SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt

advertisement
Als vereniging over op SEPA
KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland
Michiel van Doeveren, DNB Programmabureau SEPA Nederland
Agenda
1. Wat is Single Euro Payments Area (SEPA)?
2. Hoe migreren we in Nederland?
3. Wat wijzigt er?
4. Hoe pakt u het aan?
2
Kluwer
SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
- Voltooiing Euro betaalmarkt
- Uniforme munt en betaalkaart
- Nu ook uniform giraal betalingsverkeer in EU
- Verdwijnen verschillen tussen landen
- Kosten, verwerkingstijden, rechten/plichten
betalers en ontvangers
- Bevorderen concurrentiekracht Europese economie
- Standaardisatie
- Schaalvergroting
SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
Binnen de Single Euro Payments Area kunnen consumenten en bedrijven met
één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar Nederlandse
en naar buitenlandse rekeningen betalen.
Vordering migratie in Nederland en Europa
Migratieratio SCT
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nederland
Eurogebied
* Voorlopige cijfers
5
SEPA-bewustzijn bedrijven en organisaties
Hebt u een goed beeld van de veranderingen die SEPA voor uw
organisatie met zich meebrengt?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MKB
Geen inzicht
Middelgrootbedrijf
Grootbedrijf
Onvoldoende inzicht
Gemeenten en
waterschappen
Algemeen beeld
Publieke
instellingen
Volledig beeld
Voorbereidingen bedrijven en organisaties (1)
Voorbereidingen SCT
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MKB
Middelgrootbedrijf
Grootbedrijf
Nog niet begonnen
Uitzoeken/impactanalyse
Testen/implementatie
Volledig over
Gemeenten en
waterschappen
Publieke
instellingen
Requirements/uitvoering
Voorbereidingen bedrijven en organisaties (2)
Voorbereidingen SDD
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
MKB
Middelgrootbedrijf
Grootbedrijf
Nog niet begonnen
Uitzoeken/impactanalyse
Testen/implementatie
Volledig over
Gemeenten en
waterschappen
Publieke
instellingen
Requirements/uitvoering
Ontwikkeling SEPA-proof software
Europese overschrijving
Europese incasso
0%
0%
Software is klaar voor
gebruik
6%
11%
6%
30%
11%
42%
Bezig met testen
Bezig met het bouwen
van de software
5%
Bezig met ontwerp en
specificaties
35%
Bezig met analyse
32%
24%
9
Nog niet begonnen
Wat gaat er veranderen?
1. Bankrekeningnummer wordt IBAN
2. Standaard voor overschrijving wordt SEPA Credit Transfer (SCT)
3. Standaard voor incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD)
4. Technische standaard voor betaalformaten wordt XML (ISO 20022)
Overzichtelijk, maar mogelijk met grote impact!
10
10
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland?
3. Wat wijzigt er?
4. Hoe pakt u het aan?
11
Kluwer
Migratie plan Nederland
12
SEPA: stand van zaken voorjaar 2013
- 98% bedrijven en 95% consumenten kent IBAN!
- Bekendheid SEPA (breder dan IBAN) onder bedrijfsleven sterk gestegen.
- Grootbedrijf is volop aan de slag, pieken liggen begin van de zomer en in het najaar.
- Grotere MKB’ers zijn ook aan de slag, migratie meer gespreid.
- Kleinere MKB’ers; moment van migratie veelal door de bank bepaald.
- Omzetting internetbankieren (consumenten en kleinzakelijk) tussen maart en juli
- SCT-ratio stijgt, Nederland loopt in op eurozone.
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland
3. Wat wijzigt er?
4. Hoe pakt u het aan?
14
Kluwer
Rekeningnummer wordt IBAN
Wat is het?
IBAN
: International Bank Account Number
Country
code
(ISO)
Check
digit
Bank Identifier
Basic Bank Account
Number
Voorbeeld Nederlandse IBAN: NL99 ABNA 0123 4567 89
• Opmerkingen:
-
De bank identifier is landspecifiek (in NL is dit ABNA, INGB, RABO, TRIO, etc)
-
Elk land heeft zijn eigen Basic Bank Account Number system
-
Nederland heeft een IBAN van 18 digits, maar ga uit van het maximale aantal van 34 posities
-
Internationale afspraak rond schrijfwijze is in ‘groepjes’ van 4:
NL99<spatie>BANK<spatie>0123<spatie>etc.
15
15
Rekeningnummer wordt IBAN
Wat moet u doen?
- Rekeningnummers donateurs/leden/vrijwilligers aanpassen
- Banken rekenen adresboek internetbankieren automatisch om
- Omrekenen bestanden kan (kosteloos) via www.ibanbicservice.nl
- Per nummer (via site of SMS)
- In een bestand
- Communicatiemiddelen aanpassen:
- Briefpapier of sjablonen voor brieven
- Informatiebrochures, lidmaatschapsformulieren, …
- Websites
Overschrijving wordt SEPA Credit Transfer
Overschrijving
(binnenlands)
Grensoverschrijdende
overschrijving (in euro’s,
binnen Europa)
Europese overschrijving
Tijdens de overgangsperiode (tot 1/2/2014) worden ‘oude’ typen overschrijving
stapsgewijs vervangen door de Europese overschrijving als voorkeursoptie. Hoe
en wanneer dit gebeurt is bankspecifiek
SEPA Credit Transfer – wat moet u doen?
- U maakt gebruik van internetbankieren:
- Bank maakt IBAN/SCT in de loop van 2013 de voorkeursoptie
- Banken ondersteunen invoeren IBAN i.p.v. BBAN
- Adresboek met opgeslagen nummers wordt omgerekend door de bank
- U gebruikt (boekhoud)systeem om te betalen
- Neem contact op met uw softwareleverancier voor conversie
- Grootste wijziging zit in bestandsuitwisseling met de bank (XML)
- Let op: u zult vaker met IBAN betaald worden
- Verantwoording op rekeningafschrift wijzigt
- Inlezen elektronische rekeningafschriften vergt softwarewijziging
Euro Acceptgiro wordt IBAN Acceptgiro
Acceptgiro
Wordt SEPA proof en blijft
tot uiterlijk 2019
IBAN Acceptgiro – wat moet u doen?
- Nieuwe formulieren bestellen
- Software of sjabloon voor printen aanpassen
- Eventueel proefdruk naar de bank sturen (zgn OCR-B regel)
- Elektronische verantwoording wijzigt
- Geen VerwInfo bestand meer
- Terugkoppeling in MT940, GMU of (toekomstig) CAMT.053
- Let op:
- Nieuwe IBAN acceptgiro vanaf 1/7/2013 te verspreiden
- Oude tot uiterlijk 31/12/2013 en worden verwerkt tot 1/2/2014
- Denk na over ‘pijplijneffecten’ en (op termijn) over alternatieven
Incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD)
Eenmalige incasso;
machtiging papier / telef.
Doorlopende incasso;
machtiging papier / telef.
Zakelijke incasso varianten
Europese incasso;
machtiging papier
Zakelijke Europese incasso
• Eenmalige incasso en kansspelincasso zonder stornorecht vervalt
• Telefonisch machtigen vervalt
• Aanvullende bescherming consumenten
Incassomachtigingen veranderen
- Mandaat = machtiging in SEPA termen
- Rol van mandaten wijzigt
- Bij nationale incasso machtiging alleen administratief
- Bij SEPA Incasso mandaatgegevens onderdeel
transactie
- Electronische mandaatadministratie nodig
- Gekoppeld met betaalopdrachten
- Mandaat ook op papier bewaren (rechtmatige bewijs)
- e-Mandate in ontwikkeling (medio 2015)
Incassomachtigingen veranderen (2)
- Bestaande machtigingen mag u converteren; toevoegen
- Naam, Adres en Woonplaats debiteur
- Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren)
- Incassant ID (verstrekt door bank)
- IBAN debiteur
- Plaats/datum ondertekening (bij bestaande mandaten:
1/11/2009)
- Bewaken geldigheid mandaat:
- Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso
- Minimum bewaartermijn papier tot 13 maanden na
laatste incasso
SEPA Incasso
Wat moet u doen?
- Nieuw incassocontract bij bank
- Stuur uw klanten minimaal 14 voorafgaand aan de incasso een
vooraankondiging (incl. bedrag/datum van incasso)
- Andere aanleveringsmomenten
- Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso
- Min. D-2 voor terugkerende incasso
- Let op effecten additionele consumentenbescherming
- Blacklisting, whitelisting en beperkingen bedrag en frequentie
- Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s
Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML
Bank
Andere
banken
ClieOp03
MT940 (einde dag)
MT942 (intradag)
GMU
Processor
Eventueel
VerwInfo
(acceptgiro
en incasso)
Initiator
Alleen relevant als u
betalingen middels
bestanden aanlevert!
25
25
Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML
Bank
Andere
banken
ClieOp03
PAIN.001 (SCT)
PAIN.008 (SDD)
MT940 (einde dag)
MT942 (intradag)
GMU
Aangepaste MT940
Aangepaste GMU
(met detailinformatie uit
vroegere VerwInfo)
En in de toekomst::
CAMT.053 (einde dag),
CAMT.052 (intradag)
Initiator
Processor
Eventueel
VerwInfo
(acceptgiro
en incasso)
Neem tijdig contact
op met uw
softwareleverancier!
26
26
Samenvattend
Item
Nu
Wordt
Rekeningnummer
Nationaal, bankrekening (9 of 10
cijfers met 11-proef) of voormalig
postbank (max 7 cijfers)
IBAN, 18 posities voor Nederland
en maximaal 34 posities
Overboeking
Nationale overboeking
SEPA Credit Transfer
Acceptgiro
Euro-Acceptgiro
IBAN-Acceptgiro tot uiterlijk 2019
Incasso
Nationale incasso
SEPA Direct Debit plus
mandaatadministratie
Aanleverformaat bank
ClieOp03 voor nationale betalingen
BTL91 voor buitenlandse betalingen
ISO 20022 XML bestanden:
- pain.001 voor overboekingen
- pain.008 voor incasso’s
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland
3. Wat wijzigt er?
4. Hoe pakt u het aan?
28
Kluwer
Stappenplan
1. Stel een plan van aanpak op en bepaalde impact
- Tip: gebruik de impact check of impact analyse template op www.overopiban.nl
2. Bepaal de overgangsdatum
- Tip: hoe eerder hoe beter, u kunt nu al betalen en ontvangen met SEPA
3.
4.
5.
6.
Informeer medewerkers, leden, klanten, etc
Maak tijdig afspraken met uw bank
Maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier(s)
Realiseer de wijzigingen in uw processen en administratie
Doe de impact check via www.overopiban.nl!
30
Kluwer
Meer informatie over de migratie en de SEPA
producten
Site van uw bank
www.overopiban.nl (algemene informatie en hulpmiddelen)
www.betaalvereniging.nl (product informatie en banken breed)
www.ibanbicservice.nl (conversie service voor rekening migratie)
Vragen
What
Who
How
How
When
When
Where
Who
What
Explain
Why
Why
Where
Explain
33
33
Download