Bijschriften - Verzetsmuseum Amsterdam

advertisement
Bijschriften persfoto’s World War Two Today
De foto’s zijn vrij te publiceren in het kader van de tentoonstelling World War Two Today in Verzetsmuseum Amsterdam, onder vermelding van de naam van
de fotograaf, Roger Cremers.
Eben-Emael, België (2010)
Bovenop het Fort Eben-Emael wordt de Duitse invasie nagespeeld. Reenactors van het Belgische leger vluchten voor de Duitse invallers.
Auschwitz, Polen (2008)
Sportvereniging uit Hongarije bezoekt het voormalige naziconcentratiekamp.
Vasiljevski, Rusland (2013)
Overblijfselen van een Russische soldaat die stierf in de slag om Stalingrad. Na bijna 70 jaar op de steppen gelegen te hebben worden deze
verzameld door vrijwilligers voor een herbegrafenis in een massagraf.
Captions of press photos World War Two Today
The photos can be used freely in the context of the exhibition World War Two Today in the Dutch Resistance Museum, with a reference to the photographer,
Roger Cremers.
Eben Emael, Belgium (2010)
On fort Eben Emael the German invasion is being reenacted. Reenactors of the Belgian army flee for the German invaders.
Auschwitz, Poland (2008)
A sports club from Hungary visits the former Nazi concentration camp.
Vasiljevski, Russia (2013)
Remains of a Russian soldier who died during the Battle of Stalingrad. After almost 70 years having lied on the Russian steppe, the remains
are being collected by volunteers for a reburial in a mass grave.
Download