder klaar:
Anderen helpen met raden/uitleggen.
ANIMALS
Name:……………………..
Class:……………………..
Date:……………………..
Task 1
Hieronder zie je een heleboel dieren. Zoek de namen op en schrijf die ernaast. Vul
het schema in.
Name
Sound
Looks
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
-----------------
-----------------------
-----------------------------
TASK 2
Straks haalt iedereen een plakkertje met een dier erop bij de leraar; Je kunt dan zien
welk dier iedereen heeft, behalve bij jezelf. Je moet erachter komen welk dier jij hebt.
Doe dit door vragen te stellen aan je klasgenoten. Alleen maar in het Engels!
Je klasgenoten zullen jou ook vragen stellen over hun dier. Antwoord ook alleen
maar in het Engels!
Bedenk vragen die je zou kunnen stellen om erachter te komen welk dier je straks
hebt.
Bijvoorbeeld:
Nederlands:
Engels:
Wat voor geluid maakt het dier?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TASK 3
Play the game!
Have fun!
Download