Macro-economisch overzicht – Q2 2017

advertisement
Macro-economisch overzicht – Q2 2017
3
Reële BBP-groei t.o.v. vorig kwartaal, seizoensgecorrigeerd
Aantal faillissementen per maand, groei t.o.v. jaar geleden
1200
2
1000
1
800
0
600
-1
400
100
50
0
200
-2
0
-3
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Source: Macrobond, CBS
6
150
-50
2008
2010
2012
Aantal faillissementen
2014
2016
jaar-op-jaar groei
Source: Macrobond, CBS
Het CPB voorspelt voor dit jaar een
economische groei van 2,1%, gelijk aan de
groei in 2016. De groei wordt dit jaar breed
gedragen vanuit de bestedingscategorieën.
Consumentenprijzen, verandering t.o.v. vorig jaar (%)
5
4
De huishoudconsumptie neemt dit jaar naar
verwachting met 2% toe. Ondanks de hogere
inflatie, stijgt de consumptie dit jaar snel door
het vertraagd uitgeven van het hogere
beschikbaar inkomen van de afgelopen jaren.
3
2
1
0
-1
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Source: Macrobond, CBS
Toegevoegde waarde, seizoensgecorrigeerd, index 2010=100
120
De aantrekkende economie zorgt voor een
verdere groei van de investeringen. De totale
investeringen nemen dit jaar met 3,6% toe.
Zowel de woninginvesteringen als de
bedrijfsinvesteringen dragen bij aan deze groei.
De uitvoer groeit in 2017 met 3,5% wederom
harder dan de relevante wereldhandel.
110
100
90
80
2000
2002
2004
2006
Bouw
Source: Macrobond, CBS
2008
2010
Maakindustrie
2012
2014
2016
Detailhandel
De beleidsonzekerheid blijft dit jaar groot. In
Europa vindt in 2017 een aantal verkiezingen
plaats die tot beleidsveranderingen kunnen
leiden. Daarnaast zorgt Brexit voor onzekere
vooruitzichten voor het VK en Europa. In de VS
bestaat onzekerheid over het beleid dat de
nieuwe regering zal gaan voeren.
8
Werkloosheid, seizoensgecorrigeerd (%)
7
6
5
4
3
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Source: Macrobond, CBS
Slotkoers AEX-index
800
600
400
200
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2010
2012
2014
2016
Source: Macrobond
Seizoensgecorrigeerd, index 2010=100
140
120
100
80
60
40
2000
2002
2004
2006
Source: Macrobond, CBS
2008
Download