Accessibility Script Nederlands Titel: Gaswinning en gevolgen Duur

advertisement
Accessibility Script
Nederlands
Titel: Gaswinning en gevolgen
Duur: 00.02.12
Omschrijving: Geanimeerd filmpje zonder VO dat uitleg geeft over wat er ondergronds
gebeurt.
Transcriptie:
[Achtergrondmuziek]
Neutraal instrumentaal.
[Beeldmateriaal]
Witte achtergrond, groene en witte letters.
[Tekst in beeld]
HOE ONTSTAAN AARDBEVINGEN?
[Beeldmateriaal]
Geanimeerd. Groen landschap met bomen, koeien, mensen, tractor, blauwe lucht. Het
beeld schuift naar rechts over het landschap.
[Tekst in beeld]
MILJOENEN JAREN GELEDEN ZIJN
AARDGAS EN AARDOLIE ONTSTAAN
[Tekst in beeld]
NAM WINT SINDS 1963 GAS UIT DE GRONINGER BODEM
[Tekst in beeld]
DAARDOOR IS BODEMDALING ONTSTAAN
[Beeldmateriaal]
In het landschap zien we nu een grijze gaswinningsinstallatie.
[Tekst in beeld]
NA JAREN GASWINNING ONTSTAAN AARDBEVINGEN
[Tekst in beeld]
MET NAME IN GROTE GASVELDEN
[ZOALS HET GRONINGER GASVELD]
KUNNEN DEZE AARDBEVINGEN
ONTSTAAN, MET MOGELIJK SCHADE
AAN GEBOUWEN
[Tekst in beeld]
MAAR WAT GEBEURT ER PRECIES BIJ EEN
AARDBEVING?
[Beeldmateriaal]
Het beeld staat even stil bij de gaswinningsinstallatie. Vervolgens zakt het omlaag en wordt
onder de gaswinningsinstallatie een doorsnede van de ondergrond zichtbaar.
[Tekst in beeld]
OP PRODUCTIELOCATIES KOMT
AARDGAS UIT DE GROND
[Beeldmateriaal]
We volgen twee productiebuizen tot diep in de grond (3 km). We zien verschillende soorten
grondlagen in diverse bruintinten.
[Tekst in beeld]
PRODUCTIEBUIZEN LOPEN VAN HET
AARDOPPERVLAK TOT 3 KILOMETER DIEP
[Beeldmateriaal]
De buizen eindigen in een lichtbruine zandsteenlaag met donkerblauwe stipjes.
Er verschijnt rechts in beeld een groen-wit geblokte meetlat om de diepte aan te geven.
[Tekst in beeld]
3 KM DIEPTE
[Beeldmateriaal]
De meetlat verdwijnt. Nu verschijnt er een wit, vierkant vak met een grafiek waarin ter
vergelijking de hoogte van drie bekende torens wordt weergegeven.
[Tekst in beeld]
3 KM DIEPTE IS
[Tekst in beeld]
30 X MARTINITOREN
16 X EUROMAST
9 X EIFFELTOREN
[Beeldmateriaal]
We zoomen in op de zandsteenlaag.
[Tekst in beeld]
HET AARDGAS ZIT IN DE PORIËN VAN
DE ZANDSTEENLAAG
[Beeldmateriaal]
Er verschijnt een groen-wit geblokte meetlat om de dikte van de zandsteenlaag aan te
geven.
[Tekst in beeld]
200 METER DIKTE
[Beeldmateriaal]
Een stippellijn wijst op een zwarte, verticale, kronkelende lijn: een breukvlak.
[Tekst in beeld]
IN DE AARDLAGEN ZITTEN NATUURLIJKE
BREUKVLAKKEN
[Tekst in beeld]
DIT ZIJN ONDERBREKINGEN IN DE
ONDERGRONDSE LAGEN
[Tekst in beeld]
DEZE ZIJN MILJOENEN JAREN GELEDEN
ONTSTAAN
[Beeldmateriaal]
We zoomen in op de zandsteenlaag en de uiteinden van de productiebuizen. De
donkerblauwe stipjes in de zandsteenlaag worden opgezogen in de buizen.
[Tekst in beeld]
DOOR GASWINNING NEEMT DE DRUK
IN DE ZANDSTEENLAAG AF
[Beeldmateriaal]
We zoomen een klein beetje uit en er verschijnen vier lange blauwe pijlen die een
neerwaartse druk op de zandsteenlaag aangeven.
[Tekst in beeld]
DE ZANDSTEENLAAG WORDT
DOOR HET GEWICHT VAN HET
BOVENLIGGENDE GESTEENTE
INEEN GEDRUKT,
DIT HEET COMPACTIE
[Beeldmateriaal]
We zoomen nog iets verder uit en rode cirkels geven spanning op natuurlijke breukvlakken
aan.
[Tekst in beeld]
WANNEER COMPACTIE OPTREEDT BIJ
EEN NATUURLIJK BREUKVLAK, KAN ER
SPANNING ONTSTAAN
[Beeldmateriaal]
We zoomen uit tot we alle grondlagen en ook het graslandschap in beeld zien. Witte cirkels
die beginnen bij de breukvlakken geven ondergrondse schokken aan. Ze komen helemaal
tot op grondniveau.
[Tekst in beeld]
DE BODEM AAN DE OPPERVLAKTE
DAALT EN DE AARDLAGEN
VERSCHUIVEN SCHOKSGEWIJS:
[Tekst in beeld]
EEN AARDBEVING.
[Beeldmateriaal]
Het beeld gaat verder naar boven tot er maar een paar aardlagen te zien zijn, de rest van
het beeld is bovengrondse platteland met de gaswinningsinstallatie, tractor, koeien, blauwe
lucht, etc.
[Tekst in beeld]
VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR
WWW.NAMPLATFORM.NL
Download