De opdrachten: (deze worden in de lengte gevouwen

advertisement
De opdrachten: (deze worden in de lengte gevouwen, zodat de ene kant de prijs vermeld, en
de andere kant de opdracht)
Hoe noem je een gift aan een bedelaar?
Aalmoes.
Wat doet Poverello?
Ze bieden overnachtingen en maaltijden, een
luisterend oor,… aan aan mensen die het niet
zo breed hebben.
Wie waste de voeten van de apostelen
tijdens het laatste avondmaal?
Jezus
Met wat droogde de zondares Jezus zijn
voeten, nadat ze ze met haar tranen had
gewassen?
haar haren
Welk rode symbool gebruikt men wel eens
om liefde aan te duiden?
Een hartje
Noem het sacrament dat voortvloeit uit liefde
het huwelijk
Toon het handgebaar dat symbool staat voor
vrede
wijs- en middenvinger in een V
Wie leidde het Israëlische volk weg uit
Egypte, naar de vrijheid?
Mozes
Wie moet je niet volgen om in leven te
blijven?
de Dood
Wie nam Noah mee?
1 paar van alle dieren
Vorm met 10 “woudvruchten” de letter V
Welke bekende Zuid-Afrikaanse pacifist werd
27 jaar lang van zijn vrijheid beroofd op
Robbeneiland?
Mandela
Tik zo snel mogelijk 10 bomen aan
Maak een piramide met de hele groep
(minstens 2 hoog)
Laat iemand het volgende begrip nadoen, en
de rest moet het raden:
een zwerver
Doe een halve minuut een vreugdedansje op
1 been
Doe een varenblad na
Zing een lofzang voor je leiding.
Laat ze over 2 takken springen, leg de takken
alsmaar verder uit elkaar tot er niemand
meer over raakt
Bedel om dit kaartje.
Iedereeen van de groep speelt tegen de
spelleiding blad-steen-schaar.
Wint de groep het meest, dan winnen ze
deze kaart.
Doe 20 keer haasje-over
Geef weer hoe christenen - moslims boeddhisten bidden
handen vouwen
knielen
handpalmen tegen elkaar
Speel de intocht van Jezus in Jeruzalem na
Zing minstens 2 strofes van een liefdesliedje
Aanbid met de hele groep een boom
Wie gaf zijn naam aan de Nobelprijzen, vooren achternaam?
Alfred Nobel
Op welk plein werd de studentenopstand in
China ooit bloedig neergeslagen
Het plein van de hemelse vrede, ook
Tiananmen-plein genoemd
Zoek 30 “woudvruchten”
Bij welke balsport is de bal niet rond?
Rugby
Zoek een levend dier (geen mens) en breng
het naar hier.
Geef de 7 hoofdzonden: elke hoofdzonde
levert een kaartje op
gramschap, jaloezie, onkuisheid, luiheid,
hoogmoed, gierigheid, gulzigheid
Geef 3 verschillende namen voor het kleine
liefdesgodje dat pijlen schiet
Griekse,
Romeinse en Nederlandse naam: Eros,
Amor, Cupido
zing een liedje waarin het woord
vrede/peace/paix voorkomt.
Hoeveel ogen staan er op een dobbelsteen?
21
Jullie moeten (gemiddeld) elk 10 keer
pompen.
Kruip op handen en voeten langs 5 bomen
Geef het Romeinse equivalent voor de
Griekse godin Aphrodite
Venus
Geef de zeven antieke wereldwonderen (per
wereldwonder een kaartje)
piramide van Cheops,
kolossus van Rhodos,
hangende tuinen van Babylon,
mausoleum van Halicarnassus,
pharos vuurtoren in Alexandië,
het beeld van Zeus in Olympia,
tempel van Artemis in Efese
Neem elkaar bij de enkels vast en maak dan
3 koprollen:
Download