Volmacht vanwege de ouders/voogd

advertisement
Volmacht vanwege de ouders/voogd
deze pagina afdrukken
Ik, ondergetekende, .......................................................... geef hierbij de toestemming
aan mijn zoon/dochter (naam & voornaam) ................................................................ om deel te
nemen aan paintball.
Ik ben ervan op de hoogte dat jongeren jonger dan 16 jaar niet verzekerd zijn voor gebeurlijke
ongevallen.
Ik verklaar hierbij formeel dat de uitbaters niet verantwoordelijk gesteld zullen worden voor eventuele
ongevallen of blessures die mijn kind kan oplopen.
Hierbij gaat ook een ouderdeel of een volwassen persoon (+25jaar) van ons kant uit deelnemen aan
het spel,
De deelnemer mag zeker niet jonger zijn dan 12 jaar.
Datum:
...............................................................
Handtekening vader/moeder/voogd van het kind:
...............................................................
Naam & voornaam vader/moeder/voogd:
...............................................................
Telefoon nummer vader/moeder/voogd:
...............................................................
Download