Je kunt een kind wel uit de oorlog halen. Maar hoe haal

advertisement
"Psycho" verwijst daarbij naar de innerlijke
belevingswereld en "sociale" naar de relatie
met de omgeving. De psychosociale
ontwikkeling is het best gewaarborgd in een
veilige en stabiele omgeving.
Maar hoe haal je de
oorlog uit een kind?
Je kunt een kind wel
uit de oorlog halen.
Psychosociale hulpverlening aan kinderen
die
slachtoffer
zijn
geworden
van
gewapende conflicten is zeer belangrijk bij
de verwerking van oorlogservaringen.
Op de website:
http://www.warchild.org
ze kunnen niet al de kosten Zelf betalen en
tegelijk kinderen helpen. Zet je ook mee in
voor war child en donneer jou bijdrage.
Hoe help je hen?
War Child www.picozone.nl
Werking van War Child
War Child is een organisatie die over de
hele wereld om kinderen te helpen die
getroffen zijn door de oorlog.
Over heel de wereld staan er al drie
kantoren van War Child.
- Noord Amerika
- Nederland
- UK
Deze kantoren werken als gelijkwaardige
partners, delen dezelfde werken samen in
het veld, maar zijn volledig autonoom
(zelfstandig bepalen wat je wil).
Ze helpen de kinderen door hen hulp te
geven via
ze spelen te organiseren en hen
psychosociale hulp en bescherming te
bieden. Ze zamelen ook geld in voor hen te
steunen. Ze proberen de kinderen te helpen
door hun trauma heen te komen. Wij
kunnen ook geld doneren.
De geschiedenis van War Child begint bij
Willemijn Verloop, een sociale ondernemer
uit Nederland. hij ging op reis naar Balkan
(een schiereiland en vormt het oostelijkste
schiereiland
van
de
drie
grote
schiereilanden in Zuid-Europa)en ontmoette
muziek professor Niger Osborne. In het
midden van een oorlog gaf hij kinderen in
Bosnië ie in schuilplaatsen verstopt zaten
muzikale
workshops.
Willemijn
was
overtuigt van de voordelen van zijn aanpak
aan de kinderen die uit zo'n situaties
komen.
De
Balkanoorlogen
hadden
rampzalige gevolgen voor kinderen. Ze
werden
teruggetrokken,
angstig
en
wantrouwend. De muzikale workshops
bracht het kind binnenkant van hen terug.
Willemijn ondersteunde deze activiteiten en
bracht dit naar Nederland en organiseerde
Geschiedenis van War
Child
Wat doet War Child?
War Child geeft hulp aan kinderen die uit
getroffen oorlogsgebieden komen. Ze
geven muzikale, creatieve en sportieve
workshops. Daardoor kunnen de kinderen
hun emoties uiten. door hun gevoelens
kunnen ze dat trauma uit de oorlog een
plaats geven. Ze geven ook gezamelijke
activiteiten. daardoor gaan ze meer respect
en begrip voor elkaar hebben. ze willen de
kinderen tonen dat er ook een wereld
bestaat waar geen oorlog is.
www: www.warchild.org.uk
[email protected]
Van Ostadestraat 149
1073 TK Amsterdam
De Nederland
Tel: (31) - 020 422 77 77
Fax: (31) - 020 420 47 16
War Child Nederland:
War Child Noord Amerika:
Contact War Child kantoren
Contactgegevens
project in oeganda:
War Child is al sinds 2004 actief in
Noord-Oeganda. We maken ons in de regio
sterk voor bescherming van kinderrechten,
en
met
zelf
ontwikkelde
DEAL
programma�s leren we kinderen
dealen met de gevolgen van geweld.
Ingrijpende ervaringen verwerken de
jongeren in toneelstukken, met muziek, en
in radio en film. Zo vindt hun innerlijke
oorlog een weg naar buiten.
Een toekomst opbouwen doe je samen.
War Child UK :
Overnachten op één van de leukste
vakantieparken in Nederland en daarbij ook
nog eens kinderen helpen die in
oorlogsgebieden opgroeien.
Waarom heb ik voor
dit project gekozen?
5-7 Vissers Lane
Londen
NW5 3DG
Verenigd Koninkrijk
Tel: + 44 (0) 20 7916 9276
Fax: + 44 (0) 20 7916 9280
- De geschiedenis van War Child
- Wat doet War Child?
- Wat is het doel van War Child
- Wat voor soort hulp verlenen ze
- Projecten van War Child
- Werking van War Child
- Hoe help je War Child
- Contactgegevens
Inleiding:
Sinds de oprichting werken medewerkers,
artiesten,
bedrijven,
particulieren
en
kinderen onophoudelijk aan een nieuwe
toekomst
voor
kinderen
uit
oorlogsgebieden. dit vinden ze geweldig
maar
ze willen ook publiek bewustzijn creëren en
steun genereren voor de problematiek van
kinderen in(voormalige) oorlogsgebieden
landelijke Sleep 4 Peace actie
Ik heb voor deze organisatie gekozen
omdat ik iets wilde steunen die kinderen
helpen. Kinderen die in de oorlog zitten is
verschrikkelijk maar het trauma dat ze er
aan overhouden is nog erger.Dit dragen ze
heel hun leven met zich mee en daarom is
dit project zeer belangrijk voor die kinderen
en dus ook voor mij.
489 College St West,
Suite 500,
Toronto, ON
Canada M6G 1A5
Tel: (416) 971-7474
Fax: (416) 971-7946
www: www.warchild.ca
[email protected]
Doel van War Child
Projecten van War
Child!
Wat voor soort hulp
verlenen ze?
Den Haag War Child City
War Child wil kinderen vooral het
psychosociaal welzijn bijdragen. Ze werken
aan vier belangrijke factoren, die crusiaal
zijn bij de opvoeding.
Den Haag was van september 2009 tot
September 2010 War Child City. In totaal is
er bijna 600.000 euro opgehaald,
waarmee de doelstelling om 50.000
oorlogskinderen te helpen ruimschoots
werd gehaald.
http://www.warchild.nl/land/oeganda
http://www.warchildcity.nl/
http://www.wereldhulporganisaties.nl/project
/nederland-slaapt-voor-vrede
- Structuur
- Verzorging
- Mogelijkheid om te spelen
- Vreedzaam samenleven
In oorlog gevallen zijn vaak één of
meerdere van deze factoren beschadigd.
Als kinderen zelf weerbaar zijn, een zekere
mate van structuur en veiligheid beleven en
voldoende ondersteuning krijgen van
volwassenen in hun omgeving, is het
waarschijnlijk dat zij een gezonde
ontwikkeling doormaken.
Download