PowerPoint-Präsentation - Museum van de Nationale Bank van België

advertisement
Generation €uro Students' Award
Een wedstrijd voor leerlingen
uit de laatste graad van het secundair onderwijs
Concept, organisatie, ondersteuning, ...
Wat is de Generation €uro Students' Award?
 Een wedstrijd over het monetair beleid en het Eurosysteem
 ... die dit jaar zijn tweede editie kent (in 2011-2012 waren er in
België 350 deelnemers uit 60 scholen) ...
 ... en in een twaalftal landen van het eurogebied wordt
gehouden...
 ... met in België twee afzonderlijke wedstrijden (N & F)
Wat is de bedoeling van de Award?

Een beter inzicht verwerven in het monetair beleid en in de rol
van de centrale banken

Beter begrijpen hoe het monetair beleid samenhangt met de
economie in haar geheel
...door de monetairbeleidsinstrumenten te leren gebruiken


...door met dezelfde gegevens te werken als de Raad van
Bestuur

...door in real time te werken (de leerlingen moeten op ongeveer
hetzelfde ogenblik beslissen als de Raad van Bestuur)
Wie kan aan de wedstrijd deelnemen?

Klassen / groepen leerlingen met een leerkracht waarbij ten
minste één van de leerlingen les moet krijgen van de leerkracht
in kwestie en op dezelfde school moet zitten

Leerlingen uit de laatste twee jaren van het secundair onderwijs

Per school mogen twee teams deelnemen

Internationale scholen doen rechtstreeks mee bij de Europese
Centrale Bank en in het Engels
Drie wedstrijdronden

Onlinequiz (november 2012)

Schriftelijke proef (1/12/2012 – midden februari 2013)

Presentatie (1/3/2013 - eind maart 2013)
MAAR ... WIJ LATEN U NIET AAN UW LOT OVER!
Ondersteuning

Een website:
www.generationeuro.be,
met regelmatige
nieuwsberichten en
allerhande
onlinehulpmiddelen
Ondersteuning
Momenteel:

Documentatie voor de leerkrachten, met tal van verwijzingen
naar onlinehulpmiddelen

... waaronder een stapsgewijs lessenprogramma

+ een presentatie over het monetair beleid

om mee te nemen
1. Onlinequiz (vragenlijst)

Verplichte inschrijving (via mail = op een naam) vanaf 1oktober
!! een e-mailadres mag maar één keer meedoen !!

30 vragen / 3 moeilijkheidsgraden / getrokken uit 100 vragen

Mogelijke test = 10 vragen

Onderwerpen: monetair beleid, institutioneel kader, een beetje
geschiedenis

Individueel of groepswerk

De 20 besten van elke gemeenschap

Bij gelijke stand krijgen de eerste respondenten voorrang.

Ronde 2!
2. Schriftelijke proef (1/12/2012 – midden februari 2013)

Aan deze proef mogen de 20 beste teams van de quiz meedoen

Er moet een team worden ingeschreven: max. 5 leerlingen + 1
leerkracht
Maximaal 2 teams per school met een verschillende coach


Onderwerp: het nemen van de monetairbeleidsbeslissing van maart
2013

Gebruik van macro-economische gegevens
(economische en monetaire analyse)

Specifieke ondersteuning: "Instructies voor het essay" (+ website, +
lessen, enz.)

Tekst van maximaal 2000 woorden te uploaden op de website.
2. Schriftelijke proef - evaluatiecriteria

Relevantie van de voorgestelde rentebeslissing

Argumenten waarop die beslissing is gebaseerd

Vertrouwdheid met de termen en uitdrukkingen betreffende het
monetair beleid en het adequaat gebruik ervan

De 5 beste teams van elke gemeenschap worden uitgenodigd
deel te nemen aan de derde fase
3. Presentatie (1/3/2013 - eind maart 2013)

5 beste teams van de tweede ronde

het nemen van de monetairbeleidsbeslissing van april of mei
2013

Gebruik van macro-economische gegevens (economische en
monetaire analyse)

Mondelinge voorstelling aan de hand van een PowerPointpresentatie (20 min.), in de Nationale Bank
(de treinkosten worden terugbetaald)

+ antwoorden op de vragen van een jury (15 min.)

Hier nemen alle leden van het team aan deel,
behalve de leerkracht
3. Presentatie - evaluatiecriteria

Relevantie van de voorgestelde rentebeslissing

Argumenten waarop die beslissing is gebaseerd

Vertrouwdheid met de termen en uitdrukkingen betreffende het
monetair beleid en het adequaat gebruik ervan

Structuur van de presentatie

Kwaliteit van de mondelinge presentatie

De mate waarin elk lid van het team aan de presentatie
deelneemt

De methode die wordt gebruikt om de presentatie te geven
Prijzen ...
Prijzen die de Nationale Bank uitreikt aan de beste drie teams:

Geldprijs voor de school (€ 1 000, € 700, € 500)

Individuele prijzen voor elk lid van deze drie teams (inclusief begeleider):
€ 150, € 75 en € 50

Trofeeën
Prijzen ...
Prijs van de Europese Centrale Bank voor het beste team:

reis van twee dagen naar de ECB in Frankfurt, betaald door de ECB (reis
+ hotel)

opleiding bij de ECB

ontmoeting met de winnende teams uit de andere landen
(geen wedstrijd)

bijwonen van de persconferentie van de president van de ECB en een
ontmoeting met hem

recreatief programma
Winnaars voor de Vlaamse Gemeenschap
in 2011-2012
Sint-Lodewijkscholen BuSO
(Wetteren)
Download
Random flashcards
Create flashcards