Proeftuin - Gent Gezonde Stad

advertisement
De Proeftuin
Educatief project
Probleemstelling:
Een groot deel van onze kinderen houdt er foute voedingsgewoonten op na. Foute voedingsgewoonten die
worden aangeleerd in de kindertijd, blijven behouden op volwassen leeftijd. 66% van de kleuters eet
onvoldoende groeten en 41% eet hoogstens 100g fruit per dag. Meer dan de helft van hen drinkt fruitsap of
gezoet fruitsap en slechts 4% drinkt voldoende water. Een op vijf kleuters ontbijt regelmatig niet tot helemaal
niet, hoewel dit de voornaamste maaltijd van de dag is. Een op tien kinderen is te dik en zal daardoor
gezondheidsproblemen ontwikkelen: psychisch en fysiek.
Het is bewezen dat kinderen beter groenten eten als ze dit zelf hebben verbouwd. Dan is het geen groente
meer uit een zakje van de supermarkt of uit een potje of blik, maar een groente die ze hebben zien groeien van
zaadje tot plantje of vrucht. Daarnaast is het uiteraard bijzonder educatief voor de kinderen om meer te weten
over het kweken van groenten en kruiden en hoe ze hun eigen moestuin / schooltuin kunnen verzorgen.
Doelstelling:
De proeftuin heeft als hoofddoel om de groente consumptie bij kinderen te verhogen door hun attitudes over
deze voedingsgroep in positieve zin te beïnvloeden. En dit door de kinderen te betrekken bij het hele zaai,
verzorg en oogstproces van groenten. Van groenten kweken naar groenten eten.
Bijkomende doelstellingen:
-
Ouders sensibiliseren rond het belang van voldoende groenten en gezonde eetgewoonten
-
Sociale economiesector betrekken bij maatschappelijk zinvolle projecten
-
(groot)Ouders betrekken bij de schoolse inspanningen rond gezondheidsbevordering
Doelgroep:
De doelgroep van dit project zijn kinderen van 1ste 2de en 3de graad basisonderwijs (6 tot 12jaar) en hun ouders.
Alle Gentse basisscholen worden aangeschreven met de vraag tot deelname aan het project.
Gebeten om te weten: preventie van overgewicht bij kinderen
Omschrijving:
Het project bestaat uit twee delen. Een deel gericht naar ouders (Thee met kennis) en een deel
gericht naar de leerlingen (De Proeftuin). De school kan kiezen of ze met “Thee met kennis” en/of
“de Proeftuin” aan de slag gaan.
Deel 1 De Proeftuin: gericht naar leerlingen
Dit project laat kinderen op school zelf aan de slag gaan met het kweken van groenten en alle daarbij
horende facetten. Een moestuin aanleggen met de klas vergroot de betrokkenheid van de kinderen
en leerkrachten en vormt een actief draagvlak om rond gezonde voeding te werken in de klas. Een
handleiding voor leerkrachten met lessugesties zorgt ervoor dat leerkrachten telkens opnieuw de link
kunnen leggen tussen de gezondheidseducatie in de klas en de moestuin op de speelplaats.
In het eerste projectjaar kregen de ingeschreven scholen, naast het educatief pakket, ook in een
starterspakket om met een moestuin aan de slag te gaan. Dit starterspakket bevat een moestuinbak,
teelaarde, zaaigoed en tuinmateriaal.
Deel 2 Thee met kennis: gericht ouders (in ontwikkeling)
Thee met kennis heeft als doel de ouderparticipatie bij gezondheidsprojecten te bevorderen. Er
wordt ingezet op opvoedingsondersteuning: het inzicht in de voedingsbehoeften van een kind stijgt
en de vaardigheden om deze te realiseren nemen toe. Thee met kennis moet zowel in combinatie
met proeftuin als afzonderlijk uitvoerbaar zijn.
Scholen krijgen 10 infofiches die ze maandelijks naar de ouders kunnen verspreiden. Naast de
infofiches wordt ook een inspiratielijst voorzien die de scholen moet helpen om de infofiches ook
effectief bij de ouders te krijgen.
Partners:
Een project van: Logo Gezond+ vzw, Stad Gent,
In samenwerking met: De Sleutel, Labeur, Nevelland, Groenten uit Gent, Recup Design, Vrij CLB regio Gent,
ICLB Gent, CLB GO! Gent, POD Maatschappelijke Integratie, Agrofino
Meer informatie – contact:
Wout Stevens
Logo Gezond+ vzw
Email: [email protected]
Tel.: 09 235 74 23
www.logogezondplus.be of www.facebook.com/zelftelendoetmeereten
Gebeten om te weten: preventie van overgewicht bij kinderen
Download