Muziek op de werkplaats

advertisement
Muziek op de werkplaats
De beheersvennootschappen Sabam en Simim zullen in oktober een nieuwe UNISONOmailing naar de bedrijven sturen. Dit voor het innen van de auteursrechten en naburige
rechten op het verspreiden van muziek in werkruimten.
De regel is dat bij het verspreiden van muziek in werkruimten een principiële vergoeding
verschuldigd is, behalve in familiekringen.
U HOEFT NIET VERDER TE LEZEN ALS U MINDER DAN 9 VOLTIJDSE WERKNEMERS HEEFT!
Dan is deze maatregel immers niet voor uw onderneming van toepassing.
Is het tarief voor elke onderneming hetzelfde?
NEEN. Het tarief wordt berekend op grond van het totale aantal voltijdse equivalenten in de
sociale balans.
Kan ik zelf berekenen hoeveel ik zou moeten betalen?
JA. U kan de tariefsimulator gebruiken op www.eengemaakteaangifte.be.
Moet elke onderneming die vergoeding betalen?
NEEN. Er zijn een aantal bepalingen waarbij u geen vergoeding moet betalen. U vindt alle
bepalingen via de links onderin deze berichtgeving, maar dit zijn al de meest voorkomende:
 Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld. Noch in de werkruimte, noch in de eetzaal,
noch als wachtmuziek op telefoonlijnen, noch als achtergrondmuziek op de bedrijfssite,…
 Uw bedrijf telt minder dan negen voltijdse werknemers.
 Uw arbeidsreglement bevestigt uitdrukkelijk dat geen muziekbeluistering toegestaan is
binnen de onderneming.
Ik heb eerder al aangegeven geen muziek te verspreiden. Moet ik dat nog eens doen?
NEEN. Als u in het verleden al heeft aangegeven dat u geen muziek verspreidt, dan hoeft u
dat geen tweede maal te doen.
Ik ben zeker dat ik die vergoeding verschuldigd ben. Wat doe ik?
Als u de vergoeding dient te betalen, dan kan u een vrijwillige aangifte doen. Dat komt erop
neer dat u zelf al aangeeft aan Sabam/Simim dat u die vergoeding verschuldigd bent. Het
voordeel van zo’n vrijwillige aangifte is dat u de eerste drie jaren een tariefkorting van 30 %
krijgt. De ondernemingen die geen vrijwillige aangifte doen, maar toch auteursrechten
verschuldigd zijn, kunnen nadien geen gebruik maken van het voorkeurstarief.
Voor het volledige overzicht van wat die UNISONO-mailing inhoudt met gedetailleerde en
volledige informatie in handige vraag-en-antwoord-vorm:
 Berichtgeving van Confederatie Bouw
 Toelichting bij de inning van de muziekbeluistering binnen de onderneming
 Waarom moet er aan Sabam en Simim betaald worden voor muziek op mijn werkvloer?
Contactpersoon Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen
Lut Lambert, financieel adviseur
E [email protected]  T 09 244 45 02
Download