Econometer - Provincie Gelderland

advertisement
DE ECONOMETER
e
CONJUNCTUURBERICHT 4 KWARTAAL 2016
Consumentenvertrouwen
saldo van positieve en negatieve antwoorden (uitgedrukt in %), kwartaalcijfers
60
60
Gld
NL
40
20
20
0
0
-20
-20
-40
-60
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Economische groei
Werkloosheidspercentage
%-groei van het BBP ten opzichte van
hetzelfde kwartaal een jaar eerder
werkloosheid in % van de beroepsbevolking
kwartaalcijfers
8
9
6
8
4
7
2
6
0
5
-2
4
-4
-6
Gld
NL
CBS / BEO
-8
3
Gld
NL
CBS / BEO
2
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
e
Conjunctuur enquête Nederland, begin 4 kwartaal 2016 (CBS / KvK e.a.)
CBS
CBS
-60
De aanhoudende conjunctuurverbetering begint nu ook op de arbeidsmarkt zichtbaar te worden. Het werkloosheidspercentage in Gelderland
vertoont net zo als in Nederland sinds 2014 een dalende tendens, maar
e
is nog wel ver verwijderd van het laagste niveau in 2008 (geschat niveau 4
e
kwartaal 2016 5,1% vs. 3,3% in het 3 kwartaal 2008). Het aantal nieuwe
vacatures is intussen gestegen tot boven het niveau van voor de crisis. Het
UWV karakteriseerde de situatie op de Gelderse arbeidsmarkt in het
eerste kwartaal nog als ruim, maar in het tweede kwartaal was de
spanning al weer toegenomen tot gemiddeld. Afgaande op de ontwikkelingen sindsdien zal er in het derde en vierde kwartaal op deelmarkten
intussen sprake zijn van krapte.
De Conjunctuurenquête Nederland brengt per provincie de belangrijkste
ontwikkelingen en verwachtingen van het bedrijfsleven in kaart.
De stemmingsindicatoren geven de richting aan waarin de economie zich
volgens de ondernemers ontwikkelt. Daaruit blijkt dat ondernemers in
Gelderland, net als in de voorgaande kwartalen, van alle provincies het
meest positief en optimistisch gestemd zijn.
Gld
NL
40
-40
Het Nederlandse conjunctuurbeeld is volgens het CBS in december nog
weer verder verbetert. Na een lange aanloop van voorzichtig herstel begint
de economie zo langzamerhand tekenen van een hoogconjuntuur te
vertonen. Alle indicatoren presteren beter dan hun langjarige trend en het
consumentenvertrouwen is sinds de hoogconjunctuur van 2007 niet meer
zo hoog geweest. De afzet van de Nederlandze industrie blijft volgens de
Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers sterk groeien, nu al 44
maanden op rij. De inkoop van materialen in december was sinds de start
van het onderzoek in 2000 nog nooit zo hoog. Ook internationaal gezien
kende de Nederlandse industrie een sterk en succesvol jaar. De groei van
het Nederlandse BBP bedroeg in het derde kwartaal van 2016 2,4%,
waarmee Nederland terug is in de top van de EU en van alle Noord- en
Westteuropese lidstaten zelfs het beste presteerde. Het Bureau
Economisch Onderzoek van de provincie Geldeland raamt de Gelderse
groei voor geheel 2016 op 2,5%. Het CPB komt voor Nederland iets lager
uit (2,1%) als gevolg van de afgenomen aardgas baten.
Economisch klimaat bedrijven
r
Trendbeeld Gelderse conjunctuur (voortschrijdend 12-maandsgemiddelde)
Gld (
) en NL (.…) indexcijfer, jaargemiddelde niveau 2008 = 100
uitzenduren
overnachtingen R&T
bouwvergunningen
150
120
180
100
100
100
ABU
50
CBS
20
80
jan 2008…… ……..nov 2016… ….jan 2008… …
faillissementen
…sep 2016…
CBS
.jan 2008… …………okt 2016
bevolkingsgroei
300
0,8
100
0,4
in % t.o.v. dezelfde maand
een jaar eerder
industrie
50
%-bedrijven met omzetgroei
25
hoe donkerder de kleur hoe positiever en optimistischer het bedrijfsleven
CBS
0
0
CBS / UWV
0
CBS
jan 2008………… .. nov 2016…… .jan 2008………… nov 2016… … .jan 2008…… ………nov 2016
woningverkoop
economisch klimaat
omzet
170
100
100
100
export
Kadaster
jan 2008
investeringen
vacatures
130
30
personeelssterkte
woningprijzen
170
70
nov 2016
Kadaster
30
jan 2008
UWV
sep 2016 .. jan 2008
nov 2016
winstgevendheid
Meer informatie - Menno Walsweer, Bureau Economisch Onderzoek - www.gelderland.nl/econometer
Gebruikte bronnen: zie grafiekjes, trendstilering Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland
Download