Beste Collega`s - RVVP Amsterdam

advertisement
RVVP – AMSTERDAM
Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten Amsterdam
Secretariaat: Aleid Bijlmer-Antons, Catharina van Rennesstraat 7-II, 1077 KW Amsterdam
Telefoon: 06-20.55.75.79/E-mail: [email protected]
APvdB/ab/24-2006
Aan de deelnemers aan het
VU verwijzingsproject
Amsterdam, 30 november 2006
Beste collega,
Vanaf heden ben ik vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het VU- project. Ik heb deze
taak van Elma Zwart overgenomen. Johannes Stuyling blijft nauw bij het project betrokken en
ook Janneke Dijs heeft aangegeven om samen met ons dit project te willen coördineren.
Je hebt belangstelling getoond voor het VU-project. De VU is op zoek naar goede verwijsmogelijkheden voor hun patiënten. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen hebben we een
aantal gegevens nodig.
Het verzoek is of je het bijgaande formulier wilt invullen, graag zo volledig mogelijk.
Met deze gegevens worden profielboxen samengesteld om de verwijzingen zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen. De ingevulde profielboxen kunnen gemaild worden naar het
secretariaat van de RVVP Amsterdam, [email protected]
Wanneer jullie verwijzingen kunnen verwachten en op welke wijze is nog niet geheel
duidelijk. Bij de VU hapert het enigszins in verband met recente bezuinigingen, maar dit is
van voorbijgaande aard. Verder zijn we van plan ook andere ziekenhuizen bij dit project te
betrekken ook omdat het aantal geïnteresseerden groot is: 17 eerstelijnspsychologen en 46
psychotherapeuten. In januari hebben wij vervolgafspraken met de VU en zeer waarschijnlijk
ook met vertegenwoordigers van andere ziekenhuizen. Wij houden je op de hoogte.
Met vriendelijke groet
Namens het RVVP Bestuur Amsterdam
Anna van den Berg
Gegevens voor de profielboxen
Naam …………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ……………………………………………………………...
E-mail adres ………………………………………………………………………….
Sekse en leeftijd ……………………………………………………………………...
Meertalig dan Nederlands (svp specificeren) ………………………………………..
Specialisatie

doelgroep naar leeftijd ( kind, adolescent, volwassens, de oudere medemens)

doelgroep naar cultuur

doelgroep naar behandelentiteit (individu, relatie, gezin)

psychotherapeutische oriëntatie (opleiding)

seksuologie
Affiniteit met somatiek

oncologie

hematologie

neurologie (MS en Parkinson)

interne geneeskunde (diabetologie, maag-, darm- en leverziekten, nefrologie,
cardiologie)

audiologie (tinnitus, hyperacusis)

pijn

gynaecologie, verloskunde en voortplantingsgeneeskunde ( vrouwen met HELPPsyndroom), echtparen aan het eind van het IVF-traject)

onbegrepen klachten
Affiniteit met psychische problematiek

aanpassings-, stemmings- en angststoornissen

persoonlijkheidsproblematiek

relatie- of systeemproblematiek

levensfaseproblematiek

existentiële problematiek/ zingeving
Vergoeding

wel AWBZ vergoeding

geen AWBZ vergoeding
Datum …………………………………………………
Download