Het `huisdierenzorgplan` komt jou tegemoet … Op het moment dat ik

advertisement
Het ‘huisdierenzorgplan’ komt jou tegemoet …
Op het moment dat ik dit Animaaltje schrijf, of liever aan het typen ben, wordt een kabinet
onderzocht met D’66, VVD, CDA en GroenLinks. Met de gekoesterde wens voor afschaffing van het
‘verplicht eigen risico’ à 385 euro voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, staat GroenLinks in
deze voorlopig alleen bij de formatie; overigens, ook PVV, PvdA en SP pleit(t)en voor dergelijke
afschaffing ! Voorstanders van de afschaffing van het ‘verplichte eigen risico’ denken dat mensen
minder snel naar de dokter gaan als ze eerst die 385 euro moeten ‘opmaken’, zelf betalen dus.
Tegenstanders wijzen op het aspect van meer bewustwording omtrent de (hoge) kosten van de zorg
en menen dat mensen anders veel sneller en frequenter een beroep zullen doen op de (huis)arts.
Zorg kost, kwaliteit van zorg kost. Niet alleen humaan lopen zorgkosten snel op, ook veterinair volgt
deze trend. Gingen we pakweg 25 jaar geleden toch niet met een witte muis naar de dierenarts of
slechts voor een anti-myxomatoseprik met een konijn naar de toen nog in witte (wit als albast) jas
getooide ‘peerdemeester’, heden ten dage doen we bloedonderzoek bij konijnen, maken we
röntgenfoto’s van een tropische baardagaam, en verlossen we een cavia van blaasstenen middels
een operatie annex bewakingsapparatuur, en lopen dierenartsenrekeningen daardoor vlot in de
papieren; dat kan ook niet anders! Dierenartsen doen nagenoeg alles wat vergelijkbaar is met
hetgeen humaan gebeurt; humaan echter heb je de verschillende specialismen, wij doen ‘alles’:
huidartsen, huis(dier)artsen (als werkwoord), interne (dier)geneeskunde, chirurgie,
vrouwen(dier)geneeskunst, neus-keel-oor(dieren)artsen (KNO, in België NOK!), urologieën,
enzovoort. Het ons bekwamen, niet alleen in de diverse disciplines maar ook in de verschillende
diersoorten, kost! Kost veel tijd, kost veel geld, om de nieuwste technieken bij te houden, de
benodigde apparatuur bij de hand te hebben en niet in de laatste plaats de uitdrukkelijke wens
daarbij nog een hoge standaard van kwaliteit te willen leveren / bieden. Al met al komt het er op
neer dat ook de diergeneeskundige zorgkosten bijna hand-in-hand met de humane sector verder
oplopen.
Diverse veterinaire zorgverzekeringen hebben zich gemeld, de een met meer, de andere met minder
uitsluitingen, zoals bijvoorbeeld vaccinaties en anti-parasitaire middelen. Met dergelijke
dierenverzekering betaal je dus vaak voor onvoorziene zaken welke je mogelijks nooit nodig zult
hebben, maar geeft wel een veiliger gevoel en je weet waar je aan toe bent met een bepaalde
maandlast. Op het afsluiten van dergelijke dierverzekering zijn uitsluitingen uiteraard mogelijk,
immers je kunt je hond niet even gauw verzekeren op moment dat ie zijn poot al gebroken heeft, een
brandende schuur is nog steeds moeilijk te verzekeren …
Ook wij dierenartsen zien dat de kosten voor de diereneigenaren verder oplopen willen we / ze het
dier de maximale kwaliteitszorg geven; daar hebben we iets op gevonden !
‘We’ hebben een zogenaamd ‘Huisdierenzorgplan’ ontwikkeld, waarbij de eigenaar een vast
maandelijks bedrag betaalt voor preventie (zoals vaccinaties, ontwormingen, antivlo- en
antiteekbehandelingen) en ook korting op alles wat wordt ‘afgenomen’ (medicijnen, voer, echo,
röntgen, operaties, bloedonderzoeken, …); elk dier kan in dit plan deelnemen, er zijn géén
uitsluitingen en je betaalt daarbij ook voor ‘voorziene zaken’, geld dat je anders ook kwijt zou zijn. Zo
wordt kwalitatieve diergeneeskundige zorg weer enigszins betaalbaar …
En wat houdt die genoemde kwalitatieve diergeneeskundige zorg dan in? In een woord: veiligheid !
Zowel de klant als zijn/haar huisdier moet zich op het gemak (kunnen) voelen in de
dierenkliniek/praktijk, moeten weten dat de omgeving hygiënisch schoon is, dat er een verantwoord
medicijnbeleid wordt gevoerd, dat kennis en kunde ruim aanwezig is; al met al ‘welkom in een veilige
omgeving!’
Laat de gezondheid van uw huisdier ons een zorg zijn ! En daarmee hebben dierenartsen een kwaal
meer dan andere mensen: zij kunnen aan sommige patiënten lijden ! En als de ziekte dan geneest,
geneest daarmee ook de dierendokter !
Namens ‘Dierenartsencentrum West’
[email protected]
Geert de Bruijckere
Download