PowerPoint-presentatie - Centrum Vrijwilligerswerk

advertisement
Vrijwilligersorganisaties
over op IBAN en SEPA
NOV bijeenkomst,
Utrecht, 29 januari 2013,
Gaston Aussems, Programmabureau SEPA
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland?
3. Wat betekent SEPA voor uw vereniging?
4. Hoe pakt u het aan?
2
Kluwer
SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
- Voltooiing Euro betaalmarkt
- Uniforme munt en betaalkaart
- Nu ook uniform giraal betalingsverkeer in EU
- Verdwijnen verschillen tussen landen
- Kosten, verwerkingstijden, rechten/plichten betalers en ontvangers
- Bevorderen concurrentiekracht Europese economie
- Standaardisatie
- Schaalvergroting
SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt
Binnen de Single Euro Payments Area kunnen consumenten en bedrijven met
één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar Nederlandse
en naar buitenlandse rekeningen betalen.
Wat gaat er veranderen?
1. Bankrekeningnummer wordt IBAN
2. Standaard voor overschrijving wordt SEPA Credit Transfer (SCT)
3. Standaard voor incasso wordt SEPA Direct Debit (SDD)
4. Technische standaard voor betaalformaten wordt XML (ISO 20022)
5
5
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland?
3. Wat betekent SEPA voor uw vereniging?
4. Hoe pakt u het aan?
6
Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS)
Doel is een efficiënte en gecoördineerde
migratie op basis van een goedgekeurd
Nationaal SEPA-migratieplan
Door:
-Uitwisselen informatie en ervaringen
-Coördinatie migratie
-Signaleren en oplossen problemen
-Monitoren migratie
7
7
Organisatie NFS
Nationaal Forum
voor de SEPAmigratie (NFS)
Bestuurlijk
overleg
Task Force SEPA
Nederland (TFSN)
Programmabureau
Koepels
Aanbieders/
Banken
Softwareleveranciers
Gebruikers
Ondersteunende
partijen
Individuele
partijen
Stakeholders via koepels vertegenwoordigd in nationale migratie
Programma aangesloten op migratieactiviteiten koepels
8
8
Planning nationale migratie
Migratieratio SCT Nederland en Europa
Percentage van totaal aantal overschrijvingen
35%
30%
25%
20%
30,3%
Loopt inmiddels snel op naar
22% in maart 2013 door
migratie aantal grote partijen
en omzetting iDEAL.
15%
10%
5%
2,5%
0%
2008 I
2008 III
2009 I
2009 III
2010 I
Eurogebied
2010 III
2011 I
2011 III
2012 I
2012 III
Nederland
Bron: ECB en banken
10
10
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland?
3. Wat betekent SEPA voor uw vereniging?
4. Hoe pakt u het aan?
11
Rekeningnummer wordt IBAN
IBAN
: International Bank Account Number
Country
code
(ISO)
Check
digit
Bank identifier
Domestic account
Number
Voorbeeld Nederlandse IBAN: NL49 ABNA 0484 2870 95
• Opmerkingen:
-
De bank Identifier is landspecifiek (in NL is dit ABNA, RABO, INGB, TRIO, etc)
-
Elk land heeft zijn eigen Basic Bank Account Number system
-
Nederland heeft een IBAN van 18 digits, maar ga uit van het maximale aantal van 34
posities
-
Internationale afspraak rond schrijfwijze is in ‘groepjes’ van 4:
NL99<spatie>BANK<spatie>0123<spatie>etc.
12
12
Rekeningnummer wordt IBAN (2)
- Communicatiemiddelen aanpassen:
- Briefpapier of sjablonen voor brieven
- Informatiebrochures, lidmaatschapsformulieren, …
- Websites
- Rekeningnrs donateurs/leden/vrijwilligers aanpassen
- Kunt u niet zelf berekenen
- Banken rekenen adresboek internetbankieren automatisch om
- Omrekenen bestanden kan via www.ibanbicservice.nl
- Alleen voor Nederlandse rekeningnummers
- Conversie niet Nederlandse rekeningnummers naar IBAN:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=international_bank_account_number_and_business_
identifier_code_iban_and_bic
Overschrijving wordt SEPA Credit Transfer
Overschrijving
(binnenlands)
Grensoverschrijdende
overschrijving (in euro’s,
binnen Europa)
Europese overschrijving
• IBAN naast huidige (nationale) overschrijving; wordt omgezet naar primair IBAN
• Ondersteuning bij invullen/aanvullen BBAN  IBAN (afbouwen na migratie)
• Adresboek wordt door de bank omgezet naar IBAN
SEPA Credit Transfer – wat moet u doen?
- U maakt gebruik van internetbankieren:
- Bank maakt IBAN/SCT in de loop van 2013 de voorkeursoptie
- Banken ondersteunen invoeren IBAN i.p.v. BBAN
- U gebruikt (boekhoud)systeem om te betalen
- Neem contact op met uw softwareleverancier
- Grootste wijziging zit in bestandsuitwisseling met de bank
- Let op: u zult vaker met IBAN betaald worden
- Verantwoording op rekeningafschrift wijzigt
- Inlezen elektronische rekeningafschriften vergt softwarewijziging
Euro Acceptgiro wordt IBAN Acceptgiro
Acceptgiro
Wordt SEPA proof en blijft
tot 2019
IBAN Acceptgiro – wat moet u doen?
- U moet nieuwe formulieren bestellen
- U dient de software of sjabloon voor printen aan te passen
- Eventueel proefdruk naar de bank sturen
- Elektronische verantwoording wijzigt
- Geen VerwInfo bestand meer
- Alles terugkoppelen in MT940 of CAMT.053
- Let op:
- Huidige acceptgiro’s kunt u nog tot 31/12/2013 verspreiden
- Nieuwe IBAN acceptgiro’s kunt u vanaf 1/7/2013 verspreiden
iDEAL en Finbox worden aangepast
iDEAL/Finbox afgehandeld via
Nederlandse overschrijving
iDEAL/Finbox afgehandeld
via Europese overschrijving
- Uw billing of payment service provider informeert u
- Uw (elektronische) rekeningafschriften wijzigen
Incasso – SDD
Eenmalige incasso;
machtiging papier / telef.
Doorlopende incasso;
machtiging papier / telef.
Zakelijke incasso varianten
Europese incasso;
machtiging papier
Zakelijke Europese incasso
• Eenmalige incasso en kansspelincasso zonder stornorecht vervalt
• Telefonisch machtigen vervalt
• Aanvullende bescherming consumenten
Incassomachtigingen veranderen
- Mandaat = machtiging in SEPA termen
- Rol van mandaten wijzigt
- Bij nationale incasso machtiging alleen administratief
- Bij SEPA Incasso mandaatgegevens onderdeel transactie
- Electronische mandaatadministratie nodig
- Gekoppeld met betaalopdrachten
- Ook op papier bewaren (voorlopig enige rechtmatige bewijs)
- Wordt gewerkt aan een e-Mandate
Incassomachtigingen veranderen (2)
- Bestaande machtigingen mag u converteren; toevoegen
-
Soort machtiging (doorlopend, éénmalig, B2B)
NAW debiteur
Uniek kenmerk machtiging (zelf te genereren)
Incassant ID (verstrekt door bank)
IBAN debiteur
Plaats/datum ondertekening (bij bestaande mandaten: 1/11/2009)
- Bewaken geldigheid mandaat:
- Vervalt automatisch 36 maanden na laatste incasso
- Min. bewaartermijn papier tot 13 maanden na laatste incasso
SEPA Incasso – wat wijzigt er?
- Nieuw incassocontract bij bank
- Andere aanleveringsmomenten Europese Incasso (SDD)
- Min. D-5 bij eerste of eenmalige incasso
- Min. D-2 voor terugkerende incasso
- Let op effecten additionele consumentenbescherming
- Blacklisting, whitelisting en beperkingen bedrag en frequentie
- Kan leiden tot groter percentage weigeringen en storno’s
Klant-bank interface wordt ISO 20022 XML
Bank
Andere
banken
ClieOp03
PAIN.001 (SCT)
PAIN.008 (SDD)
MT940 (einde dag)
MT942 (intradag)
GMU
CAMT.053 (einde dag),
CAMT.052 (intradag)
Aangepaste MT940
Aangepaste GMU
(met detailinformatie uit
vroegere VerwInfo)
Processor
Eventueel
VerwInfo
(acceptgiro
en incasso)
Initiator
23
23
Samenvattend
Item
Nu
Wordt
Rekeningnummer
Nationaal, bankrekening (9 of 10
cijfers met 11-proef) of voormalig
postbank (max 7 cijfers)
IBAN, 18 posities
Overboeking
Nationale overboeking
SEPA Credit Transfer
Acceptgiro
Euro-Acceptgiro
IBAN-Acceptgiro
Incasso
Nationale incasso
SEPA Direct Debit
Aanleverformaat bank
ClieOp03 voor nationale betalingen
BTL91 voor buitenlandse betalingen
ISO 20022 XML bestanden:
- pain.001 voor overboekingen
- pain.008 voor incasso’s
Agenda
1. Wat is SEPA?
2. Hoe migreren we in Nederland?
3. Wat is de impact van SEPA?
4. Hoe pakt u het aan voor uzelf en uw klanten?
25
Kluwer
Stappenplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stel een plan van aanpak op
Bepaal de overgangsdatum
Informeer medewerkers, klanten, leveranciers
Maak tijdig afspraken met uw bank
Maak tijdig afspraken met uw softwareleverancier(s)
Bepaal de consequenties voor uw processen en
administratie
Doe de impact check via www.overopiban.nl!
27
Kluwer
Doe de impact check via www.overopiban.nl!
28
Kluwer
Contact
- Eerste aanspreekpunt
- eigen bank
- Q&A’s en toolkits
- www.overopiban.nl
- Algemene vragen inzake de migratie
- [email protected]
- Product of technische vragen
- [email protected]
30
30
Vragen
What
Who
How
How
When
When
Where
Who
What
Explain
Why
Why
Where
Explain
Download