De invloed van sms en chat op jongerenprostitutie

advertisement
‘Het verrichten van seksuele handelingen door
jongens en meisjes die de leeftijd van 18 jaar nog
niet hebben bereikt. In ruil hiervoor krijgen ze voor
zichzelf of voor een ander geld, goederen of een
andere vorm van materiële vergoeding.’
INTERNET
GSM

Chatten = praten via
het internet

SMS = Short Message
Service

Medium

Medium:
› Chatrooms
› Sms to sms
› Instant messaging
› One to one chat
› Profielsites



‘Crush’ gemakkelijker bereiken
Nieuwe relatie aangaan
Informatie over seks opzoeken
1)
2)
3)
4)
GRENSOVERSCHRIJDEND SEKSUEEL GEDRAG:
sturen van uitdagende en opwindende
berichten
Gesprekspartner verleid tot sturen van
beelden
Bij aarzeling: gesprekspartner belooft beloning
Beloning van materiële aard  PROSTITUTIE

Vinden het enkel prostitutie indien
› Rechtstreeks contact
› Krijgen van ‘vergoeding’

Drie soorten jongeren
› Naïeve jongeren: laten zich meeslepen door
dader
› Jongeren die bewust onderhandelen over ‘prijs’
› Jongeren die zich terugtrekken als ze de
‘vergoeding’ ontvangen hebben

Waarschuwen voor
› Vrijgeven persoonsgegevens
› Online aankopen

Waarschuwen niet voor
› Grensoverschrijdend seksueel gedrag
› Prostitutie

Ouderlijke controle onvoldoende (!)


Onvoldoende aangepast aan nieuwe media
Geen fysiek contact tussen dader en
slachtoffer
› Geen sprake van aanranding van de
eerbaarheid
› Geen sprake van verkrachting

Wetten kinderpornografie
› Indien beeldmateriaal opgenomen of verstuurd

Websites
› Gedragscode
› Moderatie

Stopchildporno.be
› Melden van beelden van seksueel misbruik van
kinderen

Ecops.be
› Melden van misdrijven op het internet

Verdere opkomst nieuwe media
› Toename van
 Tienerprostitutie
 Misbruik

Steeds moeilijker te controleren (!)

De Smet, S., Mahjoub, S. (2008) Op het
scherp van het net: een verkennende
studie over jongeren, internet en
betaalseks (dossier). Child Focus, Koning
Boudewijnstichting, Brussel.
Download