kleur bekennen jouw doelen realiseren proeftuin

advertisement
KLEURBEKENNENJOUWDOELENREALISEREN
PROEFTUINKLEURBEKENNEN
Alsmanager/professionalmetplezier,toegevoegdewaardeensuccesinjewerkstaan!
Als organisatie medewerkers met plezier, toegevoegde waarde en succesvol laten werken. De
ambitie en doelen van de organisatie realiseren door effectieve communicatie, door optimale
inzetvankwaliteitenendoorgewenstgedragenvaardighedenteontwikkelen!
Tijdens de Proeftuin nemen we je mee in ons
gedachtegoed en laten we je ervarenhoe je als
manager of professional bewuster, met meer
plezier en energie in je werk kunt staan. En hoe je
daarmee jouw omgeving kunt beïnvloeden. Je
ervaart wat een positieve mindset, veerkracht,
regie / eigenaarschap, slagvaardigheid en one
minute coaching jou en jouw organisatie kunnen
brengen.Centraalstaatdatjijsuccesvollerwordtin
het realiseren van jouw persoonlijke doelen en die
vandeorganisatie.
Reactiesvandeelnemers
De volgende gelegenheid om een Proeftuin te ervaren: vrijdag 19 mei 2017, van 9.30 tot
13.00uur,bijHumanImpulsinLangeweg.
We vragen een kostenvergoeding voor deze Proeftuin van € 90,- inclusief lunch, exclusief
[email protected]
Eenkleurrijkegroet,
MoniquevanBaarenAnikavanDongen
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards