Vraag dan meer vrijblijvende informatie

advertisement
AANMELDINGSFORMULIER
Stuur dit formulier ingevuld naar [email protected], fax het naar
02/545 59 07 of geef het af aan de vertegenwoordiger van je lokale Confederatie Bouw.
Bedrijfsnaam
Ondernemingsnummer
Adres
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoon/GSM
Naam boekhouder
E-mailadres boekhouder
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Handtekening en datum
........................................................................................................................







Wenst een operationele en financiële scan van zijn bedrijf te laten uitvoeren
Deze scan is kosteloos
De gegevens die worden uitgewisseld, zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden
De onderneming zal de vragenlijst invullen die zal worden toegezonden door Bouwfin
De onderneming zal Bouwfin zijn gedetailleerde balans en resultatenrekening bezorgen
van het laatste jaar
De operationele en financiële scan zal met de onderneming worden besproken met
directielid van Deloitte Fiduciaire
Binnen de 4 weken na aanleveren van de documenten
OVER BOUWFIN
Bouwfin is een nieuwe financiële dienstverlening die de Confederatie Bouw heeft opgezet samen
met Deloitte Fiduciaire.
Bouwfin maakt een financiële en operationele scan op maat van jouw bedrijf met concrete tips
en advies. Het eerstelijnsadvies van Bouwfin is kosteloos.
Voorwaarden om beroep te kunnen doen op Bouwfin: jouw bedrijf is gevestigd in het Vlaams
Gewest en je hebt personeel in dienst.
Bouwfin wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het Agentschap Ondernemen en
kadert in de doelstellingen van ViA Pact 2020.
Download