Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van het

advertisement
COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN
CBN-advies 105-5 - Aanrekening van vergoedingen, van beheerders of leden van het
personeel toegekend door vennootschappen behorende tot dezelfde groep
Het gebeurt vaak dat beheerders of leden van het personeel van een onderneming functies vervullen bij
vennootschappen behorend tot dezelfde groep; de daaraan verbonden vergoeding wordt dan vaak
ofwel aangerekend op de vergoeding voor de hoofdfunctie uitgeoefend op het vlak van de onderneming
ofwel rechtstreeks betaald aan deze onderneming of terugbetaald aan deze onderneming door de
beneficiaris.
De Commissie is van mening dat wanneer de door de vennootschap van dezelfde groep uitgekeerde
vergoeding eenvoudig wordt aangerekend, alleen het complementaire bedrag betaald door de
onderneming door deze laatste moet worden vermeld als eigen kosten. Daarentegen, wanneer er een
werkelijke storting is of wanneer er een terugstorting is van de vergoeding aan de onderneming, dan
moet de uitgeoefende functie bij de andere vennootschap beschouwd worden als verricht voor rekening
van de onderneming en moet de daaraan verbonden vergoeding behandeld worden als een eigen
opbrengst voor deze laatste. De vergoeding mag dan ook niet in mindering worden gebracht van het
bedrag van de door de onderneming uitgekeerde bezoldigingen.
Wat de reisonkosten van de beheerders of leden van het personeel betreft, uitgekeerd door de
onderneming maar terugbetaald door de andere vennootschappen, deze uitkeringen kunnen worden
beschouwd als een voorschot en niet als een kost indien bewezen is dat de reisonkosten werden
aangegaan voor rekening van deze andere vennootschappen.
Bron: Bulletin CBN, nr. 1, augustus 1977, p. 19
1
Download