Gewest Drenthe

advertisement
Provincie Drenthe
Sprekerslijst
Hoogeveen, 22-04-2014
1
Indeling
1.
Informatief
3
2.
Juridisch
12
3.
Kunst en Cultuur
13
4.
Medisch
14
5.
Natuur
17
6.
Ontspanning
20
7.
Religie
24
Samenstelling en controle: de werkgroep Educatie van KBO & P.C.O.B.
E-mail: Hoogeveen&pcob50plus.nl
Hoogeveen, 22-04-2014
2
1. Informatief
Spreekster/spreker
Onderwerp
Aantekeningen
Dhr. P. Alberts,
Sterrenkamp 12,
7811 AB Emmen
tel: 0591-610836
De Emslandkampen voor en
in de oorlog
Vergoeding:
€ 60.-
Alzheiner Nederland,
afd. Drenthe
Postbus 86
9410 AB Assen
Mw. W. Blauw-Jonker,
Tel: 0592-310869
Alzheimer
Kosten???
Longfonds
Mevr. M. Sahusilawane
De Zende 58
7908 PA Hoogeveen
tel. 0528 27 33 37
[email protected]
Lezing over Astma COPD.
Chronische
longaandoeningen
Vergoeding:
vrijwillige bijdrage
voor het astmafonds
Appetito Verzorging,
Dhr. F. Beekhuis,
Veldstukken 62,
9761 JW Eelde
tel:0800-0232975
De (warme) Appetito
maalijd
Vergoeding;
geen
Dhr. J. Bakker
Kolk 12
8321 LE Urk
tel: 0527-682775
mail: [email protected]
-Wandeling door de
geschiedenis van Urk.
lezing met ondersteuning
van dia’s.
-wat heeft het geloof van
de armen ons te zeggen
Diaserie “Met sledehonden
naar Lapland”.
Vergoeding:
€ 70,+ € 0,30 per km.
Dhr. Henk van den Beek
Orvelterstraat 11,
9431 TX Westerbork
Tel: 0593-331149
Stichting Exodus
Vergoeding:
Vrije gift
Heeft zelf een
baemer.
Dhr. Jans Blok,
KNRM Delfzijl
Tel: 0596-623687
De KNRM,
Reddingsmaatschappij
2 x 40 min.
Vergoeding;
reiskosten
Beter Horen,
Dhr. M. de Groot,
Leigraafseweg 8
6983 BP Doesburg
tel: 0313-485555
e-mail:
[email protected]
www.beterhoren.nl
Presentatie over het
gehoor, de werking, de
problematiek en de
gehoorapparaten.
En korte gehoortest
Vergoeding;
???
Mevr. Bartol
Achterstekamp 12
9301 BC Roden
tel. 050 5018030
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding: € 35,-+ € 0,20 / km
3
Beter Horen
Dhr. Michel de Groot
Tel: 0597-412829
Leuk om te horen
Met test
Vergoeding:
geen
Burgerlijke gemeente
Informatie over:
De sociale dienst
of een ander onderwerp
Vergoeding;
In overleg
Burgerlijke gemeente
Ambtenaar van de burgerlijke stand:
Eigen gemeente
De ervaringen van de
ambtenaar van de
burgerlijke stand
Vergoeding:
In overleg
Chr. Bibliotheek voor Blinden en
Slechtzienden
Paul Krugerweg 39
3851 ZH Ermelo
Postbus 131
3850 AC Ermelo
tel. 0341 565499
[email protected]
Een andere kijk op lezen.
Het werk van de Chr.
Blinden- bibliotheek.
Lezing met dia’s.
Vergoeding:
alleen reiskosten +
gift
Vereniging Bartimeus- Sonneheerdt
Driebergsestraatweg 44
Postbus 60
3940 AB Doorn
tel. 0343 526851
“Kijken met je handen”
video over het wonen en
werken, enz.
Vergoeding: in
overleg
(gift)
Dhr. B. Boon,
Tarwehullen 30
9403 WB Assen
0592-341492
Leegloop dorpen: Wil de
laatste kruidenier het licht
uitdoen
Vergoeding:
€ 75.+ € 0.28 per km
Dhr. J. Bos
Prinses Beatrixhof 8
9401 XX Assen
tel: 0592-301970 (thuis)
mobiel: 0628951260
mail: [email protected]
http://www.havezatenindrenthe.nl/
Titel: Huizen van Stand
De geschiedenis van de
havezaten en herenhuizen
in Drenthe en hun
bewoners. Met 100 dia's
Vergoeding:
€ 80.+ € 0,20 / km.
Eigen beamer en
laptop; projectiescherm is nodig.
Vergoeding:
€ 75.+ € 0,20 / km.
Eigen beamer en
laptop; projectiescherm is nodig.
Dhr. Ger Brakel,
Liniekampen 18
7873 BT Odoorn
Tel: 0591-513134
Mail: [email protected]
Bijbelgenootschap
Frans van Houwelingen
mail:
[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
Titel: Van Postkoets tot
turbodiesel, geschiedenis
van het verkeer en vervoer
in Drenthe vanaf de
prehistorie tot nu. Voorzien
van vele mooie oude
plaatjes.
Dia-serie Kenia: de Masai
Dia's en verhaal
Duur: ruim een uur +pauze
www.pedes.uwstart.nl
Met hulp van o.a.
Afrikafonds
Bijbelgenootschap
Frans is oud-onderwijzer en
schrijver van kinderboeken.
Vergoeding: € 50.+ € 0.28 / km
Vergoeding;
In overleg
4
Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 513
9400 AM Assen
tel. 0592 306666
[email protected]
Lezing over het gebruik van
verslavende middelen. B.v.
Alcohol, Drugs en Gokken.
Hoe gaan we er mee om,
wat doen we er tegen?
Vergoeding: € 100,- incl. reiskosten
Dorcas Hulp Nederland
Postbus 12
1619 ZG Andijk
tel: 0228-592824
mail: www.dorcas.nl
Dorcas algemeen, maar
bepaald onderwerp en/of
land kan ook. film of dia’s
of powerpoint
Kosten
Vergoeding:
- € 100,- voor spreker vanuit kantoor
- € 0,27 per km
voor
vrijwilliger.
(giften zijn welkom)
Dhr. N.J. Egberts
Lingewijck 8
3831 LG Leusden
033 4323976
mail: [email protected]
Glas
Enthousiaste lezingen over
“mijn hobby glas”
Glazen kerstversiering,
Glas-in-lood, Glazen kralen
www.egtberts.info
Vergoeding:
In overleg
Mevr. Fatema-Hagiegirat
Karlingakkers 18
9321 EN Peize
Tel: 050-5034331
Iraanse mevrouw:
Visie op politiek in Iran,
Haar vluchtverhaal
(een boeiend verhaal)
Vergoeding;
?
Dhr. J.H.E. Geerdink
Gezinastraat 22
7555 EX Hengelo
tel: 074 2429478
mail: [email protected]
driedimensionale diaserie
over stereofotografie. De
locatie moet welverduisterd kunnen worden.
50 programmas van elk 50
dia’s afgewisseld met
liedjes.
Kosten € 55,+ € 0.15 / km
H. Geluk
mail: h.geluk@solcon .nl
tel: 0184-612632
06-51236636
St. China.Voorlichting: Het
eerste gedeelte is een
diapresentatie (beamer)
over de woon- werk- en
leefomgeving in China de
onderdrukking, 2e deel
vervolging van Chinese
christenen die behoren tot
de huisgemeenten.
Vergoeding:
Collecte voor
bijbelverspreiding
Mw. Kobi de Gier-van Haeringen,
Weglangen 23,
9431 HG Westerbork
Tel: 0593-333451
[email protected]
- Reis naar Rusland:
diapresentatie
- geschiedenis van Moren in
Spanje
( twee afzonderllijke
spreekbeurten)
Vergoeding:
In overleg
Dhr. J. de Graaf
Hunenoord 27
7822 BN Emmen
tel. 0591-613243
1. Het antisemitisme door
de eeuwen heen.
2. van “Naoberschap tot
verzorgingsstaat”.
3. lezing met dia’s over de
Vergoeding:
autokosten +
cadeaubon
Hoogeveen, 22-04-2014
5
(voormalig-voorzitter van het
herinnerings-centrum Kamp
Westerbork (HCKW) te Westerbork)
Rockey Mountains
4. lezing met dia’s over
Zuid-Afrika
(zie ook natuur en religie)
Dhr. Henk Griffioen
1 Dakloosheid: keuze of
noodlot? Een verhaal van
een vrijwilliger die zich ruim
12 jaar inzet voor daklozen
in Utrecht.
2 Mijn pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella
Diaserie over de
pelgrimsreis
Hij vertelt ons aan de hand
van dia’s over “drie
generaties turfschippers”.
Zijn grootvader, vader en
hijzelf waren werkzaam in
de vervening, zowel handel
als transport.
Vergoeding:
Opbrengst
spreekbeurten is
voor maaltijden
voor daklozen.
.
Ds. S.H. Heimstra,
Tromplaan 10
3781 TE Voorthuizen
tel: 0342-472786
Dhr. H. Hidding
Weglangen 51
9431 HJ Westerbork
tel. 0593 370340
[email protected]
Fietspelgrimage naar
Jeruzalem
Dia's 2x 45 min
Vergoeding
€ 100.+ km-vergoeding
Lezing over natuurlijk
verbouwen, biologische
land- en tuinbouw.
Vergoeding:
€ 25,+ €0.25/km
Mevr. R. Houwing-Niestijl
Oude Groningerweg 14
9461 BP Gieten
tel. 0592 261791
[email protected]
De geschiedenis van ons
vorstenhuis “Van Koningin
Emma tot heden”. (vier
vorstinnen)
Vergoeding: €
60,00
+ € 0,25 / km
Mevr. T. Huizing
Weerdingerkanaal NZ 114
7831 HH Nieuw Weerdinge
tel. 0591-521294
[email protected]
Vertelt over haar
“Pompoenerie”
Vergoeding € 125,-+ € 0,25 / km
Dhr. J. Janssen,
Laaghalerstraat 8
9414 K Hooghalen
Tel: 0593-592997
06-36265388
e-mal:[email protected]
Politie-adviseur:
Albanië (2002)
Herzogovina ( 2004-2005)
EU-vredesmissies
Soedan ( 2007 2008)
Met behulp van foto-videos
'Vergoeding:
€ 40.+ reiskosten'
Kibboets Nes Ammim,
Dhr. en Mw. Van Rheenen,
Veenbesstraat 576,
3765 BR Soest
Tel: 035-6024111
Kibboets Nes Ammim:
Wat is dat, wat gebeurt en
en wat is de doelstelling.
Dus: wie, wat, hoe enz.
Vergoeding:
- reiskosten
- collecte onder de
aanwezigen
mail:[email protected]
L. de Harder
Prins Hendrikkade 106
7941 MD Meppel
tel. 0522 252855
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding: € 150,- incl. reiskosten
(alleen op de
middag)
Afd. PCOB moet
voor beamer zorgen
6
Koninklijke Nederlandsche
Reddingsmaatschappij,
Dhr. G. Martini,
Pastorieweg 10,
9995 PN Kantens
Tel: 0595-551947 / 06-5493627
Mail: [email protected]
Dhr. Roel Kuper (Radio Drenthe)
Roerdomplaan 156
7905 EK Hoogeveen
tel. 0528 269356
[email protected]
Koninklijke Nederlandsche
Reddingsmaatschappij
Film en dia’s
Kosten:
€ 100.—
+ € 0.30 per km
+ collectebus
Lezing over:
“Het eten vroeger en nu”.
En samen lekkere hapjes
maken.
Vergoeding € 150,-+ € 2.50 p.p. voor
hapjes
+ € 0.23 / km
Oosterlengte Tuiszorg
Mw. Erna Glazenborg
Tel: 0597-453833
Stichting Icare
Postbus 900
7940 KC Meppel
tel. 0522 279063
[email protected]
Presentatie en pruiverij
Vergoeding:
geen
Icare Thuizorg geeft
lezingen op verschillende
terreinen. B.v. over de
voordelen van het
lidmaatschap van de
vereniging Leden-Icare.
Mevr. Nathalie Teunissen
kan alle gewenste
informatie geven op dins-,
donder- en vrijdag
“Het werk van het Liliane
Fonds”
Vergoeding: in
overleg
W. Kroon
Jachtlaan 213
7312 GM Apeldoorn
tel: 055-3556258
mail:[email protected]
1. Tussen St. Petersburg
en Moskou.
2. Uit ‘de hof van Oranje’,
3. Oud Apeldoorn in beeld
en woord.
Lezingen met
ondersteuning van dia’s of
beamer
Vergoeding:
op aanvraag
+ € 0,25 per km.
Maaltijdservice Noord
Camstrastrjitte 10,
9036 MC Menaldum
Dhrn Jan de Roos of
Marten Bleeker
Tel. 0518-453535
Mail: [email protected]
Presentatie van het bedrijf
met een proeverij.
De duur is ruim
2 uur.
Kosten: geen
Mw. Aleida Meyering
Hofakkers 21
7861 AR Oosterhesselen
tel. 0524 581917
[email protected]
Demonstratie zitdansen
Vergoeding: in
overleg
Stichting Liliane Fonds
Havensingel 26
5211 TX
’s-Hertogenbosch
tel: 073 5189420
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding:
Collecte voor het
fonds
7
Dhr. H.D. Minderhoud
Kieftenweg 17
7751 DB Dalen
tel. 0524 552749
1. Drentse Cultuur en
Historie
2. Kerkelijke
ontwikkelingen in
Drenthe
3. Begrafenissen vroeger
en nu
Vergoeding: € 70,-+ reiskosten
Nederlandse Brandwonden Stichting
t.a.v. Mevr. R. Knopper
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. 0251 275555
[email protected]
Lezing over
“Brandwondenpreventie”
met film en dia’s
Vergoeding: gift
Mevr. E.T.A. Nobel-Hillbrand (Else),
Meerkoetlaan 7,
7905 ER Hoogeveen
tel: 0528-354321
06-12670726
mail: [email protected]
Over sprookjes
gesproken.....: kenmerken
en betekenis van sprookjes,
Vergoeding:
€ 50.Inclusief reiskosten
Mevr. J. Paalman-Schonewille,
Samuel Leviestraat 77
9351 BM Leek
Zij is blind en schreef een
boek: Hoe maak je een
kleine wereld weer groot.
Ook: info over blindengeleidenhonden-school
Vergoeding:
€ 50.+ reiskosten
Tatjana Polman
Emmalaan 23
6721 ET Bennekom
tel: 0318-419378
mail: gotlova [email protected]
www.gorlova.nl
Geschiedenis van St.
Petersburg en Peter de
Grote, Nederlandse sporen
inRusland/St. Petersburg,
Geschiedenis van Moskoulezing
(met ondersteuning van
dia’s)
Vergoeding:
€ 125,+ € 0,30 per km.
Dhr. J. Reitsma
De Goorn 23
7975BS Uffelte
tel. 0521-344885
email:[email protected]
Diapresentaties: Nederland,
Noorwegen, Marokko,
Frankrijk, Zwitserland,
Macrofotografie.
Beamer: DFF fotografie,
Schepping of evolutie,
Chinese tekens.
Vergoeding: € 85,-+ € 0,30 per km
Ds. W. Renken,
Tel: -597-430524
Ikonen
Met P.P.P.
Vergoeding:
boekenbon
Prof. H. Renner
ter Braaklaan 16
9721 XS Groningen
tel. 050 5266003
1. van communisme naar
democratie:Oost-Europa
toen en thans
2. terugkijken in
verwondering: de jaren
‘60
3. Praag: de gouden stad
Vergoeding € 175,-+ reiskosten.
Hoogeveen, 22-04-2014
8
aan de Moldau
4. het verdriet van
Rusland: Russische
geschiedenis
Mevr. J. Rieff - Grootjen,
Boeier 04 - 33
8242 CM Lelystad
Tel: 0320-222526
Klederdrachten in het
vroegere Schokland
Vergoeding;
€ 250.- all in
ProImpulsion
Beethovenlaan 179
6865 DL Doorwerth
tel: 0624698334
mail: [email protected]
internet: www.proimpulsion.nl
Bewust en Bewogen in een
kleurrijke auto-visuele
presentaties:
- hulpverlening
- mooie projecten in verre
landen
- 3-de wereld, enz.
Vergoeding:
-reiskosten € 30.-
Plaatselijke Notaris
Erfrecht, familierecht, het
maken van een testament,
het doen van schenkingen.
Dhr. W. Oosterloo
Bosweer 15
8426 CK Appelscha
tel. 0516 432536
[email protected]
Lezing over “Het Weer” met
dia’s
Vergoeding: € 50,-+ reiskosten
Open Doors,
Postbus 47,
3850 AA Ermelo
tel: 0341-46500
e-mail: [email protected]
Vervolgede Christenen
Vergoeding:
......
Bureau Communicatie
Politie Drenthe
Postbus 107
9400 AH Assen
tel. 0900-8844
Allerlei onderwerpen, die
met de politie te maken
hebben
Vergoeding: Geen
Mevr. E. Potjer
Hoofdstraat 15a
9491 AC Zeijen
tel. 0592 340354
Moeilijke keuzes rond
sterven en mogelijkheden
bij een uitvaart
Vergoeding:
In overleg
Service Dogs
Mw. E. Jansen
Noorderdiep 403,
7876 CT Valthermond
tel: 0599-662265
mail: [email protected]
“Service Dogs”
De opleiding, inzet en
kennis van hulphonden
+ demonstratie
( nb.: 2 x bevestiging
sturen)
Kosten:
€ 75.-
Hoogeveen, 22-04-2014
9
Dhr. B.C. Scheffers
In de Bogerd 8
2821 WZ Stolwijk
Tel: 0182-342649
Anekdotes over kerken in
Nederland en
merkwaardigheden van
predikanten
Duur: ongeveer 2 uur
De bakkerij vroeger en nu
Vergoeding:
€ 75,+ € 0,10 per km.
Dhr. J. Schoonewille, ds.
Meentheweg 2A,
8391 VA Noordwolde
Tel: 0561-430055
Mobiel: 06-27126897
Mail: [email protected]
De Jodenkampen /
voorbeeld: kamp Ybenheer
in Fochteloo
Presentatie m.b.v. beamer
Vergoeding:
€ 75.+ € 0.19 / km
Slachtoffer Hulp Nederland
Tel: 030-2340116
www.slachtofferhulp.nl
Informatie over de
organisatie en het werk van
Slachtofferhulp Nederland
Hulp bij: misdrijf,
verkeersongeluk en
calamiteiten
Vergoeding:
????
In overleg
Mevr. Drs. M.C.A. Smilde
Oud-lid Tweede Kamer der Staten
Generaal (CDA)
Hoppenkampsweg 8
9761 GB Eelde
tel. 050 3095817
[email protected]
Lezing over:
- Zorg,
- Sociale zaken
- Binnenlandse zaken
Vergoeding: Geen
Stichting Familieverblijf Kinderkliniek U.M.C.G.
Postbus 30001
9700 RB Groningen
tel. 050 3612790
Dhr. D. Broersma
Schutsweg 44
9475 PL Midlaren
050-4095732
Lezing met powerpoint over
het “Ronald Mac
Donaldhuis”
Vergoeding: € 100.+ reiskosten
Cliniclowns
Vergoeding:
geen,
gift
Stichting Clini Clowns Nederland
Postbus 1565
3800 BN Amersfoort
Mevr. G. van Haselen
Lupinestraat 12
7921 LJ Zuidwolde
tel. 0528 371130
Lezing over het werk van
de “Clini Clowns”.
Vergoeding: Gift +
reiskosten
Stichting “Het Lichtpunt”
Dienst te Velde
Foarwei 111
9298 JE Kollumerzwaag
tel. 0511 441542
[email protected]
Lezing over het Christelijk
Opvang, Begeleiding en
Ontmoetingscentrum in het
noorden des lands.
Kan ook bezocht worden.
Vergoeding: € 50.,-+ € 0,36 per km
Dhr. H. Scholtens,
Tel: 0597-416721
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding:
boekenbon
10
Dhr. Teitler,
Noordes 8,
9531 HR Borger
Tel;0599-235835
Piraterij / Zeeroof
Ongeveer 2 x 45 min,
waaronder vragen
Vergoeding;
??
Let op: er is geen
eigen vervoer
Mevr. E. Temmingh
Dorpsweg 5
9427 PM Donderen
tel. 0592 559571
mail: [email protected]
1. het dagelijks leven van de
mensen in het oude
Egypte
2. godsdienstig vormingsonderwijs aan kinderen
3. inrichting kerkgebouw en
de manier waarop het
geloof wordt
beleefd(kerkgebouwen
door de eeuwen heen)
Vergoeding: € 80,-+ € 0.28 per km
Dhr. J.R. Teule
Melkweg 25
7904 EP Hoogeveen
tel. 0528 264485
[email protected]
Lezing met dia’s over:
“Sterrenkunde”
Vergoeding: € 35.-+ € 0.20 per km
Dhr. K. Tromp
Marktstraat 7
7851 AB Zweeloo
tel. 0591 371704
[email protected]
1. Annie M.G. Schmide
2. Is Nederland aan het
verloederen
Vergoeding: € 70,-+ € 0.25 per km
Evert van der Veen,
Voskuilhoek 5
8071 ER Nunspeet
Onderwerpen:
- mensen van voorbij. Leven
met een verlies,
- presentaties van christelijke
kunst en religieuze muziek
2 x 40-45 min
- christelijke poezie: vele
thema's: á 30 min.
Vergoeding:
In overleg
Mevr. E. van Velthooven
Boekweitlaan 31
7906 LA Hoogeveen
tel. 0528 262533
[email protected]
De arme kant van Nederland
(Economie, Vrouwen en
Armoede)
Vergoeding: € 35,-+ reiskosten
Dhr. G. v.d. Veen,
Brevierweg 3
7891 PX Klazienaveen
Wereldwonderen en wereldreligies
ProImpulsion
Beethovenlaan 179,
6865 DL Doorwerth
tel: 0624698334
mail: [email protected]
internet: www.proimpulsion.nl
Meteopresenntaties,
H. Louwsma,
Eskdoarnstraat 21
9051 SC Stiens
Tel: 058-2573564
www.steedsweer.nl
Zigeuners en woonwagenkamp
Vergoeding:
€ 75.-
Wereldwonderen
Wereldreligies
Audio-visuele presentaties
7 wereldwonderen á 25 min
7 wereldreligies á 25 min
Vergoeding
€ 90.- all in
SteedsWeer: eigentijdse
lezingen:
-- leerzaam en plezierig,
- boeiend,
Moderne presentatie
Vergoeding:
€ 75.+ reiskosten € 0.20
/ km met max. van
€ 35.-
tel: 0341-257470
[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
11
Zorgambtenaar in eigen plaats /
gemeente
WMO
Politie in eigen gemeente
Veiligheid
Bond tegen het vloeken
Veenendaal
Tel: 0318-512002
Notaris in eigen gemeente
Powerpoint-presentatie
Brandweer in eigen plaats /
gemeente
Brandpreventie
Bank in eigen plaats / gemeente
Veranderingen in het
bankwezen
Hulporganisaties
Diverse onderwerpen
PCOB te Zwolle
Identiteit PCOB
Erfrecht, enz.
web; www.pcob.nl
PCOB te Zwolle
web: www.pcob.nl
Veranderingen in de zorg
Zorgloket, plaatselijk / gemeente
Zorg en recht
Liliana-fonds
Gehandicapte kinderen /
volwassenen in buitenland
Uitvaartverening, plaatselijk
Uitvaartzorg
Wereldwinkel, plaatselijk
Producten in de wereldwinkel
Vergoeding;
Gratis
+reiskosten
2. Juridisch
Mevr. Mr. M. Daverschot
Juridisch Adviesbureau
Gezondheidszorg
Terborchstraat 7
8011 GD Zwolle
tel. 038 4227759
mail: [email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
Hoe mondig bent u als patient
Vergoeding:
Boekenbon
+ € 0.19 per km
12
Mr. R. Drenth
Officier van Justitie in het
arrondissement Groningen
Sassenbergen 24
9531 GX Borger
tel. 0599 235353
Levensbeëindiging en strafrecht
Kosten:
geen
Rechtswinkel Groningen
Lijnbaanstraat 12
9711 RV Groningen
tel. 050 3134707
Op werkdagen van 09.00 –
13.00 uur
Voorlichting over de volgende
onderwerpen:
Colportage, Burenrecht,
Incassobureaus’s, Erfrecht, Privacy,
Patiëntenrecht, Koop en ruil +
algemene voorwaarden, Reclame
en Prijzenfestivals, Personen- en
Familierecht
Vergoeding: € 30,-.
3. Kunst en Cultuur.
Spreekster/spreker
Onderwerp
Aantekeningen
Antiekboerderij “Het
Wagenwiel”
t.a.v. Dhr. van Delden
Juliananalaan 66
9462 PH Gasselte
tel. 0599 564517
Wat is antiek?
Herkomst, ouderdom,
gevoelswaarde.
Vergoeding: € 90,-+ € 0.26 / km
Mevr. G. v.d. Berg, (schrijfster)
Sloefweg 3a
8307 PX Ens
tel. 0527 251839
mail:
[email protected]
Een lezing over haar werk als
schrijfster.
Vergoeding:
€ 50,-+ € 0.25 per km
Dhr. G. de Boer
Omgang 19
8471 EP Wolvega
tel. 0561 614397
1. Voordracht van gedichten en
verhalen uit eigen werk
2. Legenden en Sagen
3. Russische verhalen
4. Waarom is voorlezen aan
kinderen zo belangrijk
Vergoeding:
€ 40,-+ € 0.25 per km
Mevr. G. Huisman (historica)
Lage der A 17
9718 BK Groningen
tel. 050 3137330
Literair-historische lezingen:
1. Een jaar uit het leven van
Fetje Frederiks
2. Trouwen met de handschoen
Vergoeding:
€ 90,-+ € 0.25 per km
Hoogeveen, 22-04-2014
Voorwerpen kunnen
meegenomen worden.
13
mail:[email protected]
3. Nederlandse meisjes en
Duitse militairen
4. Trees heeft een Canadees
5. Twee dagboeken uit de 18e
eeuw
1. Gouvernante in Nederland
2. Een vergeten schrijfster en
een vergeten proces
Dhr. J.J. Menger
Markenweg 1
8397 GH De Blesse
tel. 0561 441509
Tussen Kunst en Kitsch
Historische Kring Hoogeveen
p/a Pr. Mauritsplein 30237902 AG Hoogeveen
tel: 0528-271915
historischekringhoogeveen.nl
Historie van Hoogeveen en
omgeving:
- film,
- dia's
- informatie
Vergoeding:
€ 45.--
Dhr. Job Teeuwen,
Velhorst 1,
7241 TB Lochem
Tel: 0575-431198
Mail:
[email protected]
Mevr. A. Winkelman,
Beeldend kunstenaar
Kleine Beer 52,
7904 LV Hoogeveen
Tel:
0528-269064
-Kastelen en buitenplaatsen
rond Zutphen,
-Het IJsselgebied
-Landgoederen en kastelen
rond Vorden,
Enz.
“Keikopjes en gedichten” Geeft
uitleg over het beschilderen /
tekenen van keien
Leest gedichten uit eigen werk
Vergoeding:
€ 60.+ reiskosten
Dhr. J. de Wolde
Boslaan 15
7951 CB Staphorst
tel. 0522 291205
1. Wonen en werken in Staphorst
Duur: 45 en 30 min.
2.Staphorst en Oranje
Duur: 2 x 40 min.
Vergoeding:
€ 50,-+ € 0.28 per km
Vergoeding € 80,-+ € 0,25 per km
Taxeren van meegebrachte
voorwerpen
Vergoeding:
€ 50.+ reiskosten
4. Medisch
Spreekster/spreker
Onderwerp
Apotheker in uw eigen
woonplaats
Informatie over:
- geneesmiddelen en het
gebruik hiervan.
- Incontinentie: "Blijf de
blaas de baas"
Dr. Contermans
Gezond ouder worden en het
Hoogeveen, 22-04-2014
Aantekeningen
14
Huisarts te Hoogeveen
Huisartsenpraktijk De
Beuken
v. Limburg Stirumstr 144
7901 AT Hoogeveen
tel. 0528 262774
[email protected]
gebruik van medicijnen
Dr. T.H. Euverman
Refaja ziekenhuis
Boerhave 1
9501 HE Stadskanaal
tel. 0599 654654
Pijnbestrijding/behandeling
Mevr. Dr. E. Dompeling
Verbonden aan het Psychogeriatrisch Verpleeghuis
“De Enk” te Zuidlaren
tel. 050 4097777
Of A. Gietema in Assen
tel. 0592-316070
1. Dementie
2. Haar/zijn werk in de
psychiatrie
Vergoeding:
in overleg
Dhr. R. de Jong,
Dorpstraat 97,
7957 AT De Wijk,
Tel: 0522-443087
Dr. J. Fens
Orthomanuele geneeskunde
Vergoeding:
Vrije gift
Heeft eigen beamer
Kaakchirurgie met dia’s
Vergoeding:
reiskosten
Hospice,
't Huis van Heden,
Zuid-Oost Drenthe
Markeweg 1,
7822 GC Emmen
Taak en functie van een
hospice
Vergoeding:
gift
Nationaal Reumafonds
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam
t.a.v. Mevr. Molema
tel 06 22290159
w.molemabottendal@
reumafonds.nl
Wat betekent het
reumafonds voor de
reumapatiënt?
Vergoeding:
gift
Nederlandse Hartstichting
Bordewijklaan 3
2591 XR Den Haag
tel. 070 3155555
Beroerte: De grootste
kopzorg van nu. Wat is een
beroerte. Wat zijn de
oorzaken. Wat zijn de
gevolgen, wat is een Tia
Vergoeding:
€ 50.--
Schriftelijk contact opnemen
Kaakchirurg Scheperziekenhuis
Boermarkeweg 60
7824 AA Emmen
tel. 0591 691911
Mevr. Diana de Vries,
George Emersonstrjitte 20,
9088 BE Wirdum
Tel: 058-2552380
e-mail:
[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding:
± € 100,-- incl. reiskosten
Heeft zelf een beamer
Ned. Hartstichting
-wat is een beroerte,
-wat is een tia
- hoe herken je een en ander
15
Orgaandonatie (Nederlandse
Patiënten Vereniging)
Ds. Gerrit de Klein,
tel: 0592-330189
e-mail:
[email protected]
Orgaandonatie:
Wat, hoe, enz.
Vergoeding:
reiskosten
Prof. Dr. D. Post,
Buurskamp 8,
8091 CX Wezep
Tel: 038-3762052
Mail: [email protected]
-Ouderenzorg in de klem,
medisch-ethische
vraagstukken.
-Grenzen aan de
geneeskunde,
-Gezond ouder worden
Gezond van lichaam en
geest.
Parkinson, Haptonomie.
Hoe ga je anders om met
ziek zijn?
Vergoeding:
€ 125.+ € 0.30 / km
Slachtofferhulp
Rijksstraatweg 96
9756 AJ Glimmen
Dhr. W. Strampel
050-4062344
mail:
[email protected]
Slachtofferhulp:
Verkeersongevallen
bedrijfsongevallen
Kosten:
kadobon en
€ 0.50 per km
Ned.Transplantatie Stichting
Cor en Greet Koopmans,
Martsenstraat 2
7906 HP Hoogeveen
tel: 0528-273584
e-mail:
[email protected]
Orgaan - en weefseldonatie.
Voorlichting door
deskundigen
Vergoeding:
Geen (gift of iets
dergelijke
+ € 0.30 / km
Mevr. J. Uittenbosch
Natuurgeneeskundige
Luchtenstein 13
7957 CS De Wijk
tel. 0522 442540
[email protected]
Veelzijdigheid van de
natuurgeneeskunde
Vergoeding: € 75,+ reiskosten
Dhr. Vorenhout,
Hoogersmilde
tel: 06-15665748
mail:[email protected]
Ziekte van Lyme
Kosten:
€ 60.00
+ € 0.23 / km
Mevr. W.H.M. Ruiters
Hapt. Fysiotherapeute
Spiegelstraat 4
7906 HN Hoogeveen
0528 277380
[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding: € 65,+ reiskosten
16
5. Natuur
Spreekster/spreker
Onderwerp
Aantekeningen
Ballonfotografie Ben Bläss
Groen van Prinstererlaan 3
3771 CC Barneveld
tel: 034-2492829
mail: [email protected]
De fascinerende wereld van de
ballonvaart!
(audiovisuele presentatie)
Vergoeding:
€ 100,- inclusief
reiskosten
Mevr. Harma Boer,
Gokkingalaan 54,
9639 BE Noordbroek.
Tel: 0598-452893
E; [email protected]
www.harmaboer.nl
Hoe komt het weer tot stand:
het weersbericht
PowerPointPresentatie
Vergoeding
€ 100.- all in
Foto Booi
Oude Steeg 24
7863 PG Gees
Natuurfotografie;programma’s:
1. Bijzondere weidevogels
2. Natuur in eigen land
3. Natuur vanaf de weg
gezien
4. Vogeleilanden in de
Atlantische Oceaan
5. Zuid-Europa
6. Roemenië-de Donaudelta
Deze programma’s zijn
avondvullend:± 2 uur
Vergoeding:
€ 110,+ € 0,30 p km
1. Vogels van moeras en
rietland,
2. Vogels rond het huis,
3. Zwaluwen zoeken in
Zambia,
4.Met de zwaluwen mee naar
Botswana.
(PowerPoint presentatie)
Vergoeding:
€ 100,+ € 0,20 per km.
Stichting “Het Drentse
Landschap”
Mw. P.M. Bom
Kloosterstraat 5
9401 KD Assen
tel. 0592 313552
Het drentse landschap
(algemeen) en specifieke
aandachtsvelden
Vergoeding: € 60.—
per dagdeel
Dwingelerveld, Nat. Park
Dhr. Andre Donker
Boswachter
Dwingelerveld
??
Dhr. L. Fraanje
(Jac. Gazenbeek Stichting)
Stationsstraat 37
6741 DH Lunteren
mail: gazenbeek-stichting@online
www.gazenbeekstichting.nl
1. Zwerftocht over de Veluwe,
Veluws landleven, Wildspeuren
op de Veluwe
2. De Lüneburger Heide.
Vergoeding:
€ 95,-+ € 0,20 per km.
tel. 0524 581922
06-30879487
www.natuurlezing.nl
Dhr. B. van den Brink
Zomerdijk 86
8079 TL Noordeinde (gld)
tel: 0525-621347
mail:[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
(Dialezing met
overvloeiprojectie
17
Dhr. P.H. Friskom
Natuurfotograaf
De Hare 22
8375 GD Oldemarkt
tel. 0561 452318
Lezing met dia’s:
1. Nederland, o.a. De
Weerribben
2. Noord-Amerika
3. Afrika, enz. enz.
Vergoeding: €150,+ € 0.35 / km
Dhr. J. Geerdink,
Gezinastraat 22
7555 EX Hengelo
Tel: 074-2429478
Mail: [email protected]
Dhr. J. de Graaf
Hunenoord 27
7822 BN Emmen
tel. 0591 613243
3D-diaseries:
60 binnenlandse en
25 buitenlandse onderwerpen
(Middag- of avondvullend)
Vergoeding;
€ 50.+ € 25.- reiskosten
Lezing met dia’s:
1. De Rocky Mountains
2. Het Yellowstone-Park
3. Zuid-Afrika
( zie ook informatie en religie)
Vergoeding: in
overleg
Autokosten +
cadeaubon
Dhr. L. Goutbeek
Ruitenboschstraat 27
7721 BB Dalfsen
tel. 0529 431481
1. Flora en Fauna langs de
Overijsselse Vecht
2. Relatie insecten – bloemen
3. De Lemelerberg, enz. enz.
Vergoeding € 75,+ reiskosten
Dhr. J. Harder,
Hilversum
Natuur: het wel en wee van
ijsvogels en menselijke hulp
Powerpoint en films
Vergoeding:
In overleg
Lezing met dia’s:
1. De natuur in 4 jaargetijden.
2. Parijs, de stad en haar
tuinen.
3. Een impressie van Claude
Monet, zijn leven, zijn werk,
zijn tuinen.
Vergoeding:
€ 150,+ € 0.35 / km
Dhr. J. Huttinga
(jachtopziener)
Gortelseweg 82
8166 JR Gortel
0578-661280
Gekroond wild: door vier
seizoenen heen gezien.
Vergoeding:
€ 110,- / € 140,all inn.
Martin Idema,
Vijverlaan 11
6881 HK Velp (Gld)
062239877
0263613242
e-mail: [email protected]
Ptatie over Mali in westelijk
Akrika:
- woestijnstad en woestijnvolk
- Dogonland
- Tellem / rotswand
- lemen-stad Djenné
Vergoeding
€ 80.- tot € 100.(afhankelijk van
reisafstand)
Dhr. Jan van der Knokke,
Gelderingen 97,
8341 PV Steenwijkerwold
tel: 0521-589357
mobiel: 06-53715958
www.janvanderknokke.nl
mail: [email protected]
Natuur en Cultuur
- 12 soorten presentaties
w.o.
De weerribben en Wieden
Zwerven door bos en hei
Vergoeding:
€ 150.- all in
e-mail: [email protected]
Dhr. A.F. ten Have
Spoorstraat 1
8051 MX Hattem
tel. 038 4443419
Hoogeveen, 22-04-2014
(Met 2 dia projectoren,
dierengeluiden + muziek)
dia-show: 2 x 45 min.
18
Henk Lousma,
Eskdoarnstraat 21
9051 SC Stiens
tel: 058-2573564
mail: [email protected]
internet: www.steedsweer.nl
Meteo-presentaties
-het weer
-herkennen van weer
- weerspreuken, enz.
Vergoeding:
€ 75.+ € 0.15/km met
een maximum van
€ 25.-
Dhr. J. Menzinga
Triton 9
9602 EH Hoogezand
tel. 0598 321003
[email protected]
Drie dimensionale
natuurfotografie over bloemen,
vlinders, vogels enz. tot in de
kleinste details.
Prachtige vergezichten van
binnen- en buitenland.
(bij voorkeur ’s-avonds)
Vergoeding:
In overleg
Rien Mouw
Thornspic 36
8085 BW Doornspijk
0525-662561
mail: [email protected]
www.rienmouw.nl
1) Storm in de
zandverstuiving. Spannend
verhaal over de bronst van de
edelherten met beelden en
geluiden van brullende en
vechtende herten
2) Bezoek aan een aantal
excentrieke oude Veluwenaren.
Natuurbeelden van winter en
voorjaar..
Vergoeding;
in overleg
Natuurfilms Drenthe,
Nighthawk-productions
Mw. Janette Veenhoven en
dhr. Henk Bos,
tel: 0592-343051
www.henkbos.net
Prachtige natuurfilms:
- Nooit zonder de natuur
- de achtertuin van Assen,
- het land Drenthsche Aa,
- stille kracht Drentse natuur
Op aanvraag
Mw. Corry Schenk
Eeckhagen 39
8071 ZR Nunspeet
tel: 0341 256228
06 20761776
Natuurprogramma’s met dia’s
en toelichtingen.
Natuur ten zuiden van de
Randmeren
Vergoeding:
In overleg
Willy en Ab Roetman,
Dorpstraat 43
8271 BJ IJsselmuiden
tel: 038-3312938
Vele reisverslagen, met
beelden / dia's: o.a.:
- USA / Canada,
- Zuid-Afrika,
- Israel / Jordanië, enz. enz
De fauna in onze omgeving en
wildbeheer. Met P.P.P.
Vergoeding:
€ 50.+ reiskosten
Diapresentaties:
1. Zwitserland
2. Noorwegen
3. Franse Alpen
4. Natuur in Nederland
5. Marokko
Duur: ongeveer 2 x 45 min.
Vergoeding:
€ 85.+ € 0.30 per km
Dhrn Sportel en Saadhof
( 2 jagers)
Tel: 0597-551639
Dhr. J. Reitsma
De Goorn 23
7975 BS Uffelte
tel. 0521-344885
email:[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding:
€ 50.-
19
Dhr. L. Stam
Zomerdijk 94G
8064 XH Zwartsluis
tel. 038-3867122
[email protected]
Lezing over de geschiedenis
van de kop van Overijssel
(anekdotes, levensverhalen)
Vergoeding: in
overleg
P.C. Tazelaar
Mozartlaan 12
3781 HG Voorthuizen
0342-472810
De natuur om je heen,
Behouden schoonheid van het
landgoed Staverden,
Polder Arkemheen:
schatkamer in de open lucht,
Buitenplaatsen rond de
Veluwe.
Duur: 2 x 45 minuten
Vergoeding:
€ 90,00
+ € 0,30 per km.
Jos Thomasse,
Amusant programma:
Vorst aan tafel
Vergoeding:
€ 250.+ eventueel
tegemoetkoming in
reiskosten
Tel: 010-2135155
e-mail:
[email protected]
Duur: ongeveer 2 x 45 min.
TravellingWELL,
Mevr. Tina Somberg - Buiks,
Hofkampstraat 1A
7607 NA Almelo
Tel: 0546-820459
e-mail: [email protected]
Lezingen over groepsreizen
naar
- Engeland
- Wales en Schotland,
- authentiek Hongarije
Vergoeding
.....
Ben Trip,
Nieuwe Rijksweg 20,
9481 AR Vries,
tel: 0592-542109
mail: [email protected]
De Honigbij: De wondere
wereld van de honingbijen
Zo lang er bloemen bloeien
Met dia's
Vergoeding:
€ 75.+ € 0.25 / km
vanaf 30 km
Dhr. J. Vermeulen,
Mildijk 135,
4214 DR Vuren
tel: 0183-636560
e-mail: [email protected]
Reisverslagen: Alaska,
Groenland, Afrika, Z-Amerika,
Ecuador / Galapagos
Met films
Vergoeding:
€ 0.30 per km
mw. Voskuilen
Nijkerkerveen
tel. 033-4559686
Van het Wereld natuurfonds
met mooie dia"s over de
natuur.
Vergoeding;
In overleg
6. Ontspanning
Spreekster/spreker
Onderwerp
Aantekeningen
Mevr. J. Annema-Kalsbeek
Loolaan 41 - 127
7314 AD Apeldoorn
a. Belevenissen met mijn beden breakfastgasten
b. Trouwen is houwen
Vergoeding:
€ 70,-+ reiskosten
Hoogeveen, 22-04-2014
20
c. Kerstprogramma
d. Als iemand verre reizen doet
dus: 1) Australie en NwZeeland,
2. (Oost-) Groningen (met
dia’s)
( voor onderdeel d.:
zelf zorgen voor
scherm, diatafeltje,
reserve-dia-projector,
microfoon)
Mevr. Janna van de Berg,
Elfde Wijk 36,
7797 HH Rheeserveen
tel: 0523-638393
Verhalenvertelster.
Vergoeding;
€ 125.- all in
Cabaretgroep:
a) 2 recht – 2 averecht
b) Jongbelegen
Steenwijkerweg 155
8338 LB Willemsoord
tel. 0521 588307
[email protected]
Cabaret
a) Goed voor een grote
feestavond
b) Duo goed voor een middag
Vergoeding:
a) € 700,-b) € 700.--
Cabaretgroep
“Drie Vrouwen”
tel: 0573-431224
Schetsjes en gedichten
Vergoeding:
€ 90.+ € 0.25 / km
"Dickenik" ( Dick en ik)
p/a Bertus Reuvers,
Gorzenveld 21
7827 EB Emmen
Tel: 0591-677470
e-mail: [email protected]
Duo Con - Amore, Zangduo
Mw. en dhr. Van der Wier,
Troelstraweg 57,
9801 KS Zuidhorn
0594-505354
06-30603939
Eddy van Damme,
e-mail:
[email protected]
tel: 06-55713729
www.eddyvanbdamme.nl
Bas en bariton duo
Liedjes: serieus en komisch
Meer dan 100 liedjes
En mogelijk, via beamer,
meezingen
Ook kerstrepertoire
Zangduo, solo / 2-stemmig,
met liederen;
- Joh. de Heer liederen,
- Kerstliederen,
- oud-Hollandse liederen
Vergoeding:
nader overeen te
komen
Eddy van Damme Producties:
- Sing Along Senioren
- De Zingende Kapitein
- La Donna Mobile
Tijd: 2 x 45 min.
Vergoeding;
- € 250.- all in
Jannetje en Dubbel
Janny Rieff-Grootjen
Boeier 04-33
8242 CM Lelystad
tel. 0320 222526
[email protected]
Ware verhalen, verteld en
gezongen
Vergoeding:
in overleg
+ reiskosten
Mevr. H. Eleveld – Nijboer
Stationsweg 7
9801 BA Zuidhorn
tel. 0594 502802
[email protected]
Komt als man (Garrit-Jan) verkleed met verhalen in het
dialect
Vergoeding: € 40,+ € 0.23 / km
De Flagellanten
Allround mannenkoor
Het vooral gezellige allround
mannenkoor, dat z’n liederen
Vergoeding: € 350,00
[email protected]
( voor á la minute-optreden
beschikbaar)
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding:
€ 50.+ reiskosten
21
Jan Steenbeek
tel. 0521 362509
[email protected]
Roel Boer,Binnenpad 95
8355 BT Giethoorn
Mw. Kobi de Gier,
Weglangen 23,
9431 HG Westerbork
tel: 0593-333451
e-mail:
[email protected]
zingt in alle talen, het
repertoire: regionaal Dialect,
Iers-/Schotse Folk,
Buitenlandse Shanties en
Hollandse zeemansliederen.
Zie: www.flagellanten.nl
Reizen en geschiedenis van
landen: powerpointpresentaties
- Griekse eilanden,
- Moscow - St-Petersburg,
- de Moren in Spanje,
- Donaucruise,
Vergoeding: € 35.+ reiskosten
Dhr. L.J. ter Haar,
Kortewijkstraat 43,
7906 BR Hoogeveen
tel: 0528-263861
mail:
[email protected]
“HARM ZIEN BREUR” Drentse
humor en verhalen: een
gezellige en humoristische
invulling van uw bijeenkomst
Vergoeding: € 100.+ € 0.30/km
Piet Herrema,
Bert Otten,
0511-461358
0511-462620
e-mail:
[email protected]
Anita en Bouke Hoogland,
Scheidingsweg 31,
7833 JS Nieuw Amsterdam
tel: 06-46034205
mail: [email protected]
- skûtjeszeilen: hilarische zaken
- Ierland: land en muziek
- wereldmuziek: muziekstijlen:
Balkan, Schotland, VS, Mexico,
enz
Tijd: 2 x 45 min.
“Tiktak Show”
Muzikaal programma met
liedjes uit de jaren 50, 60 en 70
aangevuld met recentere
liedjes.
Duur: ongeveer 2 uur, incl.
pauze
www.tiktakshow.nl
Vergoeding:
In overleg
Arie Hofstede,
Dr. A. Schweizerlaan 10,
7437 CM Bathmen
Tel: 0570-541445
e-mail:
[email protected]
Historische kleding show
Fam. Smink, (4 pers.)
Koekangerdwarsdijk 75
7958 SR Koekange
tel: 0522-451981
mail: [email protected]
-geschiedenis Nedersaksisch
- humoristisch voordrachten
- nederlandse nonsens
Vergoeding:
Afhankelijk van tijd,
afstand: in overleg
Historische kleding show
“Van trouwpak tot hooibroek”
Kosten;
€ 100.+ € 0.25 per km
Dhr. E.A. Knoeff,
Zomerdijk 8b
8064 XD Zwartsluis
tel: 038-3867131
tel: 06-54964133
mail: [email protected]
Het leven van een reisleider.
Vergoeding:
Anekdotes en 60 dia’s van reizen
met als hoogtepunt Israel.
Boekenbon € 25,00
( all in )
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding;
€ 225.+ km-vergoeding na
afstand van 40 km.
2 x 50 minuten
22
Mevr. Hennie Kuijer,
Gijsselterweg 45
7963 PG Ruinen
Tel: 0522-472920
Lachen om dagelijkse dingen
Vergoeding:
€ 150.-
Janke Lameris
Boekingen en info
06-18356911
[email protected]
Muziek maken en zingen doet
ze bijna haar hele leven: sinds
begin negentiger jaren ook in
de streektaal met Drentse
luisterliedjes.
Dit programma wordt gezellig
aan elkaar gepraat. Ook de
dochter kan meedoen.
Vergoeding:
€ 100,-
Mevr. Stinet Luth
Asserstraat 1
9331 JA Norg
Tel: 0592-614408
06-53614747
Dia-lezingen, 2 x 45 min.:
- Wondere wereld van Borneo
- IJsland in herfstkleuren
- Op safari in Kenya
En ook:
Poppendokter
www.poppenstijn.nl
Lezing over oude en bijzondere
kerken
Vergoeding:
€ 55.+ € 0.25 / km
Mevr. A. Mensen-Siegers
Kerkstraat 24
9321 HB Peize
tel. 050 5032647
[email protected]
“Vroeger en nu”
Ernst en humor
Vertellen over de verschillen
tussen 50 jaar geleden en nu.
Vergoeding: € 100.-+ reiskosten
MOCO Oosterwolde
p/a dhr. Abel Nijdam
Hoofdstraat 49
9342 TA Een
tel: 0592-656453
of 0516-515858 (Hennie v.
Veen)
PCOB-NCRV Reizen
Alphen aan de Rijn
tel: 0172 484898
Volksmuziek voor ouderen
Meezingliederen
Luisterliederen
Schetsjes
(middag- of avondvullend0
Vergoeding: € 150.-
Boeiende lezing, enz. over
PCOB-NCRV reizen
Vergoeding:
geen
Dhr. H. Pries,
Munnikenweg 5,
7963 PV Ruinen
tel: 0522-471526
Gezellige quiz / kwis met oude
liedjes met accordeon en oude
gereedschappen / dingen.
Wie weet of herkent deze.
max. 50 personen
Vergoeding:
€ 60.Incl. reiskosten binnen
straal van 25 km
Dhr. Derk te Riet,
Schaepmanstraat 11,
7141 TR Groenlo
Dorusparodie
Vergoeding;
€ 250.- all in
Mevr. C.C.M. Magneé
(Schrijversnaam Ebelina
Bruins)
Zuster Broerstraat 20
7981 DJ Diever
tel. 0521 592378
mail:[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
Vergoeding:
€ 75,+ reiskosten
23
Mw. Eleveld,
Zuidhorn
Tel: 0594-502802
Humor: belevenissen van een
boertje
Vergoeding:
€ 50.+ reiskosten
Twee dames uit Emmen
tel: 0591-631518
Drentse humor en zang
Toen ter tied
Vergoeding:
€ 110.-
Trijntje van der Scheer
Boerhoorn 67
7861 BX Oosterhesselen
tel. 0524 582154
[email protected]
Liedjes en schetsjes in de
streektaal, met gitaar. Er
tussendoor collumns en
gedichtjes
Vergoeding:
€ 150,-- inclusief
reiskosten
Trijntje van de Scheer
Gerrie van der Veen
Met een knipoog en een
scholderklop: Drentse liedsjes
en nostalgisch Ned. Nummers
( 2x 45 min.)
Vergoeding:
€ 250.- inclusief
tel: 0524-582154
mail:
[email protected]
Zie: www.trijntje-gerrie.nl
Dhr. Fokke Truin,
Tel: 0598-452838
Drentse humor
Vergoeding:
€ 125.-
De heer. J. Veenstra
Binnenweg 5
8475 EE Nijeholtpade
Tel. 0561 688252
[email protected]
www.johan-veenstra.nl
In, ook voor ons goed te
volgen,
“Stellingwerfs” vertelt hij
verhalen en draagt hij gedichten
voor.
Vergoeding: € 75,-voor kleinere groepen+
reiskosten.
Voor grote groepen,
bv. regiobijeenkomsten
is de prijs hoger.
Mirjam van der Vegt,
Tel: 06-37335062
[email protected]
www.mirjamvandervegt.nl
Schrijven-spreken-trainen
m.b.t.:
roman: Schaduwvlucht
non-fictie: Koester je hart - 40
stiltetips
Vergoeding:
In overleg
Mw. Diny Zimmer-Koopsen
Burg. Vitringalaan 15
3851 PM Ermelo
tel: 0341-557237
mail: [email protected]
‘Humor en ernst in de
trouwzaal’.
(Vertelling over het werk als ex
ambtenaar van de Burgerlijke
Stand met gedichten, liedjes en
anekdotes)
Vergoeding:
€ 75,+ € 0,30 per km.
7. Religie
Spreekster/spreker
Onderwerp
Aantekeningen
Drs. E. Akkerman,
Smele 17,
7908 RB Hoogeveen
tel: 0528-354428
1)Geloven op het zand of
op het veen
2) De kerk van de toekomst
of de toekomst van de kerk
Vergoeding;
€ 50.+ reiskosten
Hoogeveen, 22-04-2014
24
Mevr. J. Annema - Kalfsbeek,
Loolaan 41-127
7314 AD Apeldoorn
[email protected]
tel: 0555767078
Mw. J. van Beveren,
Rhonepad 25,
9406 VB Assen
tel: 0592-788603
mail:
[email protected]
Kerstviering. Combinatie
van verhaal, gedichten en
zang
Vergoeding:
€ 70.- +
reiskosten
Het ontstaan en de
ontwikkeling van de
christelijke feestdagen, en
de kleuren die daarbij
horen.
Vergoeding:
€ 50.+ reiskosten € 0.28
per km
Ds. Hans Bouma
Marinus Postlaan 80
8264 DR Kampen
tel. 038 3311440
fax. 038 3311440
mail : [email protected]
"Dichter" bij muziek
Vergoeding:
€ 150,-+ reiskosten
Evangelisch begeleidings-centrum
De Schuilplaats
Dhr. Klaas ven der Hoeven
Vaarbekerweg 7
8084 PT ‘t Harde
tel. 0525-637234
[email protected]
www.ebc.st
Presentatie over:
“Diaconaat in Woord en
Daad”.
Het is mogelijk om artikelen
van De Schuilpaats
bestaande uit wenskaarten,
CD’s, boekjes en
gedichtenbundels te kopen
Vergoeding:
Vrijwillige gift.
Dhr. J. de Graaf
Hunenoord 27
7822 BN Emmen
tel. 0591 613243
Antisemitisme door de
eeuwen heen.
(zie ook informatie en
natuur)
Vergoeding:
in overleg
+ reiskosten
Mevr. M. Glashouwer-v.d.Lugt,
-met vreugde God dienen,
-het joodse gezinsleven: de
Joodse vrouw,
- leven in de eindtijd,
- Bonhoeffer, actueler dan
ooit,
- vrouwen zoals jij en ik,
- is het ook voor mij
besteld,
- Pesach en Pasen, enz.
e-mail: [email protected]
Mevr. M.Obermeyer
Spanjaarddijk-Zuid 9
9831 PU Aduard
tel. 050-4032321
mail:
[email protected]
Hoogeveen, 22-04-2014
1. Joodse gebruiken
2. Het Joodse Paasfeest
Vergoeding:
€ 50,+ € 0.25 per km
25
Ds. Siebe H. Hiemstra,
Tromplaan 10,
3781 TE Voorthuizen
tel: 0342-472786
mail: [email protected]
Fiets-pelgrimage naar
Jeruzalem
Ondersteuning met dia’s
Duur: 2 x 45 min.
Vergoeding:
€ 100.+ reiskosten
Homo en kerk Meppel
p/a mw. A. de Vries
Ger. Doustraat 122
7944 HK Meppel
tel 0522 257485
Lezing over
homoseksualitiet en
christen zijn. Discussie in
groepjes n.a.v. een brief
Vergoeding:
in overleg
Joke en Jantje
p/a Mevr. Joke Kompier
Steenuil 71
7827 GK Emmen
tel. Joke 0591-631518
tel. Jantje 0591-630350
mail: [email protected]
1. Volledige invulling van
een Kerstavond
2. Drents programma
“Toendertijd”
Vergoeding:
in overleg
Mevr. M. van de Kamp – van
Caspel
Copernicuslaan 8,
7904 EH Hoogeveen
tel. 0528-240558
Paasviering met Liturgisch
bloemschikken.
Vergoeding:
€ 50,-+ reiskosten
Ds. D. Kits,
Meesterswijk 5
9421 TJ Bovensmilde
Tel: 0592-412697
De 7 werken van
barmhartigheid
Vergoeding:
In overleg
Ds. Langenburg
Tel: 0595-551226
Het ontstaan van de Bijbel
Vergoeding:
boekenbon
Leger des Heils
Bedrijfsbureau te Groningen
t.a.v. mw. Joanne Broekema
tel: 050-3172670
[email protected]
Lezing over het “Leger des
Heils”.
Wat is het “Leger des Heils”
en wat doet het “Leger des
Heils”.
Vergoeding:
In overleg
Leger des Heils: o.a:
- plaatselijke Leger des Heils, of
- Kapitein Mevr. A. Stastra
Mortonhof 8
7908 AP Hoogeveen
tel. 0528 263698
Lezing over het “Leger des
Heils”.
Wat is het “Leger des Heils”
en wat doet het “Leger des
Heils” allemaal.
Vergoeding:
in overleg
Cor Louissen
Prinsenlaan 47
7822 GG Emmen
tel. 0591-647922
“Taizé”
Kloostergemeenschap in
Frankrijk, hoe kom je
daartoe.
Vergoeding:
in overleg
Ned. Bijbel Genootschap, Zijlweg
198, 2015 CK Haarlem
Postbus 620, 2003 RP Haarlem
Div. presentatiemogelijkheden bv:
- Bijbel maakt het verschil,
Op aanvraag
Hoogeveen, 22-04-2014
26
Telefoon 023 - 514 61 46
Fax 023 - 534 20 95
- de kinderbijbel,
- vertaalwerk
- culinaire ontmoeting,enz.
Dhr. Henk Nijkeuter,
Drents Archief
Tel: 0592-313523
Mail: [email protected]
Paasgebruiken:
christelijkegebruiken en
niet-christelijke gebruiken
Vergoeding:
Nader overeen te
komen
Ds. H. Olde
Groot Wezenland 39
8011 XJ Zwolle
tel. 038-4218900
[email protected]
1. Geschiedenis van Kerk
en Islam
2. 7 stappen in de
geloofsbeleving van
jongeren in Indonesie
Vergoeding:
in overleg
Open Doors
Ermelo
Tel. 0341 417844
p/a Mevr. J. Vrieling
Stationsstraat 19
9482 TX Tynaarlo
tel. 0592 543565
Films of dia – klankbeelden
over de “Lijdende kerk
wereldwijd”.
Vergoeding:
in overleg
+ € 0.33 / km.
Collecte voor Open
Doors
Ds. J.M. Peschar,
Hendrik Raakweg 18
7913 AM Hollandscheveld
Tel: 0528-341232
Geloven op het zand of op
het veen in Drenthe
Vergoeding:
Dhr. van Rixoord
Pienhoek 4
7761 CB Schoonebeek
tel. 0524 531913
Geestelijke verzorging in
een
verpleeghuis
Vergoeding: in
overleg
Dhr. R. Romijn,
Flevo 101,
9204 JM Drachten
Tel: 0512-520381
[email protected]
www.reneromijn.nl
Voordrachten over
"eigenzinnige"
bijbelgedeelten.
In interactie met
toehoorders
En met eigen gedichten
Met pauze
Duur: in overleg
Vergoeding:
€ 0.30 per km
Ds. R. Slaar,
Tel: 0599-638316
Ruzie om het geloof
(Verhalend)
Vergoeding:
€ 100.-
Mw. Laura Strating - Janssens,
Muurhuizen 136, 3811 EM
Amersfoort
Tel: 033-4659401
Mail: [email protected]
Amish: leefwijze in beeld
Amish spulletjes, kleding en
quilts
Vergoeding;
€ 100.+ reiskosten (€ 0.35 /
km)
Mevr. Els Stolte - Kamphuis,
Bosakker 20,
7854 RA Aalden
Tel: 0591-532754
e-mail: [email protected]
Symbolisch Liturgische
Bloemsierkunst
Er zijn vele momenten om
je hart te laten spreken en
dat met bloemen uit te
Vergoeding:
€ 40.+ reiskosten
Hoogeveen, 22-04-2014
27
drukken
Lezing met powerpoint
Mevr. D. Smith-Postmus
Kamperfoelie 21
9301 PN Roden
tel. 050-5013986
[email protected]
Liturgisch bloemschikken
Vergoeding:
€ 40,
+ reiskosten
Ds. E.P. van der Veen,
Voskuilhoek 5
8071 ER Nunspeet
tel: 0341-257470
mail: [email protected]
Thema’s uit het christelijk
geloof, bestaande uit
beelden van christelijke
kunst, klassieke religieuze
muziek en mondeling
gesproken, toelichting.
- Mensen van voorbij,
- De laatste eer
- over het boek Tonio van
A.F.Th van der Heijden
Met beamer en geluid
Vergoeding:
€ 100.+ € 0.30 per km
Dhr. A. Weemstra
Jeugdwerk consulent
Nieuwe Rijksweg 17
9481 AN Vries
tel. 0592-544268
[email protected]
Normen en waarden van de
jeugd
Vergoeding:
in overleg
Mevr. H.F. Wiechers – de Groot
Aan de Bijbel gerelateerde
onderwerpen
Vergoeding:
gift
+ reiskosten
Wycliffe Bijbelvertalers
Postbus 150,
3970 AD Driebergen
tel: 0343-517444
e: [email protected]
Interactieve presentatie
met foto's en
filmfragmenten
Vergoeding:
€ 70.-
Ds. Sj. van der Zee,
Eikenlaan 6
4254 AS Sleeuwijk
Tel: 0183-304805
Mail: [email protected]
-Marc Chagall vertelt de
Bijbel in kleur,
-Chagall in Jeruzalem,
-Gebrandschilderde ramen
in de Stephanuskirche in
Mainz
(eigen dia's en projectior)
Vergoeding:
€ 100.+ reiskosten
Meppelerweg 29A
7921 VM Zuidwolde
tel 0528-242222
Hoogeveen, 22-04-2014
28
Download