Samenleven met dieren - Natuur - Wonen

advertisement
Pest dat dier mij
Contact
Er zijn dieren die zich in 'ons' territorium begeven en
waar we wel eens wat hinder van ondervinden.
Milieu en groen
Vogelbescherming Vlaanderen vzw bundelde een
aantal tips om op een harmonieuze manier samen
te leven met dieren in het wild zoals vogels,
vleermuizen, steenmarters, vossen, konijnen,
slakken, mollen,... in het boekje 'Pest dat dier
mij'.
t. 013 31 21 21
e. [email protected]
w. http://www.diest.be
Grote Markt 1 - 3290 Diest
Vandaag open
van 09u00 - 12u30 en
van 16u00 - 19u00
Met de tips in deze uitgave worden oplossingen
aangeboden om te voorkomen dat wilde dieren in
de buurt van je huis schade veroorzaken of dat je
hen als lastposten gaat beschouwen. Wij zijn er
immers mee gebaat dat mens en dier kunnen
samenleven zonder conflicten.
Aanverwante info
Heb je een kauw in je schouw, bekijk dan de folder 'een kauw in je
schouw'.
Een vosveilig kippenhok
alle openingsuren
De kip als afvalverwerker
Steenmarter
Download