Aanvang van een economische activiteit: btw

advertisement
Aanvang van een economische activiteit: btw-verplichtingen
Als u een onderneming opstart, begint u met een economische activiteit. Dat brengt heel wat
fiscale verplichtingen met zich mee. Allicht wordt u daardoor ook btw-belastingplichtige. U
zal daarom, vóór de aanvang van de activiteit al, heel wat administratieve formaliteiten in
orde moeten brengen.
Identificeren voor btw-doeleinden
Het eerste wat u moet doen is een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO). Dit nummer van tien cijfers, heeft u nodig voor al uw contacten
met de overheid, bv. om u te kunnen identificeren voor btw-doeleinden, maar ook voor de
RSZ.
Er bestaat een standaardformulier (604 A) dat u indient bij het btw-kantoor dat bevoegd is
voor uw vestigingsplaats. Het btw-controlekantoor voert een kort onderzoek en 'activeert' uw
ondernemingsnummer, dat hierdoor ook een btw-identificatienummer wordt.
U kan het formulier zelf indienen, of u kan dit laten doen door een gevolmachtigde derde
(bv. uw boekhouder) of door een erkend ondernemingsloket.
Al deze stappen moet u doorlopen, voordat u werkelijk met de economische activiteit kan
beginnen.
Wie (niet)?
In principe geldt deze aangifteverplichting voor iedereen. Het maakt dus niet uit of u uw
onderneming voert als natuurlijke persoon (een eenmanszaak) of via een vennootschap. Ook
als u onder een bijzondere btw-regeling valt (bv. landbouwonderneming, kleine
onderneming, forfaitaire belastingplichtige) moet u zich laten identificeren.
Er gelden drie uitzonderingen:

belastingplichtigen die diensten leveren die vrijgesteld zijn van btw en die zelf geen
recht op aftrek hebben (bv. advocaten en dokters);

toevallige belastingplichtigen die oprichter of verkoper zijn van een nieuw gebouw;

toevallige belastingplichtigen bij de intracommunautaire levering van een nieuw
vervoermiddel.
Wat moet u melden?
Gegevens van de onderneming
U moet alle nodige informatie opgeven:

als natuurlijk persoon: uw voornaam, naam, domicilie en rijksregisternummer;

voor vennootschappen: de volledige maatschappelijke naam en rechtsvorm (BVBA, NV)
en de maatschappelijke zetel.
Natuurlijk vermeldt u ook het rekeningnummer, waarop de fiscus de eventuele teruggaven
kan storten.
Omschrijving van de activiteit
U mag vrij de activiteit van uw onderneming omschrijven, maar moet dat wel zo precies
mogelijk doen. U kan natuurlijk ook meerdere activiteiten uitoefenen. In dat geval moet u ze
allen omschrijven en aangeven welke ervan de hoofdactiviteit is.
Daarnaast meldt u wanneer de activiteit aanvangt en de vermoedelijke jaarlijkse omzet,
exclusief btw.
Toepasselijk btw-regime
U moet opgeven of u een gewone, gemengde of vrijgestelde belastingplichtige bent.
Ten slotte kiest u de toepasselijke btw-regeling: gewoon regime, kleine onderneming,
landbouwonderneming.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards