De kerk roept, ook in Deil!

advertisement
De kerk roept, ook in Deil!
door de historische commissie
De toren, met daarin de kerkklok, bij de kerk in Deil staat er al vele eeuwen.Toen in 1843 de
kruisvormige Romaanse kerk uit de 12e eeuw werd vervangen door de huidige kerk, bleef de
toren met de klok uit 1624 behouden. De westelijke ingang van de toren kwam te vervallen, de
kerk werd omgedraaid en voortaan betrad met de kerk vanaf het oosten, vanaf de dijk, op de
plaats van het voormalige priesterkoor. De nieuwe kerk werd aanzienlijk hoger opgetrokken dan
de oude, het uiterlijk radicaal vernieuwd zodat hij deed denken aan de zogenaamde
waterstaatkerken, die toen overal in het land verschenen.
Op de klok staat in Romeinse letters te lezen: “Anno 1624. Dor dat fir bin ick geflotten. Jan
Philipsen en Willem Philipsen heben mei gegotten”. Bij de klok hangt een bordje van
Monumentenwacht, met daarop in 4 talen de volgende tekst:
“De Nederlandsen regering heeft een zeer beperkt aantal klokken als historische gedenkstukken
van de grootste betekenis van vordering vrijgesteld en heeft tot de bevelhebber der militaire
macht van een andere mogendheid een dringend verzoek gericht deze met een M gemerkte
klokken te sparen. ’s Gravenhage 20-VI- 1940 “
Dat de klok gespaard is gebleven voor omsmelten door de Duitse bezetter, daarover gaan veel
verhalen. Zo zouden de Duitsers beducht zijn geweest voor de in de toren gemetselde
afbeeldingen van een kruis. Ook wordt van “Het M- woord” gedacht, dat dit een zou ook een
initiaal kunnen zijn van de heilige aartsengel Michael, ( de boodschapper der allerhoogste)
waaraan de kerk gewijd was, en voor wie de Duitsers ontzag hadden. Ook zou er geen ruimte zijn
geweest in de toren, om daarlangs de klok te vervoeren.
Hoe het ook zij, iedere zondag roept de oude klok nog de mensen ter kerke, met een geluid, wat
’n tikkeltje dof en gebarsten klinkt. Op de foto is te zien, waardoor dat komt: onderaan is over
een lengte van zo’n 50 cm. een 10 cm. brede strook afgebroken? Het verhaal gaat dat tijdens de
herbouw van de bovenste twee transen van de toren in 1624 bij aanbrengen van de klok deze
gevallen is . Maar het blijft raadselachtig !
Download