deze folder

advertisement
Podologie A+B
 hielklachten
Podologie) kunt u zelf bekijken welke vergoeding uw
 zenuwklachten
verzekeraar biedt.
 teenafwijkingen
Afhankelijk van de richtlijnen van uw verzekering
Heeft u pijn aan uw voeten? Of extra vermoeide
 voetdeformaties
heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of
voeten? Last van uw rug of zere knieën? Deze
 houdingsklachten (knieën, heup, rug, nek)
specialist. Uw registerpodoloog kan u hierover
klachten gaan meestal niet vanzelf over. Daarom is
 voetklachten bij kinderen
informeren.
Ook bij systeemziekten, zoals reuma of diabetes, die
Podologisch onderzoek
het verstandig dat u op tijd aan de bel trekt bij de
registerpodoloog.
vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan
Veel mensen hebben voet- en houdingsklachten
een registerpodoloog A+B voor aangename
zonder te weten wat ze daaraan kunnen doen. De
voorzieningen zorgen.
Tijdens uw eerste bezoek aan de registerpodoloog
A+B wordt de tijd genomen voor een uitgebreid
registerpodoloog A+B is een voetspecialist die in veel
podologisch onderzoek.
gevallen uitkomst kan bieden en die ook speciale
Concreet bestaat het onderzoek uit de volgende
kennis heeft van de kindervoet in de groei. De
Podologie en vergoeding
onderdelen:
behandeling van een registerpodoloog A+B bestaat
Een registerpodoloog A+B is een voetspecialist die
uit een voet- en houdingsonderzoek en een
een intensieve opleiding heeft gevolgd om
deskundig advies. Als het nodig is kan de
aandoeningen aan de voet en enkel te kunnen
loopgedrag (sport, hobby’s, beroep), de aard en
registerpodoloog een individuele voorziening in de
herkennen en behandelen en heeft het officiële
plaats van uw klachten, de voorgeschiedenis en
schoen of aan de voet aanbrengen. Deze
diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.
het verloop van de klachten.
behandeling heft de klachten op, of voorkomt ergere
Tevens kon hij zich laten registreren bij Stichting
klachten.
LOOP, het orgaan dat toeziet op de kwaliteit van de
opleiding en de podologische zorg.
 anamnese: u wordt gevraagd naar uw dagelijkse
 ganganalyse: uw looppatroon wordt geobserveerd
en eventueel op video vastgelegd.
 houdinganalyse: uw houding wordt gemeten.
 functieonderzoek: de registerpodoloog A+B
Voetklachten
De registerpodoloog A+B kan helpen bij onder
andere:
 voorvoetklachten
317586951
Zorgverzekeraars weten dat podologie werkt.
beschikt over uitgebreide
Daarom vergoeden de meeste verzekeraars geheel
onderzoeksmogelijkheden om te bepalen of de
of gedeeltelijk de behandeling van een
stand van uw voeten en de bewegingsuitslagen
registerpodoloog A+B. Op de website van Stichting
van uw gewrichten een afwijking vertonen.
LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de
Pagina 1 van 2
 podografie: met behulp van een voetenscan of
podograaf wordt de drukverdeling onder uw voeten
in beeld gebracht.
 schoeninspectie: soms kan nuttige informatie
worden afgeleid uit het slijtpatroon van uw
schoenen. Neemt u daarom schoenen mee
waarop u al veel heeft gelopen.
Behandelplan
Segmenten
De registerpodologie kent vier segmenten, te weten:

podologie A

podologie A+B
Applicaties:

sportpodologie A

sportpodologie A+B
Na afloop van het onderzoek krijgt u een deskundig
advies. Wanneer blijkt dat de registerpodoloog u kan
Meer informatie over registerpodologie kunt u vinden
helpen, zal hij een behandelplan opstellen, dat kan
op de website van Stichting LOOP.
bestaan uit een schoenadvies en eventueel een
beschrijving van een therapiezool of een ander
www.loop.nl
hulpmiddel. Hij informeert u over de kosten en over
de mogelijkheden van vergoeding via uw
zorgverzekeraar.
Afhankelijk van de aard of ernst van de klachten kan
de registerpodoloog ook besluiten u door te verwijzen
naar een medische specialist of een voetverzorger.
Uw huisarts wordt altijd op de hoogte gesteld van de
bevindingen door de registerpodoloog.
317586951
Pagina 2 van 2
Download