Speel- je- samen- wijs - Praktijk Dansend Hart

advertisement
SpeelSpeel- jeje- samensamen- wijs
Een workshop voor kind en ouders samen!
Praktijk Dansend Hart
Zaterdag 25 mei 11.00 uur en 16.00 uur
Opgave en info www.praktijkdansendhart.nl
0606-18112442.
Kosten € 15,15,Doe je mee? Samen spelen en bewegen is leuk en leerzaam!
Je gunt je kind het allerbeste; evenwicht, veerkracht en moed.
Kinderen leren op de eerste plaats door spelen en bewegen, zo leren ze omgaan met zichzelf en de
wereld om hen heen. Zo leren ze oog te hebben voor de eigen behoeften en die van de ander. Ze
leren om zichzelf te laten zien en horen, te incasseren en hun eigen problemen op te lossen.. Een
veilige en warme relatie met de ouders is het fundament.
In deze workshop staat aandacht voor
voor elkaar en het samen plezier maken centraal. Er helemaal
voor zijn elkaar, quality time!
In het samen spelen versterk je de relatie en het plezier met en in elkaar. Je bouwt aan een stevig
fundament van psychosociale weerbaarheid.
Ontdek hoe je om kunt gaan met ‘een
‘een eigen plek’, aangeven wat belangrijk is, grenzen en
samenwerken. Voel je geliefd en geborgen in het zacht en
en liefdevol aanraken.
Je kind leert voor zichzelf en de ander te zorgen, met respect voor zichzelf en de ander.
Bij zijn met en voor elkaar, dat wensen we allemaal!
SpeelSpeel-je samen wijs is gebasseerd op de methode; ‘ ho, tot hier en niet verder..’
Download