eindex. aardr . 2009 Correctiemodeldoc

advertisement
V.W.O. Aardrijkskunde
Examen 2009 Correctiemodel.
(3)
(2)
1
a
b
(2)
(2)
c
d
(2)
e
(2)
f
(2)
(2)
2
a
b
(2)
c
(2)
(2)
(2)
d
e
f
(3)
3
a
(1)
(3)
(2)
(2)
b
c
d
e
(2)
f
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
4
a
b
c
d
e
f
De land- en districtgrenzen van Suriname.
Door overleg (1), door middel van geweld (oorlog) (1), door arbitrage (1)
Van de monding tot Portal: stroomdraad (1) tot Stoelmanseiland: middenweg (1)
verder nog niet precies vastgesteld.
Suriname vindt dat de Boven Corantijn de voortzetting van de Corantijn is (2)
Rivier en stroomgebied zullen in die visie als een geheel tot ontwikkeling gebracht
worden (1). In die tijd was transport over water (rivieren) de enige mogelijkheid (1)
Sipaliwini voldoet niet aan dit uitgangspunt, want dit district is te groot en daardoor
erg onoverzichtelijk (2)
Dat houdt in dat de districten voortaan hun eigen bestuur ter hand zullen nemen, ze
zullen niet meer voornamelijk vanuit Paramaribo bestuurd worden. (2)
Het klimaat van Suriname en Brazilië.
Brazilië strekt zich over een groter geografische breedte uit. (2)
Suriname heeft het hele jaar door hoge zonnestanden (1) Het zuiden van Brazilie
heeft in de wintermaanden veel lagere zonnestanden.(1)
IT.C.Z ligt dan ten noorden van Suriname (1) Er waait dan een relatief droge
landwind (Z.O.P.) (1)
Droogte Polygoon ligt in de regenschaduw van de bergen langs de kust (2)
Het zal warmer worden (1) het zal minder regenen (1)
Galibi: Af (1) Rio de Janeiro: Cw (1)
De samenhang tussen geologie, geomorfologie en de vegetatie in Suriname.
J.K.: Demerara formatie (1) O.K.: Coropina formatie (1) Z.L: Coesewijne formatie
(1)
Marowijne groep (1)
Paramaka formatie (1) Rosebel formatie (1) en Armina formatie(1)
Laagland tussen 4 en 10 meter boven de zeespiegel (2)
B.v. Dunstammige bossen (1) door harde onvruchtbare bauxietkappen (1)
Ook goed b.v. schaarse begroeiing op eilandbergen, door ontbreken bodem en gebrek
aan water. Savanne vegetatie door brandstichting, mag ook
Bevordert de sedimentatie (1) levert humus (1) ook goed: onttrekt overtollig water
aan de grond.
Sociaaleconomische aspecten van Surinaamse landschappen.
Marowijne groep(1) Alcoa (1) New Mont (1).
Werkgelegenheid (1) deviezen inkomsten voor de staat. (1)
Landbouw (1) mijnbouw ? (1) Industrie en veeteelt ook goed.
Cashew teelt (1) Ananas teelt (1)
Ontzuring (2)
Tambaredjo veld (1) en Calcutta veld (1)
Examen 2009.
(2)
(2)
5
a
b
(2)
(2)
(3)
c
d
e
(2)
f
(3)
6
a
(1)
(3)
(2)
b
c
d
(2)
(3)
e
f
7
(2)
(2)
a
b
(2)
(2)
(2)
(2)
c
d
e
f
Brazilië fysisch geografisch bekeken.
Amazone bekken: vlak (1) Hoogland van Br.: bergachtig/heuvelachtig (1)
Amazone bekken: sedimenten(1) hoogland van Br.: stollingsgesteenten (1)
Of ook goed: Amazone bekken: holoceen/jong gesteente (1) hoogland van Br.
Precambrium/oud schild (1)
Ontstaan in tropisch vochtig klimaat, daardoor zijn ze vaak helemaal uitgespoeld (2)
Het zijn jonge vulkanische bodems (2)
Porto Alegre heeft een grotere jaaramplitude (1) ligt op hogere geografische breedte
en heeft daardoor groter verschil tussen de zonnestand van zomer en winter (2)
Brasilia heeft een grotere dagamplitude (1) ligt verder van de zee, invloed van de zee
kleiner (1)
Het noordoosten het grootste probleemgebied van Brazilië.
Vochtige kustgordel (1) droogte polygoon (1) gebied ten westen van de droogte
polygoon (1)
Het grootgrondbezit (1)
Droogte polygoon (1) te weinig neerslag (1) onvruchtbare bodems (1)
De grootgrondbezitters produceren voornamelijk commerciële gewassen voor de
export (2)
De pachtvoorwaarden zijn zeer ongunstig, ze hebben b.v. geen continuatie recht (2)
Armoede (1) analfabetisme (1) grote werkloosheid (1). (1) ook goed: krottenwijken,
hoog geboortecijfer.
Belangrijkste exportproducten en de verschuiving van het economisch
zwaartepunt in Brazilië in de loop van de tijd.
Suiker (1) vochtige kustgordel van het noordoosten (1)
Concurrentie van Caribisch gebied (West Indië) (1). .verwaarlozing van de sector
door de elite (1)
Goud (1) Minas Gerais (1)
Uitputting van de makkelijk winbare voorkomens (2)
Koffie (1) Sao Paulo (1)
Industrieproducten (2)
/-----------------------/
cijfer = (score + 10) : 10
Examen 2009.
Download