2. De VOETEN op school

advertisement
Vragen leerkrachten:
1. Enkele inleidende vraagjes:
- Hoe is uw naam? Joke Bekaert
- Welk vak geeft u? Godsdienst
- Hoe lang ben u al werkzaam op deze school? 8 jaar
2. De VOETEN op school:
- Wat vindt u van de implementatie van de VOETEN op uw school? Geef uw mening.
Op school wordt veel aandacht gevestigd op de Voeten. De school is er actief mee bezig om de
voeten zo goed mogelijk toe te passen. Een voorbeeld is dat bij alle activiteiten die georganiseerd
worden er een lijst wordt opgemaakt van alle bereikte voeten. Hoe die bijdragen tot de ontwikkeling
van de leerlingen. De school voelt het dan ook niet aan als een verplichten om op die manier te
werken rond de voeten.
Ikzelf vind het heel belangrijk dat er gewerkt wordt aan de voeten. Het is namelijk belangrijk dat we de
leerlingen niet alleen vormen door het aanbieden van leerstof maar ook door het aanbieden van
vaardigheden, …
- Welke VOETEN zijn sterk onderbouwd? Welke projecten worden dan zoal georganiseerd?
Hoe wordt dit onthaald door de leerlingen? Merkt u enig effect bij de leerlingen na de
projecten?
Er worden op school een aantal themadagen georganiseerd voor de 2e en 3e graad zijn dit
-
De dag van cultuur
De gezondheidsdag
De verkeersdag
Tijdens deze themadagen krijgen de leerlingen voeling met de verschillende onderwerpen. Deze
onderwerpen sluiten telkens aan bij bepaalde voeten.
Er worden op school ook allerlei activiteiten georganiseerd.
-
Gisteren vond de mundiale dag plaats. Dit helpt de leerlingen om constructie om te gaan met
verschillen tussen mensen en levensopvattingen. (7 socioculturele samenleving 702)
De leerlingen leren er hun mening vormen over de verschillende culturen en komen ermee in
aanraking door getuigenissen te horen.
De campagne van welzijnzorg krijgt op school veel aandacht.
Andere Voeten worden bereikt aan de hand van de bezinning:
-
De bezinning van de 3e graad focust op lichamelijk gezondheid en de mentale gezondheid
van de leerlingen. Meer bepaald de relatievorming en de rouw.
Ook de eucharistievieringen dragen bij tot de mentale ontwikkeling van de leerlingen.
Om de socioculturele vorming van de leerlingen te vergroten wordt er een filmforum georganiseerd op
school. Daarbij komen de leerlingen in contact met de cultuur.
Er loopt ook een project op school van Mindfulness. Dit wordt gevolgd door de leerlingen van 5
humane wetenschappen. Dit gaat telkens door van 15u-17u. De school heeft als slogan: leef het nu,
bewustzijn van het moment.
De mening van de leerlingen is gemengd. Sommige zien het alleen als een dag geen les. Anderen
beweren dat ze er wel wat van geleerd hebben en er echt iets willen aan doen. Maar dit gebeurt niet
zo veel. Zoals broederlijk delen, na een gastpreker te hebben gehoord zijn ze overtuigd om de ‘wereld’
te veranderen. Maar eigenlijk verandert hun gedrag niet zoveel.
- Welke VOETEN vallen uit de boot en zouden meer aandacht mogen krijgen op uw school?
Wat volgens mij te weinig aan bod komt is de gevolgen van het pesten, de gevolgen van hun
handelingen. Leerlingen halen allerlei streken uit maar beseffen niet wat daar de gevolgen van zijn.
Als de leerlingen pesten dan zien ze daar de gevolgen niet van. Hebben ze voldoende respect voor de
leerkrachten? Voor het materiaal van de school? Ook de relaties tussen de jongeren, wat verwachten
ze van het aangaan van een relatie? Ze moeten daarvoor eerst zichzelf kennen. (2. Mentale
gezondheid, 203-205)
Situatie: vorig jaar zijn er enkele afgestudeerde jongeren de school binnengevallen en zijn ze
overgegaan tot vandalisme op de school. Mijn bedenking daarbij was ‘hebben wij ze dan eigenlijk iets
bijgebracht?’ Mijn lijfspreuk luidt: “Leerstof is geen Leefstof!”
Vorig jaar werd ook aan de leerkrachten gevraagd bij welke zaken moet stilgestaan worden bij het
GOK beleid. De uitslag daarvan was dat de Socio-emotionele ontwikkeling van de leerlingen meer
aandacht moest krijgen.
3. De VOETEN tijdens de lessen:
- Besteed u veel aandacht aan de VOETEN tijdens uw lessen?
Ik probeer zoveel mogelijk bij te dragen tot de seksuele geaardheid en verliefdheid tijdens de lessen.
Ook de socio-relationele voet krijgt bij mij veel aandacht (301, 302, 303, 304)
Duurzame ontwikkeling komt tijdens mijn lessen zeker aan bod. Vb broederlijk delen, eerlijke handel
(de wereldwinkel…)
- Welke VOETEN genieten uw voorkeur? Welke vind u belangrijk?
Vooral de voeten 2 en 3 zijn voor mij heel belangrijk. Zoals ik reeds zei: “Leerstof is geen Leefstof”
vind ik het belangrijk dat de leerlingen toch ook die vaardigheden leren.
De leerlingen zouden meer moeten bewust zijn van de gevolgen van bepaalde handelingen die ze
stellen. Ze moeten zichzelf leren kennen, enkel op die manier kunnen ze ook relaties met anderen
onderhouden.
1.Inleidende vragen
Hoe is uw naam? Katrien Hurtekant
Welk vak geeft u? Geschiedenis en Gedragswetenschappen.
Hoe lang bent u al werkzaam op deze school? 18 jaar
2. De voeten op school:
Wat vindt u van de implementatie van de voeten op uw school? Geef uw mening.
De implementatie van de voeten op school is zeer goed. Er wordt veel aandacht aan besteed. De
leerkrachten worden er ook toe aangezet vanwege de directie om voldoende te werken rond de
voeten. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat er gewerkt wordt aan de voeten. Lesgeven is
vanzelfsprekend niet beperkt tot 1 thema. Er zijn altijd overlappingen tussen verschillende vakken die
de leerlingen betere vaardigheden en kennis laat ontdekken.
Welke voeten zijn sterk onderbouwd. Welke projecten worden er georganiseerd.
Een project die ik persoonlijk heel belangrijk vind zijn de studiereizen die georganiseerd worden. mijn
voorkeur gaat uit naar het bezoek aan Breendonck. Dit leert de leerlingen kennis maken met
(in)tollerantie en met de gevolgen van geweld. Ze leren ook dat geweld echt aanwezig is in de wereld.
(704)
Anders kan ik verwijzen naar de projecten die Mevr. Bekaert heeft aangehaald.
Merkt u veranderingen aan de leerlingen na zo’n project?
Je merkt wel dat door het meemaken van zo’n bezoek de leerlingen meer stilstaan bij dergelijke
gebeurtenissen. Hopelijk brengen deze gebeurtenissen voldoende vaardigheden over naar de
leerlingen.
Welke voeten vallen uit de boot en zouden meer aandacht moeten krijgen op uw school?
Daarbij zou ik zeggen dat de gevolgen van sommige handelen bij de leerlingen moeten bekeken
worden. Gisteren was er iemand die voor de grap iemand zijn broek naar beneden trok. Dit was
bedoelt als grapje. Maar toen ook de onderbroek mee naar beneden ging waren de gevolgen wel wat
groter. Daar had die leerling dus niet aan gedacht. Ook bij pesten staan de leerlingen er te weinig bij
stil wat de gevolgen zijn. Er wordt wel al gewerkt aan een Wrap-lied over pesten. Want muziek dringt
misschien beter door in hun leefwereld. De leerlingen bepaalde waarden en normen bijbrengen in
verband met gevolgen van handelingen zou nog meer mogen aan bod komen.
3. Voeten tijdens de lessen?
Tijdens de geschiedenislessen wordt vooral aandacht besteed aan de voeten met het nummer 5, 6, 7.
Kritisch denken bijbrengen, ze leren implementeren in de samenleving, verantwoordelijkheden
opnemen, …
Ook wordt stilgestaan bij de mentale gezondheid en socio-relationele ontwikkeling. Dit gebeurt vooral
aan de hand van de werkvormen: stellingenspel, groepswerken. Op die manier leren de leerlingen hun
mening uiten en samenwerken met anderen.
Er worden voor de lessen geschiedenis ook verkiezingsdebatten georganiseerd om de leerlingen een
actuele kijk te geven op de politiek.
Ook leren-leren is belangrijk en krijgt veel aandacht tijdens mijn lessen. De leerlingen leren op een
bepaalde manier linken te leggen tussen de verschillende periodes uit de geschiedenis.
Welke voeten genieten uw voorkeur? Welke vindt u belangrijk?
Ik vind eigenlijk alle voeten belangrijk maar als ik toch een moet kiezen dan kies ik voor de 5. Politiek
–juridische samenleving.
Download