3 SABAM 3.2. De Billijke Vergoeding

advertisement
3 SABAM
Men moet –zo van toepassing- zowel SABAM als Billijke Vergoeding betalen.
3.1. SABAM
Bij SABAM betaal je een vergoeding voor de componisten en tekstschrijvers als hun muziek in het
openbaar wordt gespeeld. Deze vergoeding komt ten goede van de auteurs van de muziek
(= auteursrechten).
Telkens muziek gespeeld wordt moet je SABAM betalen, ook als het gaat om een privéfuif en/of als je
geen inkom betaalt.
Uitzondering waarbij je niet moet betalen is o.a. de privé-uitvoering in familiekring of in het kader van
schoolactiviteiten, lessen. Onder familiekring moet worden verstaan: de vrienden die nauwe banden
hebben met de familie. Deze uitzondering geldt enkel wanneer er geen inkomgeld of andere bijdrage
gevraagd wordt én de aanwezige personen beperkt zijn tot zij die tot de familiekring behoren. Worden
niet beschouwd als een familiekring: de leden van een voetbalclub, werknemers en hun familieleden
op een door de werkgever georganiseerd feest.
Om te spreken van een private context moet dus duidelijk vaststaan dat voldaan is aan de
voorwaarden van een familie, intieme band, én dat de activiteit kosteloos is.
De melding moet minstens 10 dagen vooraf gebeuren. De uitgevoerde werken moet je opgeven
binnen de 8 dagen volgend op de manifestatie.
In het ontmoetingscentrum zijn de oppervlakten als volgt: podiumzaal: 130 m²;
vergaderzaal: 42,50 m²; bar: 58,75 m²; koepelzaal: 105 m²; bovenzaal: 42,50 m²
Gebruik alleen de ruimte die je nodig hebt, want je moet alleen betalen voor het gebruikte deel van de
zaal of zalen (desnoods deel afschermen).
Aandachtspunten:
- u betaalt een forfait volgens een bepaald tarief (meestal tarief 105). Hoeveel u precies zult moeten
betalen wordt bepaald in functie van de grootte van de zaal, de inkomprijs en de prijs van de meest
gevraagde consumptie.
- SABAM heeft een alziend oog!
- vraag aan de DJ of uitvoerder een playlist met titel, auteur en uitvoerder van wat er op de fuif wordt
gespeeld.
Zie: www.sabam.be
3.2. De Billijke Vergoeding
Het O.C. Rustenhove betaalt geen jaarlijks forfait, dus moet je zelf -zo van toepassing- de Billijke
Vergoeding betalen.
De Billijke Vergoeding is een vergoeding die moet betaald worden voor het publiek gebruik van een
muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Deze vergoeding komt dus ten
goede aan de uitvoerders van de muziek (= uitvoerdersrechten).
Let wel: het gaat telkens om opgenomen muziek (bv radio, CD-speler, MP3…).
Voor live muziek moet je geen Billijke Vergoeding betalen.
De aanvraag moet je minstens 5 dagen vooraf indienen.
Zie: www.requit.be of www.ikgebruikmuziek.be of www.bvergoed.be (zie tijdelijke binnenactiviteit)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards