Stagelesvoorbereiding 2ON

advertisement
KAHO SINT-LIEVEN
9100 Sint-Niklaas
Plezantstraat 157
Kasteelstraat 6
INITIËLE LERARENOPLEIDING
LAGER ONDERWIJS
Tel. 03 760 08 86
Tel. 03 776 48 20
Fax. 03 766 06 74
E-mail: [email protected]
STAGELESVOORBEREIDING
Student(e):
Wendy Van Laere
Stageschool:
Heilige Familie
Klas (ON):
2 ONa
Stageklas:
4c
Stageles nr.:
13
Mentor:
Mevr. Greet Heylen
Leergebied:
Wiskunde
Datum stageles:
28/02/2003
Vaklector:
Mevr. Monique Hendrickx
Begin- / einduur:
08.55u – 09.45u
Stagelector:
Dhr. Jacques Van Holen
LESONDERWERP:
Les 105: Getallen
Cijferen: vermenigvuldigen
LEERPLANSITUERING:
B40: Het product bereken van een natuurlijk getal
a. een natuurlijk getal kleiner dan 10
b. een natuurlijk getal kleiner dan 100
c. een natuurlijk getal kleiner dan 1000
B45: De procedures om te cijferen begrijpen, mede op basis van inzicht in de
tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel.
B46: De uitgevoerde bewerkingen controleren:
a. door de uitkomsten van de bewerkingen te vergelijken met de schatting
b. door bij de optelling en de aftrekking de omgekeerde bewerking uit te voeren
c. door de zakrekenmachine te gebruiken
BEGINSITUATIE:
De leerlingen kunnen vermenigvuldigingen noteren in een schema in de meest
verkorte vorm.
De leerlingen passen reeds de afrondingsprocedure toe bij het schatten.
DOELEN:
DIDACTISCH
MATERIAAL:
BRONNEN:
AANTAL BIJLAGEN:
Bestand : 317586839
1. De leerlingen kunnen vanuit een situatie een vermenigvuldiging halen en
berekenen.
2. De leerlingen noteren de vermenigvuldigingen in de meest verkorte vorm en
zonder schema.
3. De leerlingen maken een verantwoorde schatting.
4. De leerlingen controleren hun oplossing door de schatting en met behulp van
een zakrekenmachine.
-
De zakrekenmachine
Kopieerblad 10/16
Werkboek 4b, p. 141 – 142
Zo gezegd, zo gerekend:
- Handleiding 4b: p. 194 – 196
- Werkboek 4b: p. 141 – 142
- kopieerblad 10/16
-
Bijlage 1: kopieerblad 10/16
Bijlage 2: werkboek 4b, p. 141 – 142
Bijlage 3: handleiding 4b, op. 194 – 196
Laatst gewijzigd: 23/7/17
p. 1/4
TIJD
DL.
NR.
LESFASE - LEERINHOUD
DIDACTISCHE WERKVORMEN
INTERACTIE-IMPULSEN
LEERACTIVITEITEN
LEERMIDDELEN
Fase 1: Introductie.
10
min.
1
1
Rek
1
LK: Stijn gaat een nieuwe stift kopen in
een warenhuis. De verkoper legt net zijn
nieuwe waren in het rek. Hij legt 46
nieuwe stiften in het rek.
Luisteren
LK tekent het rek aan bord.
Kijken
VS: Hoeveel tijdschriften liggen er in het
rek?
Antwoorden
1
Opgave: 28 x 46
LK schrijft opgave op bord.
Kijken
3
Schatting:
- getallen < 100, ronden we af naar het
dichtstbijzijnde tiental.
- getallen > 100 maar kleiner dan 1000,
ronden we af naar … 50 of … 100.
LK herhaalt de schatting met de lln.
Herhalen
3
40 x 250 = 10 000
50 x 250 = 12 500
VS: Wat is de schatting van 45 x 229?
Antwoorden
Bordschema 1
3
50 x 200 = 10 000
VS: Wat is de schatting van 53 x 187?
Antwoorden
Bordschema 1
3
30 x 50 = 1500
VS: Wat is de schatting van 28 x 46?
Antwoorden
Bordschema 1
1
28 x 46 = 1288
LK lost de oefening klassikaal op.
Lossen op
Bordschema 1
LK duidt leerling aan die oefening aan
bord oplost.
Lost op
OG: Controleer de oplossing aan de hand Controleren
van de gemaakte schatting.
Fase 2: Instructie – leerproces.
30
min.
Bord
1. Organisatie:
LK: Dit is een oefenles.
LK: Als je het niet goed kan, dan is het nu
Bestand : 317586839
Laatst gewijzigd: 23/7/17
p. 2/4
Bordschema 1
Bordschema 1
TIJD
DL.
NR.
LESFASE - LEERINHOUD
DIDACTISCHE WERKVORMEN
INTERACTIE-IMPULSEN
LEERACTIVITEITEN
LEERMIDDELEN
het moment om te oefenen.
2. Mogelijke oefeningen:
2-34
Bordschema 2
LK schrijft enkele oefeningen aan bord.
Kijken en schrijven over
Bordschema
Bordschema 2
OG: Los de oefeningen aan bord op.
Lossen op
Bordschema 2
OG: Controleer de oefeningen aan de
hand van de schatting.
Controleren
LK verbetert en bespreekt de oefeningen
klassikaal.
Verbeteren en bespreken
Bordschema 3
4
Bordschema 3
3. Bijkomende oefeningen:
2-34
Oefening 1, werkboek p. 141
OG: Los oefening 1, werkboek p. 141 op.
Lossen op
Werkboek p.
141, oefening 1
2-34
Oefening 2, werkboek p. 142
OG: Los oefening 2, werkboek p. 142 op.
Lossen op
Werkboek p.
142, oefening 2
4
Oefening 1 – 2
LK verbetert en bespreekt de oefeningen
individueel.
Verbeteren en bespreken.
Oefening 1 – 2
Fase 3: Verwerking.
10
min.
2-34
K10/16
OG: Los K10/16 op.
Lossen op
K10/16
4
K10/16
LK verbetert en bespreekt de oefeningen
individueel.
Verbeteren en bespreken
K10/16
Bestand : 317586839
Laatst gewijzigd: 23/7/17
p. 3/4
BORDSCHEMA
(manueel in te vullen in bordschrift)
Linker zijbord
Bestand : 317586839
Middenbord
Laatst gewijzigd: 23/7/17
Rechter zijbord
p. 4/4
Download