Deel 4 entingen hoe zit het ook alweer

advertisement
Ziekteleer klas 2
Deel 2 entingen, hoe zit het ook alweer?
Vaccinaties, hier hebben jullie het al over gehad. Maar hoe zat het ook alweer?
Vraag 1. wat was ook alweer het verschil tussen actieve en passieve immuniteit?
Vraag 2. Welke twee vormen van vaccineren kennen we en wat zijn de verschillen?
Vraag 3. Waarom is het belangrijk om vaccinaties te boosteren?
Vraag 4. Wat is het verschil tussen een enting, een vaccinatie en een injectie
Vraag 5. Noem minimaal 5 toedieningswijzen van injecties, de officiële naam met afkorting en de
Nederlandse benaming.
Vraag 6. Vul de onderstaande tabel in:
Diersoort
Hond
Waar enten we tegen?
Kat
Konijn
Paard
Vraag 7. Nu komt het lastige werkje, jullie gaan ELKE ziekte uitwerken. Je MOET dit in duo’s doen, bij
een oneven aantal overleg je even met de docent.
Wat is de bedoeling? Beantwoord voor elke ziekte de onderstaande vragen:
1. Naam van de ziekte, soms worden meerdere benamingen gebruikt benoem ze allemaal.
2. Symptomen van de ziekte en verloop van de ziekte.
3. Waar komt die ziekte veel voor (waar heb je als dier de grootste kans om te worden besmet).
4. Wat is de infectieroute, kortom; wat is de bron, hoe komt het dier aan de ziekte en hoe verloopt
dit. Komt het met bepaalde (weers)omstandigheden vaker of juist minder vaak voor.
5. Wat moet je doen wanneer het dier de ziekte toch krijgt.
6. Is de ziekte ook gevaarlijk voor mensen?
Let op: Gemiddeld kom je uit op 1 a 2 pagina’s per ziekte, het mag niet meer zijn dan twee pagina’s.
Jullie moeten het beschrijven in jullie eigen woorden, wij gebruiken bij het nakijken de
plagiaatcontrole. Zet onder elke ziekte de bron die je gebruikt hebt.
Elk groepje gaat uiteindelijk 2 a 3 ziektes presenteren aan elkaar, de docent maakt de indeling. Zo
controleren wij elkaar.
Mogelijke bronnen:
www.licg.nl
www.mcvoordieren.nl
Digitale boekje: Gezondheidszorg voor gezelschapsdieren
Download