Voorbeeld persbericht

advertisement
Voorbeeld persbericht
[Kop]
Plaats en datum invullen
Bijvoorbeeld: Zwolle, 17 april 2010
[Titel]
Vul hier de titel in van jullie actie; de letters in de titel zijn altijd dikgedrukt (bold):
Bijvoorbeeld: Basisschool De Regenboog komt in actie voor War Child
[Inleiding]
Vul hier in 2 a 3 regels in wat, wanneer en waarom jullie een actie gaan doen voor War Child; de
letters in de inleiding zijn altijd dikgedrukt (bold):
Bijvoorbeeld: Op maandag 1 mei start de vredesweek op basisschool De Regenboog.
Tijdens deze week worden er op vrijdagmiddag 6 mei inzamelingsacties gehouden voor
War Child.
[Kern]
Geef in deze alinea(s) meer informatie over jullie actie en hoe deze tot stand is gekomen.
Beantwoord in ieder geval de volgende vragen in deze alinea:
Waarom organiseren jullie deze actie? Wanneer vindt de actie plaats? Wat gaat er allemaal
plaatsvinden? Hoe kan men eventueel deelnemen aan de actie (is er een entreeprijs, moeten
mensen zich inschrijven)? Hoe komt de donatie voor War Child tot stand (gaan alle opbrengsten
100% naar War Child of een deel? Zoja, welk deel precies?)
Bijvoorbeeld: De leerlingen van De Regenboog zijn al geruime tijd bezig met alle voorbereidingen
voor de vredesweek die op maandag 1 maart van start gaat. Alle kinderen van de basisschool
staan in deze week stil bij het feit dat heel veel kinderen niet in vrede leven, zoals
oorlogskinderen. Door middel van verschillende inzamelingsacties die op vrijdagmiddag 6 mei
plaatsvinden, helpen de leerlingen War Child. Zo is er een kunstwerk veiling van schilderijtjes die
de leerlingen zelf hebben gemaakt, vindt er een modeshow plaats die te bekijken is voor 1 euro
en de leerlingen verkopen zelfgemaakte wereldhapjes 0, 50 eurocent. Alle opbrengsten (100%)
gaat naar War Child! Ook worden er werkstukken gemaakt over vrede, over kinderen in oorlog en
over het werk van War Child. Iedereen is vrijdagmiddag 6 mei welkom om de vrede te vieren en
om samen met de leerlingen War Child te steunen.
[War Child]
Deze korte tekst over War Child kan je gebruiken om in het kort te verduidelijken wat War Child
precies doet:
War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen in oorlogsgebieden. De
organisatie richt zich op de psychosociale ontwikkeling van kinderen zodat zij de kans krijgen op
te groeien tot gezonde volwassenen. Creativiteit, sport en onderwijs staan in onze aanpak
centraal. Met dans, muziek, theater en sport leren kinderen hun emoties uiten en hun
oorlogservaringen verwerken.
[Korte samenvatting]
Vul hier een korte samenvatting in van jullie actie (wie, wat, waar, wanneer, hoe):
Bijvoorbeeld: Op basisschool De Regenboog vindt in de eerste week van mei een vredesweek
plaats. De leerlingen staan in deze week stil bij wat vrede is en dat het heel veel kinderen niet in
vrede leven, zoals oorlogskinderen. Op vrijdagmiddag 6 mei worden er verschillende
inzamelingsacties georganiseerd voor War Child! Iedereen is welkom om deze middag aanwezig
te zijn om de leerlingen en War Child te steunen.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[Noot voor de redactie]
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: <naam, telefoonnummer, e-mailadres, evt.
website invullen>
Bijvoorbeeld:
Basisschool De Regenboog
Dorpsstraat 32
1234 AX Zwolle
Contactpersoon: Mevrouw A. Bakker
Telefoonnummer: 038-1234567
E-mailadres: [email protected]
Download