Medische indicaties refractiechirurgie

advertisement
Medische indicaties
refractiechirurgie
De volgende indicaties kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding:
•Bepaalde hoornvlies (=cornea) afwijkingen.
•De volgende situaties waarbij geen bril of contactlenzen gedragen kunnen worden (uitgegaan wordt
van het sferisch equivalent: Sf eq = S ± ½ C):
•Anisometropie ≥ 4 D bij een contactlensintolerantie •Astigmatisme ( C ) ≥ 4,5 D bij een contactlensintolerantie
•Myopie ≥ -10 D bij een contactlensintolerantie
•Hypermetropie ≥ + 5 D bij een contactlensintolerantie
•Bepaalde oor- en neusbrugafwijkingen waarbij het dragen van een bril absoluut niet mogelijk is
•
én er tevens een contactlensintolerantie bestaat. Regelmatig epileptische insulten met brilbreuk bij iemand met een contactlensintolerantie. Overige punten ten aanzien van de vergoedingen
•In geval van een medische indicatie wordt in principe één refractiechirurgische ingreep per oog
vergoed. Hierbij gaan we ervan uit dat bij de juiste keuze van de eerste refractiechirurgische
ingreep de restafwijkingen met een bril of contactlenzen (afhankelijk van de medische indicatie
voor de eerste ingreep) gecorrigeerd kunnen worden.
•In geval van een vergoeding van een correctie van een anisometropie geldt het volgende:
•Vergoeding van refractiechirurgie van één oog (hoogste afwijking) indien het andere oog < 4D.
•Vergoeding van refractiechirurgie van twee ogen indien de laagste refractie afwijking ≥ 4D is.
De maximale vergoedingen per oog
PTK
€2.000
PRK/Lasek
€1.700
Lasik
€1.900
Lensimplantatie (voorzetlens)
€2.450
Torische Lensimplantatie (C >/=4,5) (voorzetlens)
€2.750
D0283-201209
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards