NOVE 1 pag 10-19.indd

advertisement
NOVE Visie | nummer 1 | 2011
Internationale betalingen:
steeds makkelijker…
Op 1 januari 2014 is het zover. Vanaf die datum is er één uniforme Europese betaalruimte, de SEPA (Single Euro
11
Europa afrekenen en incasseren. Daarvoor moeten wel alle nationale betaalproducten vervangen zijn door
Europese betaalmiddelen. “Bent u erop voorbereid?”, vraagt Lodder Applicaties BV zich af.
Want het is een hele operatie met veel consequenties, weet deze
kersverse NOVE Business Partner. Incasseren, betalen, storno’s verwerken, de brandstoffenhandelaar heeft er dagelijks mee te maken
in zijn bedrijfsadministratie. Zolang dat allemaal binnen Nederland
gebeurt, doet iemand dat waarschijnlijk probleemloos via de vastgestelde bestandsindeling CLIEOP (afgeleid van Cliënt-opdrachten)
die hij aanlevert bij Nederlandse banken of bij de ‘payment processor’
Equens. Bij grensoverschrijdend zaken doen, wordt dat anders.
Om afnemers in het buitenland te incasseren, hebben de meeste
bedrijven bankrekeningen in het buitenland. Dan is het gemakkelijk
wanneer de administratieve pakketten dit ondersteunen, zoals enkele
softwareleveranciers dat doen. Een behoorlijk aantal bedrijven in
(met name) de grensstreek maakt zo al geruime tijd gebruik van de
mogelijkheid om incasso-opdrachten voor Duitse en Belgische banken
aan te leveren. De werking is grotendeels gelijk aan de Nederlandse,
hoewel de formaten anders zijn: in Duitsland is er de DTAUSCHbestandsindeling, in België het DOM’80-formaat.
Overal dezelfde service
Maar deze maatregelen zijn dus tijdelijk. Op 28 januari 2008 koos de
Europese Unie voor SEPA die over dik anderhalf jaar realiteit wordt.
De achterliggende visie van de gezamenlijke Europese banken is, dat
een grensoverschrijdende eurobetaling hetzelfde serviceniveau moet
kennen als een soortgelijke binnenlandse betaling. Het huidige betalingsverkeer gaat op een aantal onderdelen veranderen:
• Nationale rekeningnummers worden vervangen door internationale.
• Nationale overschrijvingen per giro (zowel betaling als incasso)
maken plaats voor Europese varianten.
• Europese producten en systemen vervangen grotendeels nationale
producten en systemen voor (kaart)betalingen.
Nieuwe bestandsindeling
Voor de administratie betekent dit alles dat de onderneming met de
SEPA-bestandsindeling moet gaan werken. Softwareleveranciers
hebben onlangs de formaten ter beschikking gekregen om SEPA voor
31 december 2013 te integreren in hun software. Met deze Europese
standaard kunnen bedrijven vanuit één land betalen en incasseren in
bijna heel Europa. Naar verwachting zullen de meeste softwareleveranciers ruim op tijd de integratie hebben afgerond en zal de overgang
voor de klant soepel verlopen.
Zijn er nog vragen? Kijk op www.sepanl.nl, waar een gedeelte van
dit artikel op gebaseerd is, of neem contact op met de eigen softwareleverancier.
Jaco Vonk, Lodder Applicaties BV
t 0183 583500 e [email protected]
IBAN en BIC - de voorlopers van SEPA
Sinds 2002 hebben we in Europa de euromunten en bankbiljetten gemeenschappelijk. Maar de eurolanden hebben elk nog hun eigen betaalsysteem,
met eigen betaalpassen, overschrijvingen en incasso’s. Daarom gaat betalen
en geld overmaken tot op heden in elk euroland anders. Verder maakt het nu
nog verschil of een eurobetaling binnenlands of grensoverschrijdend is. Bij
die tweede worden transactiekosten berekend en wisselkosten als het geen
betaling in euro betreft. Een overschrijving naar het buitenland kan onder
bepaalde voorwaarden wel behandeld worden als een binnenlandse betaling
waarvan de belangrijkste voorwaarde is dat de klant het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de begunstigde en de identificatiecode (BIC) van
de bank van de begunstigde vermeldt. Bij grensoverschrijdende betalingen
binnen EU-landen is zijn deze codes sinds 1 januari 2006 zelfs verplicht. Ze
zijn nu te zien als voorlopers van SEPA.
AUTOMATISERING
Payments Area). Met de SEPA-bestandsindeling kan straks iedereen vanuit één euro-betaalrekening in heel
Download