5 tips om uw medewerkers en uw bedrijf gezond te houden

advertisement
5 tips om uw medewerkers
en uw bedrijf gezond te houden
U doet er alles aan om uw bedrijf gezond te houden. Vergeet daarbij uw medewerkers niet! Medewerkers
die gezond leven en voldoende ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, zijn gemotiveerd en productief.
Ze presteren beter en dragen zo bij aan betere resultaten voor uw onderneming. Dat merkt u aan lagere
verzuimcijfers en een hogere klanttevredenheid. En aan uw omzet. Gezondheidswinst, noemen wij dat.
Wij geven u 5 tips om gezondheidsmanagement in uw bedrijf door te voeren:
1
2
Herken en erken tijdig signalen van uw werknemers
Stress op de werkvloer veroorzaakt een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Psychische klachten zijn
lastig te herkennen voor werkgevers. Bent u er samen met uw medewerker op tijd bij, dan kunt u erger voorkomen.
Belangrijke signalen zijn:
• De motivatie en betrokkenheid van de medewerker nemen af.
• De medewerker is vaker ziek.
• De medewerker raakt sneller geïrriteerd en heeft meer moeite om te relativeren.
• De prestaties worden minder.
Voer regelmatig open gesprekken met uw medewerkers
• Deel verwachtingen.
• Zorg ervoor dat uw medewerker betrokken is en blijft bij uw onderneming.
• Bespreek de werkdruk die uw medewerker ervaart.
• Bespreek ambities.
• Ben een klankbord voor uw medewerker.
3
Zorg voor een veilige en schone werkomgeving
4
Stimuleer actief een gezonde levensstijl
5
Motiveer uw medewerkers
1 van 1
Een schone werkomgeving bevordert de werksituatie en heeft een positieve invloed op kort verzuim (zoals
verkoudheid en griep). Maar een veilige, opgeruimde werkplek voorkomt ook ongevallen. Is de werkvloer ordelijk
en overzichtelijk, dan lopen uw medewerkers minder risico te struikelen over losliggende snoeren of rondslingerende
spullen.
Medewerkers die gezond leven hebben meestal meer energie en presteren beter. Neem daar uw verantwoordelijkheid
in en zorg voor een gezond aanbod in de bedrijfskantine. Dat geldt ook voor uw medewerkers onderweg; chauffeurs
hebben een hoog concentratieniveau nodig. De bekende ‘vette hap’ bij het pompstation naast de snelweg levert
daar geen bijdrage aan. Informeer uw medewerkers daarom over de risico’s en de alternatieven.
Motivatie en betrokkenheid vormen een drijvende factor voor een gezonde onderneming. Medewerkers die zich
gewaardeerd voelen en mee mogen denken in het behalen van successen, melden zich minder snel ziek. Laat
merken dat u de inzet van uw mensen waardeert; sta stil bij behaalde successen en vergeet ook niet simpelweg een
verdiend compliment te geven.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards