Reeën in onze bossen en hun beheer Reeën in Vlaanderen ?

advertisement
4/04/2016
Reeën in onze bossen
en hun beheer
Reeën in
Vlaanderen ?
1
4/04/2016
2
4/04/2016
Afschot 2002 per gemeente
Afschot 2014 per gemeente
3
4/04/2016
2006
4
4/04/2016
Achterliggende
oorzaken
Menselijke factoren
Veranderingen in wetgeving
• Naoorlogse periode – gericht op herstel van populaties
 Geen vrouwelijke dieren
•
•
Jacht met de kogel – enkel in bers- en loerjacht
Afschotplan (1994)
 - opdeling in labels
 - selectieve jacht
•
Meer jachtvrije zones
Rest van Europa ?
5
4/04/2016
Kenmerken van het ree !
Aanpassingsvermogen aan repetitieve storingen
6
4/04/2016
Kenmerken van het ree !
Generalistische voedselspecialist
• Eet van bijna alle planten
• Selectief in wat ze eten





Knoppen
Scheuten
Vers gras
Kruidachtige
Bramen
Cultuurlandschap
Kenmerken van het ree !
Aanpassingen in reproductievermogen
• % vrouwelijke dieren die jongen hebben
• Aantal embryo’s per geit
Grote variatie in overleving
• Sterkte van de kitsen
7
4/04/2016
160
120
80
40
0
48
kits
geit
bok
30
49
40
65
30
38
T
T+1
160
120
80
40
0
18
30
49
40
30
45
T
kits
geit
bok
38
T+1
Waarom reeën
beheren ?
8
4/04/2016
Wat vinden mensen belangrijk ?
Reeën zien
Vermijden van zieke dieren (dierenleed)
Ree als ziektedrager
Reeën bejagen
• Recreatie
• Wildbraad (3de in €)
Vermijden van schade
• Bosverjonging
• Verkeersongelukken
Impact op behalen van IHD – doelstellingen
• Negatief of positief
9
4/04/2016
Duurzaam reewildbeheer
Ecologisch
Socio – economisch
Behoud reepopulaties
lange termijn
Wildbraad
Effecten op andere
soorten
Bejagen
Observeren
Schade
Bosplantsoen
Verkeersongelukken
10
4/04/2016
Hoe reeën
beheren ?
Afschotplan
Minimale oppervlakte (1000 ha / 250 ha dekking)
Aanvraag door wildbeheereenheid / jager
Toekenning van labels door Agentschap voor Natuur en Bos
11
4/04/2016
Toekenning van afschot
Populatieschatting
Streefdensiteiten
Afschotplan
Afschot
23
Streefdichtheden (Wauters)
Biotoop
Type
Densteit
Arm
Zandgronden – heide
6 – 12 (10)
per 100 ha
Goed
Gemengd naald/loof – wei +
akkers bosfragmenten
13 – 20 (15)
per 100 ha
Rijk
Gemengd loofbos / ruigtes /
beekvalleien
21 – 30 (25)
per 100 ha
12
4/04/2016
Hoeveel dieren – welke dieren ?
Toekenning van afschot
Populatieschatting
Streefdensiteiten
Afschotplan
Afschot
Gerealiseerd afschot
Resultaat
Doelstellingen
(beheer )
Afschot
26
13
4/04/2016
Achtuitgang in conditie
reewild
Niet van toepassing
Verderzetten huidig
beheer
Toename schade landof bosbouw
Driejarenplan
Hoger afschot
Driejarenplan
Toename
verkeersongelukken
Wens tot hoger afschot
Lager afschot
Uitzonderingen
Ongewenste daling in
populatie
(observaties)
Vrees voor ongewenste
daling bij verderzetten
huidige beheer
(aantoonbare stroperij,
verandering jachtrevier, ….
27
Implementatie in de praktijk
Omgezet in beleid 2013
• 2015 – 2017 eerste driejaren-cyclus
Meldingsformulieren (e-loket)
• Monitoring afschot
• Conditieparameters
• Bijhouden onderkaken
Rapportering evolutie voorjaarsstand
? Bosverjonging
? Verkeersongelukken
? Impact op IHD-soorten
14
4/04/2016
30
15
Download