Buiten de lijnen Seksueel gedrag van kwetsbare kinderen en

advertisement
Garant-Uitgevers
nodigen u van harte uit op de ochtendconferentie
Buiten de lijnen
Seksueel gedrag van kwetsbare
kinderen en jongeren
met
Erika Frans, Karen De Wilde, Willy van Berlo,
Kristin Janssens & Oka Storms
2de sessie wegens grote belangstelling
Dinsdag, 21 juni 2016, 10.30 uur - 12.30 uur
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen
vlak bij Centraal Station en Parking Centraal
- routebeschrijving
Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als begeleider andere
overwegingen als een jonge pleger een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij zelf eerder een
slachtoffer van misbruik werd? Of zelf al misbruik pleegde? Als hij van origine Turks of Nederlands of
Belg is, kijken we dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes?
Tijdens de conferentie maak je kennis met ‘Buiten de Lijnen’, een werkwijze die een antwoord wil bieden
op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren. Het geeft handvatten om
te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situaties die vanwege het kind of de context
complex zijn.
'Buiten de lijnen’ past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbaar geachte
kinderen en jongeren, met name jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma
hebben meegemaakt. Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele
identiteit), ‘cultuur’ en de mate waarin die een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de
verwachtingen en attitudes van professionals krijgen hierbij bijzondere aandacht.
Buiten de lijnen is een co-productie van Sensoa, RutgersWPF en Movisie.
Erika Frans, sociaal agoog, is ervaren trainer en expert op vlak van seksuele en relationele vorming en
preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze is samen met Thierry Franck auteur van het
'Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag
(2010, 2012). Zij werkt bij Sensoa.
Karen De Wilde, orthopedagoog en seksuoloog, is actief op het terrein van relationele en seksuele
vorming. Zij werkt als trainer bij Sensoa en heeft veel expertise op het terrein van relaties en seksualiteit
en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren met een beperking.
Willy van Berlo, psycholoog, werkt als coördinator nationale programma’s bij Rutgers, kenniscentrum
seksualiteit. Zij heeft veel expertise op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele
diversiteit en genderissues, en seksualiteit van mensen met een ziekte of beperking.
Kristin Janssens, sociaal-cultureel antropoloog, is senior projectleider, onderzoeker en ontwikkelaar bij
Movisie, Programma Preventie en Aanpak Huiselijk en Seksueel geweld & Veiligheid. Ze is ook
betrokken bij de verdere doorontwikkeling van het Vlaggensysteem en de implementatie ervan in
Nederland. Ze heeft preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren als specifiek
aandachtsgebied.
Oka Storms, cultureel antropoloog, is adviseur en onderzoeker bij Movisie, Programma Preventie en
Aanpak Huiselijk en Seksueel geweld & Veiligheid. Zij is ook betrokken bij de doorontwikkeling van het
Vlaggensysteem in Nederland.
Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk.
Wilt u aanwezig zijn, klik hier.
Of telefoneer naar Garant: +32 (0)3 2312900.
Voor meer informatie over de handleiding en de kaartenset, klik hier.
Voor meer informatie over de onderbouwing, klik hier.
Meer informatie over conferenties op Het Boekenpodium? Klik hier.
Garant-Uitgevers
Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Tel. 03-2312900 | Fax 03-2332659 | [email protected]
Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn. Tel. 055-5220625 | Fax 055-5225694 | [email protected]
Klik hier om geen mail meer te ontvangen van Garant-Uitgevers.
Download