1 Toestemmingsverklaring ouder/voogd deelname Toptalentengala

advertisement
1 Toestemmingsverklaring ouder/voogd deelname
Toptalentengala voortgezet onderwijs
Ondergetekende, ouder/voogd, geeft middels dit formulier (naam talent)
_________________________________________________________________
toestemming om deel te nemen aan het Toptalentengala op zaterdag 8 april 2017
te Den Haag.
Naam ouder/voogd _________________________________________________
Getekend te
Handtekening
______________________ op datum __________________
2 Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
Toptalentengala (17 jaar en jonger)
Tijdens het Toptalentengala kunnen er gedurende de dag, in opdracht van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verschillende foto- en videoopnamen worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan openbaar worden gemaakt en
worden gebruikt voor communicatie-uitingen over het Toptalentengala.
Om daarnaast andere leerlingen de mogelijkheid te geven om van jouw talent te
leren, willen we het door jou ingezonden beeldmateriaal graag gebruiken tijdens
het gala. Bijvoorbeeld voor een compilatiefilm of een vertoning van jouw
inzending. Dit beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.
Hierbij geef ik (je naam)
_________________________________________________________________
wel / geen*
toestemming voor het maken en gebruiken van video-opnamen en
ander beeldmateriaal tijdens deze dag waarin ik herkenbaar in beeld wordt
gebracht.
En geef ik wel / geen* toestemming voor het gebruik maken van het door mij
ingezonden beeldmateriaal.
Hierbij geef ik als ouder/voogd
wel / geen*
toestemming voor het maken en gebruiken van video-opnamen en
ander beeldmateriaal tijdens deze dag waarin mijn kind herkenbaar in beeld
wordt gebracht.
Opnamelocaties
Opname datum
Toptalentengala, het Museon en de Ridderzaal te Den Haag.
8 april 2017
Naam ouder/voogd _________________________________________________
E-mail
_________________________________________________
Getekend te
______________________ op datum __________________
Handtekening
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Download