Preventie aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een

advertisement
Verwerking artikel voor wiki
Inhoudstabel
1
Context ............................................................................................................................................ 2
1.1
Korte synthese van het artikel................................................................................................. 2
2
Auteurs ............................................................................................................................................ 3
3
De Structuur .................................................................................................................................... 4
3.1
4
De tussentitels zijn :................................................................................................................. 4
Lijsten .............................................................................................................................................. 5
4.1
Verwijzingen naar digitale of gedrukte bronnen: ................................................................... 5
4.2
Specialisten:............................................................................................................................. 8
4.3
Begrippen, definities en moeilijke woorden ........................................................................... 8
1 Context
Het artikel dat ik gekozen heb is : “Preventie aanpak van gedragsproblemen bij kinderen: een
uitdaging voor kind en gezin”. Ik heb dit artikel gevonden in de libis-catalogus. Het artikel komt uit
het tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie (TOKK).
Acco(Leuven) is de uitgever van dit tijdschrift. In het tijdschrift vind je bijdragen van theoretisch
beschouwende aard, literatuurpreviews, verslagen van empirisch onderzoek en praktijktoepassingen
over diverse onderwerpen binnen orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische
kinderpsychologie.
1.1
Korte synthese van het artikel
Gedragsproblemen bij kinderen worden het best bekeken vanuit een breder ecologisch of
contextueel kader. Het ontstaan en de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen en de risicoen protectieve factoren worden besproken. De aanpak van gedragsproblemen gebeurt het best
reeds bij jonge kinderen, via diensten die vroegtijdig interveniëren en gericht zijn op
opvoedingsondersteuning binnen het gezin. De rol van Kind en Gezin, een Vlaamse openbare
instelling, hierbij wordt besproken aan de hand van het pilootproject ‘Opvoeden is leuk’. De nieuwe
structuur voor gezinsondersteuning binnen Kind en Gezin kan een cruciale rol spelen binnen de
preventie in Vlaanderen.
Er is een groeiend besef in Vlaanderen dat een vroegtijdige preventieve aanpak van
gedragsproblemen bij kinderen de meest effectieve aanpak is van antisociaal, delinquent of crimineel
gedrag in de adolescentie of in de volwassenheid. Significante gedragsproblemen op jonge leeftijd
zijn mogelijke indicatoren voor grotere problemen later in het leven. Vanuit dit besef zijn in
Vlaanderen reeds verschillende initiatieven opgestart. Toch heeft men bij deze initiatieven vaak de
indruk dat een onderliggend theoretisch kader en een gefundeerde langetermijnvisie op de
problematiek ontbreken. Vanuit een bezorgdheid over deze leegte werd een informeel overleg
georganiseerd tussen leden van de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
van de Universiteit Gent enerzijds en de overkoepelende werking van de Vlaamse openbare instelling
Kind en Gezin anderzijds. Er werd besloten om de ideeën tijdens dit overleg vorm te geven in dit
artikel. Eerst schetsen ze een algemeen kader van waaruit geestelijke gezondheidsproblemen bij
kinderen bekeken kunnen worden. In een volgende stap wordt dit kader als voorbeeld toegepast op
kinderen met gedragsproblemen. Bevindingen uit recente onderzoeken en de implicaties voor
preventie en interventie worden besproken. Vervolgens wordt een voorstelling gedaan van een
gezinsondersteunend initiatief in Vlaanderen, binnen de structuren van Kind en Gezin.
2 Auteurs
a) Het artikel werd geschreven door Meerschaert Thierry, Boone Annemie en Bosmans Guy.
b) Thierry Meerschaert en Guy Bosmans zijn wetenschappelijke medewerkers verbonden aan
de vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie van de Universiteit
Gent. Annemie Boone is een medewerkster van Kind en Gezin in Gent. Annemie Boone is de
contactpersoon van het regiohuis in Gent, het regiohuis is de centrale spil van de werking en
de uitvalsbasis van het team van regioverpleegkundigen die instaan voor de huisbezoeken en
consultatiebureaus in de regio bij ouders en opvoeders van kinderen van 0-3 jaar, kinderen
van 0-6 jaar in bijzondere leefsituaties.
c) Voor Meerschaert T. vond ik in de databanken nog volgende artikels :

“Ecologisch werken met risicokinderen: een uitdaging voor de bijzondere
jeugdbijstand ”

“Ecologisch werken met risicokinderen vanaf de kleutertijd: een uitdaging voor de
Centra voor Leerlingenbegeleiding”

“Kinderen... de baas !? Praktijkboek voor deskundigen: een training in
opvoedingsvaardigheden voor ouders van jonge kinderen met gedragsproblemen”
Voor Boone A. vond ik in de databanken nog volgende artikels :

“Huidverzorging tijdens radiotherapie : een onderzoek naar de verpleegkundige
praktijk in Vlaanderen “

“A methodology for integrated risk management and proactive scheduling of
construction projects “

“Op weg naar een vernieuwde verpleegkundige opleiding “
Voor Bosmans G. vond ik in de databanken nog volgende artikels :

“Cognitief-gedragstherapeutische groepstraining voor angst en depressie bij
jongeren”

“Ecologisch werken met risicokinderen: een uitdaging voor de bijzondere
jeugdbijstand “

“Ecologisch werken met risicokinderen vanaf de kleutertijd: een uitdaging voor de
Centra voor Leerlingenbegeleiding “

“Kinderen... de baas !? Praktijkboek voor deskundigen: een training in
opvoedingsvaardigheden voor ouders van jonge kinderen met gedragsproblemen “
3 De Structuur
De structuur van het artikel is zeer duidelijk, het heeft een inleiding, een midden en een
algemeen besluit (slot). Volgens mij is deze structuur logisch, als je de inleiding leest kan je
zelf al een beeld vormen waarover het in het artikel zal gaan. Dit wordt dat bevestigd in het
midden en het geheel wordt mooi afgerond met een algemeen besluit.
3.1
De tussentitels zijn :
-
Gedragsproblemen bekeken binnen een ontwikkelingspsychopathologisch denken
- Een belangrijk geestelijk gezondheidsprobleem
- Ontstaan van gedragsproblemen: het ecologische of contextuele model
- Ontwikkelingsmodellen vanuit de ontwikkelingspsychopathologie bekeken
- Beïnvloedende factoren
-
Implicaties voor preventie en interventie
- Kenmerken van effectieve vroegtijdige interventies
- Niveaus van preventieve interventies
- Moment van interveniëren
-
Preventieve interventie op jonge leeftijd: de rol van Kind en Gezin
- De organisatie Kind en Gezin
- De doelstellingen inzake opvoedingsondersteuning
- De piramidaal opgebouwde opvoedingsondersteuning ontwikkeld vanuit een
preventiebeleid
- De opvoedingsconsulenten
- Knelpunten
- Pilootproject Deinze: ‘Opvoeden is leuk’
- Implementatie
De referenties worden in de tekst zelf tussen haakjes geplaatst, op het einde van het artikel
staat dan een uitgebreide bronvermelding. Enkele voorbeelden van referenties :
-
De Mey, W., & Braet, C. (2002). Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de
conceptie, In A vyt, M.A. van Aken, J.D. bosh, R.J. van der Gaag, & A.J. Ruijssenaars
(Red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie
2002-2003 (pp. 118-142). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
-
Hellinckx, W., Grietens, H., & Geeraert, L. (2002). Hulp bij opvoedingsvragen.
Opvoedingsondersteuning tussen 0 en 3 jaar. Leuven: Acco.
-
Jagers, H., & van der Steege, M. (2002). Begin in het gezin. Vijf jaar Families First in
Nederland. In W. De Mey, E. Moens, K. Van Leeuwen, & L. Verhofstadt-Denève
(Red.), preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre)- conceptie? Gent:
Universiteit Gent/VBJ
-
4 Lijsten
4.1
Verwijzingen naar digitale of gedrukte bronnen:
-
Aguilar, B., Sroufe, L.A., Egeland, B.,&Carlson, E. (2000). Distinguishing the earlyonset/persistent and adolescence-onset antisocial behavior types: From birth to 16 years.
Development and Psychopathology, 12, 109-132.
-
Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development:
Research perspectives. Developmental Psychology,22, 723-742.
-
Campbell, S.B. (1995). Behavior problems in preschool children: A review of recent research.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36,113-149.
-
Conduct Problems Prevention Research Group (2002a). Evaluation of the first 3 years of the
Fast Track prevention trial with children at high risk for adolescent conduct problems. Journal
of Abnormal Child Psychology, 30, 19-35.
-
Conduct Problems Prevention Research Group (2002b). Using the Fast Track randomized
prevention trial to test the early-starter model of the development of serious conduct
problems.Development and Psychopathology, 14,925-943.
-
De Mey, W., & Braet, C. (2002). Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de conceptie? In
A.Vyt, M.A. van Aken, J.D. Bosch, R.J. van der Gaag,&A.J. Ruijssenaars (Red.), Jaarboek
Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2002-2003 (pp. 118-142).
-
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Farrington, D.P. (1991). Childhood aggression and adult
violence: Early precursors and life outcomes. In D.J. Pepler, & H.K. Rubin (Eds.), Development
and treatment of childhood aggression (pp. 5-29). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum
Associates.
-
Fox, L., Dunlap, G., & Cushing, L. (2002). Early intervention, positive behavior support, and
transition to school. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10, 149-157.
-
Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2001). The prevention of mental
disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention and Treatment, 4,
Article 001a. Retrieved december 12, 2002, from
http://journals.apa.org/prevention/volume4/ pre004001a.html
-
Hellinckx, W., Grietens, H.,&Geeraert, L. (2002). Hulp bij opvoedingsvragen.
Opvoedingsondersteuning tussen 0 en 3 jaar. Leuven: Acco.
-
Hellinckx, W., Grietens, H., Geeraert, L., Moors, G.,&Van Assche, V. (2001). Risico op
kindermishandeling? Een preventieve aanpak. Leuven: Acco.
-
Jagers, H., & van der Steege, M. (2000). Begin in het gezin. Vijf jaar Families First in
Nederland. In W. De Mey, E. Moens, K. Van Leeuwen,& L. Verhofstadt-Denève (Red.),
Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre)- conceptie? Gent: Universiteit
Gent/VBJK.
-
Lavigne, J.V., Gibbons, R.D., Kaufer Christoffel, K., Arend, R., Rosenbaum, D., Binns, H., et al.
(1996). Prevalence rates and correlates of psychiatric disorders among preschool children.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 204-214.
-
Loeber, R. (1982). The stability of antisocial and delinquent child behavior: A review. Child
Development, 53, 1431-1446.
-
Loeber, R.,&Hay, D. (1997). Key issues in the development of aggression and violence from
childhood to early adulthood. Annual Review of Psychology, 48, 371-410.
-
Loeber, R., Wung, P., Keenan, K., Giroux, B., Stouthammer-Loeber, M., Van Kammen, W.B., et
al. (1993). Developmental pathways in disruptive child behavior. Development and
Psychopathology, 5, 103-133.
-
Lombard, A.D. (1992). Home instruction: For whom, when and why? In J. Rispens & B.F. van
der Meulen (Red.), Gezinsgerichte stimulering van kinderen in achterstandssituaties (pp. 167172). Lisse: Swets & Zeitlinger.
-
Moffit, T.E. (1993). Adolescence-limited and lifecourse- persistent antisocial behavior: A
developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.
-
Moffit, T.E., Caspi, A., Harrington, H., & Milne, B.J. (2002). Males on the life-course-persistent
and adolescence-limited antisocial pathways: Follow-up at age 26 years. Development and
Psychopathology, 14, 179-207.
-
Muller, L. (1997). Thuisbehandeling en hometraining. Utrecht: Uitgeverij SWP. Offord, D.R.
(2000). Selection of levels of prevention. Addictive Behaviors, 25, 833-842.
-
Olds, D., Henderson, C.R., Cole, R., Eckenrode, J., Kitzman, H., Luckey, D., et al. (1998).
Longterm effects of nurse home visitation on children’s criminal and antisocial behavior. 15year follow-up of a radomized controlled trial. Journal of the American Medical Association,
280, 1238-1244.
-
Olson, S.L., Bates, J.E., Sandy, J.M., & Lanthier, R. (2000). Early developmental precursors of
externalizing behavior in middle childhood and adolescence. Journal of Abnormal Child
Psychology, 28, 119-133.
-
Pameijer, N., & van Beukering, T. (1997). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel
voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleer- en opvoedingsproblemen. Leuven: Acco.
-
Patterson, G.R., Forgatch, M.S., Yoerger, K.L., & Stoolmiller, M. (1998). Variables that initiate
and maintain an early-onset trajectory for juvenile offending. Development and
Psychopathology, 10, 531-547.
-
Patterson, G.R.,&Stouthamer-Loeber, M. (1984). The correlation of family management
practices and delinquency. Child Development, 55, 1299-1307.
-
Petterson, S.M., & Albers, A.B. (2001). Effects of poverty and maternal depression on early
child development. Child Development, 72, 1794-1813.
-
Prinsen, B., Verhegge, K., & ten Thije, I. (2002). Met ouders samen: opvoedingsondersteuning
in de preventieve zorg in Nederland en Vlaanderen. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg
en Welzijn (NIZW).
-
Sameroff, A.J. (2000). Developmental systems and psychopathology. Development and
Psychopathology, 12, 297-312.
-
Sanders, M.R., Markie-Dadds, C., Tully, L.A., & Bor, W. (2000). The Triple P-Positive Parenting
Program: A comparison of enhanced, standard, and self-directed behavioral family
intervention for parents of children with early onset conduct problems. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 68(4), 624-640.
-
Scott, S., Knapp, M., Henderson, J., & Maughan, B. (2001). Financial cost of social exclusion:
Follow up study of antisocial children into adulthood. British Medical Journal, 323, 191- 193.
-
Shaw, D.S., Owens, E.B., Giovanelli, J., & Winslow, E.B. (2001). Infant and toddler pathways
leading to early externalizing disorders. Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 40, 36-43.
-
Stormont, M. (2002). Externalizing behavior problems in young children: Contributing factors
and early intervention. Psychology in the Schools, 39, 127-138.
-
Terpstra, L., & Van Dijke, A. (1997). Home-Start. Vrijwilligers ondersteunen gezinnen met
jonge kinderen. Utrecht: NIZW, Programma Ontwikkelingsstimulering en
Opvoedingsondersteuning.
-
Van Tuijl, C., Leseman, P.P.M., & Rispens, J. (2001). Efficacy of an intensive home-based
educational intervention programme for 4- to 6-year-old ethnic minority children in the
Netherlands. International Journal of Behavioral Development, 25, 148-159.
-
Verhegge, K. (2000). Een netwerk opvoedingsondersteuning vanuit Kind en Gezin en de
interne partners. Brussel: Kind en Gezin.
-
Verhegge, K., & Vanden Berge, A. (1998). Discussietekst opvoedingsondersteuning. Brussel:
Kind en Gezin.
-
Walker, H.M., Kavanagh, K., Stiller, B., Golly, A., Severson, H.H.,&Feil, E.G. (1998). First step to
success: An early intervention approach for preventing school antisocial behavior. Journal of
Emotional and Behavioral Disorders, 6, 66- 80.
-
Webster-Stratton, C., & Hammond, M. (1997). Treating children with early-onset conduct
problems: A comparison of child and parent training interventions. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 65, 93-109.
-
Webster-Stratton, C., & Hammond, M. (1999). Marital conflict management skills, parenting
style, and early-onset conduct problems: Processes and pathways. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 40, 917-927.
-
4.2
Weikart, D.P. (1998). Changing early childhood development through educational
intervention. Preventive Medicine, 27, 233-237.
Specialisten:
-
Thierry Meerschaert
-
Annemie Boone
-
Guy Bosmans
-
Caroline Braet
-
Yves Debbaut
-
Els Merlevede
-
Nele travers
-
Karla Van Leeuwen
4.3
Begrippen, definities en moeilijke woorden
-
Coërcieve ouder-kindinteracties : een dwingende interactie tussen het kind en de ouders
-
Comorbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij
een patiënt
-
Hypothetische prototypes zijn karakteristieke voorbeelden van een iets dat nog bewezen
moet worden.
-
Primordiale aandacht = fundamentele aandacht
-
Primaire psychosociale pedagogische preventie : de eerste ‘behorend tot de invloed van
sociale factoren’ opvoedkundige voorzorg
Download